fbpx
Massiv modstand mod Sydporten
Lokalplan-bilag-20200811_Side_05-1.jpg

Sådan kan arealet øst for Søndre Ringvej komme til at se ud.

Debat.  

Den 7. januar holdt kommunen et ’video-borgermøde’, hvor man forsøgte at sælge lokalplan 108, ’Sydporten’. Mødet gav ingen tilfredsstillende svar på projektets mange problematiske forhold, og det er strømmet ind med indsigelser mod lokalplanen.

Borgerne ønsker jo ikke en 4 etages boligblok i baghaven, der giver indkigsproblemer og umuliggør privatliv samt medfører skygge i haven og på terrassen om eftermiddagen. Kommunen vurderer nedladende generne til ”ikke at være væsentlige” og ”hvad man kan forvente i et stationsnært byområde”. At de berørte ejendommes handels- og brugsværdi vil falde drastisk, er kommunalbestyrelsens flertal ligeglade med. Borgerne skal åbenbart køres over, således at den maniske udbygningsplan kan realiseres.

Og kommunen afviser, at byggeriet giver anledning til at gennemføre en miljøundersøgelse, selvom trafikstøjen er voldsom, og der nyanlægges en letbane udenfor døren.

Mødet gav intet svar på, om der er et reelt behov for flere lejlighedsbyggerier. Der står i dag mange tomme lejligheder, og det sidste årtis byggerier har kun gjort kommunen fattigere.

Kommunalbestyrelsesflertallet har planlagt boligbyggeri til ca. 25% flere indbyggere. Med den politik kan det næppe undgås, at vi får en ny boligboble med kraftige prisfald.

Vi har ikke en børneinstitution i hele området syd for S-banen, og mange mener, at der er større behov for en børneinstitution på grunden samt kontorbyggeri og en cafe. Et sådant byggeri kan holdes i 1-2 etager.

På samme tid vil kommunalbestyrelsen både opsige samarbejdet med Ishøj, med de følgeomkostninger det medfører, og øge indbyggerne med ¼, hvilket nødvendigvis må medføre meromkostninger til børneinstitutioner, skoleudvidelser, infrastrukturudvidelser, flere P-pladser og bedre trafiksikkerhed på børnenes smalle skoleveje i kvarteret. Men borgmesteren kan jo aktivere sit ’pengetræ’ i form af endnu en skatteforhøjelse.

Det er valgår – lad os håbe at politikerne besinder sig og lander på borgernes side.

Svar:

Sydporten bliver den grønne port til Vallensbæk

Henrik Rasmussen, Borgmester i Vallensbæk Kommune

En af visionerne i kommunens udviklingsstrategi som er vedtaget i enighed, er at vi i Vallensbæk skal have et grønt byliv med en central beliggenhed – og det må man sige, at Sydporten lever op til.

Med Sydporten får Vallensbæk godt 100 nye, dejlige lejeboliger, som kommer til at ligge nær ved både strand, grønne områder, indkøbsmuligheder – og med den kommende letbane lige til døren.

Det nye boligområde bliver for alle aldre – lige fra børnefamilier til de såkaldte ”empty nesters”, hvor børnene er flyttet hjemmefra og villaen måske føles for stor. Developeren forventer, at Sydporten vil blive fuldt udlejet – og ville selvfølgelig ikke gå ind i et sådant projekt, hvis det modsatte var tilfældet.

Det har aldrig været nogen hemmelighed, at der skulle bygges på den gamle trælastgrund. Det er et vilkår, at vi fortsat skal udvikle vores kommune for at kunne opretholde det høje serviceniveau. Med Sydporten vil vi fortsat tiltrække ressourcestærke borgere. Og med det mener jeg ikke nødvendigvis, at de har en høj indkomst – det handler lige så meget om, at de aktivt bidrager til lokalsamfundet.

Jeg synes, at det oplæg, som udvikleren har fremlagt, lover et rigtig flot projekt. Jeg er helt bekendt med de følelser der opstår vedr. forandring, især når de kommer tæt på. Det vil selvfølgelig blive anderledes for de omkringboende – men kombinationen af tungt erhverv og bolig i samme område hører fortiden til.

Et rent boligområde så stationsnært ved letbanen vil stige i værdi på markedet, ligesom i resten af Vallensbæk, hvor liggetiderne er blandt da laveste. Men projektet vil også skabe et nyt samlet attraktivt område for alle i hele området, præcist som det også er sket i Strandhaven.

Hvad angår daginstitution, så er der planlagt en ny, centralt beliggende institution ved Vallensbæk skole. Og med hensyn til miljøscreening, så har forvaltningen vurderet, at der ikke bliver væsentlige ændringer.

Forslaget til lokalplan for området har nu været høring, og der er indkommet ca. 25 høringssvar (heraf i hvert fald tre fra Erik Kærgaard Kristensen). Dem glæder vi os til at læse, og i samarbejde med udvikleren vurdere, om der skal laves tilpasninger til projektet – ligesom der allerede er sket. Blandt andet er der pillet ½ etage af, P-huset er fjernet og begrønningen er ændret. Så vi lytter til ønskerne og forsøger at tilpasse, så godt det kan lade sig gøre.

Jeg glæder mig til at følge projektet og se det færdigt. Og det tror jeg også, at mange andre gør.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top