fbpx
Presset i bund af coronavirus: Kan blive tvunget til at skære i hjælpen til de ældre
2021-01-03_at_17-59-28_Fujifilm_X-T3_DSCF0002x.jpg
Coronakrisen har ramt Brøndby Kommune hårdt, og det kan få betydning for en række ydelser på ældreområdet. Foto: Robert Hendel
BRØNDBY. Sygemeldingerne vælter ind i Brøndby blandt medarbejdere på plejehjem og i ældreplejen på grund af covid-19. Det kan betyde, at kommunen er nødt til at skære midlertidigt i visse serviceydelser til de ældre borgere

Udbruddet af covid-19 har ramt Brøndby hårdt, og det får konsekvenser for det serviceniveau, som kommunen yder på ældreområdet.

Flere borgere og medarbejdere på kommunens tre ældrecentre er smittet med coronavirus, og det samme gælder en del medarbejdere i hjemmeplejen. Derfor har borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen givet tilladelse til, at hjemmeplejen i en periode kan skære ned på de ydelser til borgerne, der ikke er absolut nødvendige.

– Det er simpelthen for at skabe et råderum, så vi er sikre på, at vi får leveret de livsnødvendige ydelser hele tiden, forklarer Per Jensen (S), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby Kommune.

Nedskæringerne vil ifølge udvalgsformanden gælde en bred vifte af af ydelser på ældreområdet. Blandt andet nævner han de 21 hjemmeboende, demensramte borgere, der kan komme i aflastning i dagtimerne.

– Her vil personalet kunne allokeres til andre opgaver, som er mere kritiske. Det er simpelthen for at skabe et råderum, så vi er sikre på, at vi får leveret de livsnødvendige ydelser hele tiden, siger Per Jensen og nævner personlig pleje, mad og medicin som eksempler på nødvendige ydelser, hvor serviceniveauet vil forblive uændret.

Et andet område, hvor der kan blive skåret ned midlertidigt, er rengøringen i hjemmeplejen.

– Skal vi skære noget væk, er det mest naturligt, at vi skærer rengøring væk frem for medicin, fastslår Per Jensen.

Kritiserer borgemesterbeslutning

Beslutningen om at skære midlertidigt i nogle af serviceydelserne til de ældre er en såkaldt borgmesterbeslutning. En borgmester kan ifølge Styrelsesloven i sager, der ikke giver anledning til tvivl, tage beslutninger på hele kommunalbestyrelsens vegne.

Det, der er problemet, er, at man bliver for selvtilstrækkelig, når man har ét parti, der styrer det hele. Man spørger ikke nogen om noget, og man orienterer dem dårligt nok.

Allan Runager (DF)

Hvis der bliver truffet en sådan beslutning, skal borgmesteren orientere resten af kommunalbestyrelsen om den på det førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.
Dansk Folkeparti har tidligere kritiseret, at der er blevet taget borgmesterbeslutninger i Brøndby under coronakrisen.

Partiet mener ikke, at det er blevet hørt tilstrækkeligt, inden beslutningerne er blevet taget. Det gælder også i sagen om at skære i visse serviceydelser til de ældre.

– Det, der er problemet, er, at man bliver for selvtilstrækkelig, når man har ét parti, der styrer det hele. Man spørger ikke nogen om noget, og man orienterer dem dårligt nok, siger Allan Runager (DF) og henviser til, at borgmester Kent Magelund (S) har et et socialdemokratisk flertal i ryggen.

Han understreger dog, at beslutningen kan være på sin plads. Kritikken handler udelukkende om måden, den er truffet på.

– Vi bliver simpelthen holdt ude for alt. Det er det, der er vores kritikpunkt, siger Allan Runager, der også er medlem af kommunens social- og sundhedsudvalg.

Eneste reelle mulighed

Det er udvalgsformanden Per Jensen, der har bedt borgmesteren tage stilling til nedskæringerne på vegne af kommunalbestyrelsen.

Man kan let komme og sige, at der skulle have været flere inde over det, og vi kunne have fundet alternative løsninger, men det er urealistisk at tro, at man op til jul kan trylle en masse rengøringsressourcer frem ud af ingenting.

Per Jensen (S)

Udvalgsformanden forstår godt, hvorfor Dansk Folkeparti føler sig forbigået. Han mener dog ikke, at det er en generel tendens.

– Alle de steder, hvor der er nuancer, som skal drøftes, bliver de hørt. Her er der bare ikke så mange nuancer. Det handler om at få nogle værktøjer i kassen i en fart og give personalet nogle handlemuligheder, siger Per Jensen.

Han understreger samtidig, at der ikke er nogen, der ønsker at træffe beslutninger, som ikke er nødvendige.

– Der er heller ingen af vores ansatte, der ønsker at male et mere sort billede, end det de rent faktisk oplever, og vi skal reagere på de ting, de fortæller os, siger Per Jensen.

