fbpx
Medarbejder flytter ud på skolen
Debat_web.png
DEBAT.  

Læserbrevet er et svar på Vicky Schumanns læserbrev i sidste uge, hvor hun blandt andet spørger, om de er korrekt, at der er blvet sparet 1,4 millioner kroner på den tidlige forebyggende indsats.

Kære Vicky. Jeg mener, at der arbejdes målrettet med visionen om at sikre alle børns udvikling, læring og trivsel på alle niveauer i kommunen. Det er rigtigt, at der, i 2019, blev besluttet en reduktion på 1,4 millioner kroner på tidlig forebyggende indsats.

Det er besluttet i Børne- og Skoleudvalget, at den reduktion skal ske blandt andet ved at bringe støttefunktioner så tæt på praksis som muligt. Konkret foregår det ved, at den tilbageværende pædagogiske vejleder på skoleområdet er flyttet fra Center for Børn, Unge og Familier, til at være ansat på Glostrup Skole, samt ved at tilføre Glostrup Skole midler til en ansættelse yderligere. Ressourcer er også brugt til at styrke skolens ledelse af specialområdet. Det er blandt andet sket i stedet for at besætte en ledig lederstilling i Center for Børn, Unge og Familier.

Glostrup Skole er i gang med et stort arbejde for at løfte kvaliteten yderligere af de inkluderende læringsmiljøer på skolen. Det er et af hovedfokusområderne for skolens udvikling lige nu, og der kigges blandt andet på, hvordan der også kan prioriteres ressourcer inden for skolens eget budget til at understøtte medarbejderne i dette arbejde.

Det er politisk besluttet, at alle midler til specialundervisning pr. august 2020 er overgået fra kommunen og lagt ind i Glostrup Skoles økonomi. Dette er blandt andet gjort for at sikre skolen så meget spillerum som muligt til at kunne arbejde med fleksible løsninger, som der er brug for, for de børn, der måtte have nogle særlige behov. I den forbindelse er der heller ikke foretaget reduktioner i økonomien, men den fulde ramme er overført til skolen.

Projekt Skolenærvær, som du også nævner, er et pilotprojekt, der kører i lille målestok pt. på Nordvang for at afprøve nye tilgange til at arbejde med at forebygge og håndtere fravær. Da pilotprojektet endnu ikke er evalueret, kan jeg ikke give nogen information om den videre indsats pt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top