fbpx
Snydt for boligstøtte på over 100.000 kroner
Debat_web.png
DEBAT.  

Flere hundrede lejere i Glostrup Andelsboligforening (GAB) i afdelingerne på Dalvangsvej, Hvissingevej og Søndervangsvej har tilsammen mistet et sekscifret beløb i boligsikring/boligydelse.

Dette skyldes, at GAB fejlagtigt ikke har oplyst Udbetaling Danmark (UD) om, at der fra den 1. januar 2019 blev indført egenbetaling for vand og vandafledning (kloak) i GAB. Beregningen er siden den 1/9-2019 korrekt.

Boligstøtteloven § 10 stk. 3 bestemmer, at der burde være tillagt en forhøjelse af huslejen, som betyder en større boligsikring/boligydelse til GAB´s lejere. For den enkelte lejer betyder det, at der er udbetalt fra 200 til 1.800 kroner for lidt i boligstøtte afhængig af indkomst, familieforhold, lejlighedsstørrelse og andre elementer, der indgår i beregningen af boligstøtten.

Dette berører flere hundrede lejere, men Udbetaling Danmark har nægtet at lave en samlet løsning og forlanger, at hver enkelt lejer selv skal klage over den manglende boligstøtte. Det er beskæftigelsesterapi for jurister.

GAB har informeret lejerne om, at hver enkelt lejer selv skal klage over manglende huslejetillæg for egenbetaling af vand, men har ikke ønsket at oplyse om, at der også skal klages over manglende tillæg for vandafledning igennem otte måneder, som GAB fejlagtigt ikke har oplyst UD om. GAB henviser lejerne til at klage direkte til UD.

Jeg har skrevet et udkast til den klage, som alle berørte lejere snarest bør indsende til UD for, at klagen ikke bliver forældet.

Den første lejer som klagede har nu fået afslag på klagen. UD henviser til, at lejeren skal kontakte GAB. Hverken GAB eller UD vil altså sidde med aben på skødet. Hvis UD og GAB ikke kan finde ud af en samlet løsning er sidste udvej at sende klageafslaget til Ankestyrelsen.

Del venligst denne information med jeres naboer, så de mange penge kommer hjem til lejerne i GAB.

Svar:
GAB kan ikke regulere boligstøtte

Af Tina Tonning, Bestyrelsesformand i Glostrup Andelsboligforening

Det ikke korrekt at GAB opkræver a conto vand hos beboerne pr. 1/1-2019. Det gør GAB pr. 1/5-2019.

Derfor er beboernes boligstøtte beregnet forskelligt alt efter om vandudgiften er indeholdt i lejen eller opkrævet som a conto.
GAB har som nævnt været i kontakt med Udbetaling Danmark i den forbindelse.

Udbetaling Danmark har ikke ønsket eller det har ikke været muligt at foretagen en evt. generel regulering. Men oplyst, at det er den enkelte lejer der skal kontakte Udbetaling Danmark.

Denne information har GAB udsendt til alle berørte lejere i GAB tidligere på året.

Udbetaling af boligstøtte er udelukkende et anliggende i mellem lejeren og Udbetaling Danmark. Beregningen sker på baggrund af den enkeltes økonomi, som GAB ingen kendskab har til.

Derfor kan GAB ikke regulere boligstøtte for den enkelte.

Ole Dams skabelon til et brev til Udbetaling Danmark

Til Udbetaling Danmark.

Jeg skal herved klage over, at jeg har fået for lidt udbetalt i boligstøtte i 2019.

Fra den 1/1-2019 har jeg betalt for vand og vandafledning efter det faktiske forbrug udover huslejen. Som dokumentation vedlægger jeg varmeregnskabet for 2019.

Ifølge Boligstøtteloven § 10 stk. 3 er jeg derfor berettiget til et tillæg til huslejen fra denne dato, som indebærer en højere boligstøtte. Jeg har ikke fået tillæg for vand fra 1/1-2019 – 30/4-2019 og ikke fået tillæg for vandafledning fra 1/1-2019 til 31/8-2019.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top