Han mener ikke, at han og borgmesteren kunne have handlet anderledes i denne sag.

– Man kan let komme og sige, at der skulle have været flere inde over det, og vi kunne have fundet alternative løsninger, men det er urealistisk at tro, at man op til jul kan trylle en masse rengøringsressourcer frem ud af ingenting, lyder det fra formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby Kommune.

Står alene med kritik

Heller ikke Enhedslisten, som er repræsenteret i udvalget, mener, at der er noget at udsætte på beslutningen.

– Vi har aldrig været glade for nedskæringer, men vi er ude i en nødsituation, siger Steen Andersen (EL), der ligesom Allan Runager er medlem af Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby Kommune.

Du kan være sikker på, at skulle der være demokratiske faresignaler her, havde vi råbt op for længst.

Steen Andersen (EL)

Steen Andersen mener samtidig ikke, at der kunne være handlet meget anderledes i den pågældende situation.

– Der er mange, der mener, at vi kunne have hyret et privat selskab til at stå for opgaverne, men de private selskaber er jo lige så hårdt ramt i denne tid, siger han.

Enhedslistens repræsentant i kommunalbestyrelsen ser det heller ikke som et demokratisk problem, at borgmesteren har taget en hurtig beslutning om de midlertidige nedskæringer.

– Vi har givet hinanden håndslag på, at vores krisegruppe må operere med de tropper, der er derude. Det er dem, som sidder med fingeren på pulsen, siger han og understreger, at han har stor tiltro til, at kommunens fagfolk løser opgaven efter bedste evne.

Steen Andersen mener derfor ikke, at kritikken fra Dansk Folkeparti om ikke at være taget med på råd er berettiget i denne sag.

– Det er noget forbandet vrøvl. Du kan være sikker på, at skulle der være demokratiske faresignaler her, havde vi råbt op for længst, siger han.

Det står der i Kommunestyrelseslovens § 31

Formanden kan på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

Stk. 2. Formanden orienterer senest på førstkommende ordinære møde, jf. § 8, stk. 1, kommunalbestyrelsen om afgørelser truffet i medfør af § 31, stk. 1.

Stk. 3. Formanden har den øverste daglige ledelse af kommunens administration. Formanden fordeler sagerne til de pågældende udvalg og drager omsorg for, at sager, der kræver beslutning af kommunalbestyrelsen, forelægges denne med eventuelle erklæringer. Formanden påser sagernes ekspedition og udfærdiger om fornødent forskrifter herfor. Formanden sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling.

Stk. 4. I styrelsesvedtægten kan fastsættes nærmere regler om formandens forretninger.

Læs også:

3 kommentarer om “Presset i bund af coronavirus: Kan blive tvunget til at skære i hjælpen til de ældre”

 1. kurt Damsted siger:

  SSI taler om hygiejne på alle planer.

  Stemmer det overens med nedskæringen af netop rengøring hos vore svageste?

 2. Steen Andersen siger:

  Jeg bliver noget provokeret af, at borgerlige politikere, som har sanktioneret 20 års nedskæringer på de offentlige udgifter, og dermed svækket det sociale beredskab over et, nu i en krisesituation peger fingre.

  Som det ses i Styrelsesloven er beslutningerne, der er taget på det seneste, helt after de demokratiske spilleregler. Der er detailspørgsmål, som løses bedst af fagfolk, når det handler om at fordele de ressourcer vi har til rådighed.

  I en nødsituation som den vi står i, afsløres alle svækkelser i vores beredskab. Et beredskab som hvis det stod til Ø havde fremstået langt mere robust end det vi ser nu. Men borgerlig politik har prioritetet skattelettelser og hovedløse effektiviseringsrunder frem for et sikkerhedsnet der ikke vælter i stormvejr.

 3. Michael R Rugaard siger:

  Kurt Damsted (V) omtaler hygiejne, hvilket man bør have nogle tanker omkring.

  Ensomhed blandt de ældre kunne være et andet punkt.

  Hvordan kan det være, at Steen Andersen (Ø) ikke kan se, at prioritering af ressourcer er en politisk beslutning, og at inddrage de øvrige partier burde være en selvfølge. Således at forhold, som ovenfor, kan blive belyst og prioriteret.

  En beslutning alene taget af vores borgmester bør kun tages helt ekstra ordinært. Hvorfor Allan Runager (DF)´s kritik er på sin plads.

  I stedet fokusere Steen Andersen alene på Kurt Damsted´s politiske ståsted, men ikke det budskab han forsøger at italesættet.

  Steen Andersen! Kunne du ikke forhold dig til Kurt Damsteds spørgsmål.

  – Er det i overensstemmelse med SSI, at hygiejne hos den ældre nedprioriteres?
  – Hvordan ved vi, at der ikke er andre muligheder, når vi ikke undersøger det?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top