fbpx
Er der plads til børn fra Sydporten?
Lokalplan-bilag-20200811_Side_05-1.jpg

Sådan kan arealet øst for Søndre Ringvej komme til at se ud.

Debat.  

I forslag til Vallensbæks lokalplan nr.108 står der: ’Der er stillet krav til lejlighedernes gennemsnitstørrelse for at sikre en beboersammensætning med vægt på børnefamilier.

Derfor kommer der flere skolebørn til byen. Hvilke konsekvenser får det for Egholmskolen?

I kommunens prognose fra 2016 står der: ’Vallensbæk Kommune har tre folkeskoler og en privat skole, og der er et bredt udbud af børneinstitutioner til pasning. Forventninger om et voksende børnetal har været kendt igennem flere år, og planlægningen tager højde for det. Der er flere arealer, der kan anvendes til offentlige institutioner, og kommuneplanen udlægger derfor ikke nye arealer.’ Holder prognosen fra 2016 stadigvæk stik?

Ifølge kommunens befolkningsprognose fra 20. marts 2020 vil antallet af børn og unge i alderen 7 – 17 år stige med 34,7 % (915 personer) frem til 2031 og her er ikke medregnet Nordportbyggeriet, så stigningen bliver nok højere. Er det taget med i beregningerne at det kan blive nødvendigt med en ny skole, da det måske bliver svært at placere cirka 1000 nye elever på de eksisterende skoler?

Hvorvidt kunne Egholmskolen placere Sydportens andel af de ca.1000 nye elever?

Svar:

Vi justerer løbende kapaciteten

Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk

Vi holder løbende øje med befolkningsudviklingen i Vallensbæk og tager naturligvis nybyggerier med i beregningerne, når vi planlægger kapaciteten – både hvad angår dagtilbud, skoler og på ældreområdet.

Kapaciteten skal passe til behovet – hverken mere eller mindre. Det betyder, at vi udbygger, når det er nødvendigt – for prognoser og virkelighed følges sjældent ad. Vi udvider institutioner, skoler og plejeboliger, når behovet er der. Således sikrer vi fuld udnyttelse af kommunens kapacitet – og misbruger ikke borgernes penge på tomme kvadratmeter, der også skal afdrages.
Derfor kaster vi os ikke hovedkulds ud i at udbygge på skoleområdet ud fra et tal i en prognose, der måske ligger ti år fremme i tiden, og som kan nå at ændre sig mange gange inden da.
Vi er i gang med planlægning af en løbende udbygning af Vallensbæk Skole, som nu er en 2-sporet skole. Dette er der afsat penge til.

Egholmskolen og Pilehaveskolen er begge 4-sporede skoler, og skal ikke udbygges, men vi holder selvfølgelig øje med tallene og handler derefter. Det betyder, at vi justerer på skoledistrikterne, hvis det bliver nødvendigt, men vi har først og fremmest fokus på, at den eksisterende kapacitet udnyttes, før vi udvider. Det handler om rettidig omhu og fornuftig brug af borgernes skattekroner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top