fbpx
Grøn forbindelse og grønbroget tudse
Det-groenne-stroeg-udvides-på-Strandengen.jpg

Sådan kommer det nye grønne strøg til at se ud fra oven.

Sådan kommer det nye grønne strøg til at se ud fra oven.
VALLENSBÆK. Næste sommer er det grønne strøg forlænget det sidste stykke fra Vallensbæk Strandvej og hele vejen til Vallensbæk Havn. På det store grønne område skal der være regnvandsbassin, en ny sti og plads til naturformidling, så børn og voksne måske kan lære forskellen på en tudse og en frø

Hvis alt går efter planen, kan Vallensbæk-borgerne til sommer tage et nyt stykke grønt strøg i brug. Det er det store, grønne område øst for Vallensbæk Havnevej, der i øjeblikket ligger ret ubenyttet hen, er svært tilgængeligt og flere steder er sprunget i kræt.

Det bliver omdannet til et nyt grønt strøg, så det bliver muligt at gå på Det Grønne Strøg hele vejen fra stationen til havnen. Efter man har krydset Vallensbæk Strandvej skal man dog gå over i den venstre side af vejen.

Det centrale i fortsættelsen af det grønne strøg er selvfølgelig en fodgængersti. Den bliver lavet i granitbelægning og med et mere afdæmpet lys end på den eksisterende del af det grønne strøg, så det ikke generer naboerne. Det kan lade sig gøre, fordi stien her ikke har karakter af et egentligt fortov. Der er lagt vægt at at integrere stien i terrænet, så den virker som en natursti.

– Stien holder sig nogenlunde til noget der minder om midten mellem husene på den ene og den anden side af Vallensbæk Havnevej. Den vil sno sig ned gennem området med noget lys, som vil være diskret helt nede ved jorden, så det ikke kommer til at genere nogen naboer, forklarede Jan Høgskilde (K), formand for Miljø- og Teknikudvalget.

20 millioner kroner

I den nordligste ende af området bliver der anlagt en ny sø, der vil fungerer som et såkaldt forsinkelsesbassin. Søen vil konstant have vand i sig, men i tilfælde af store mængder nedbør, vil der være plads til, at vandstanden kan stige markant, så vandet forhåbentlig bliver ophobet der i stedet for folks kældre.

Vi er godt klar over, at det kommer til at lægge nogle kroner oven i vandtaksten, men projektet er nødvendigt og det bliver et pænt område.

Martin Nielsson (S)

– Det har hele tiden været meningen, at vi skulle lave et forsinkelsesbassin til Hofor. Det er ikke det, der driver projektet, men hvis ikke vi kunne indtænke det, skulle vi lave et tilsvarende projekt et andet sted, sagde Jan Høgskilde.

Forsinkelsesbassinet er til gengæld med til at betale en stor del af regningen. Det er forventningen, at hele projektet kommer til at koste omkring 20 millioner kroner. Heraf betaler Vallensbæk Kommune de to millioner kroner, mens resten bliver betalt af Hofor, der så igen over en årrække opkræver højere vandafledningsafgifter i området. Ifølge sagsfremstillingen, så ville et normalt, overdækket regnvandsbassin have kostet Hofor cirka tre gange så maget, så det bliver stadig en god forretning for vandbrugerne.

– Vi er godt klar over, at det kommer til at lægge nogle kroner oven i vandtaksten, men projektet er nødvendigt og det bliver et pænt område, sagde Martin Nielsson (S).

En tudse med vorter

Ud over regnvandsbassin og stiforbindelse, bliver der plads til læring på det nye stykke grønt strøg. I den nordlige ende bliver der to mindre pladser, hvor en skoleklasse for eksempel kan samles.

På den nordlige plads nær regnvandssøen fokuseres der på formidling omkring klimasikring og Strandparkens historie. Den næste plads ligger i krydset med trampestien, der støder til fra Hyttevænget, og sansestien, som stikker væk fra granitstien gennem det tættere bevoksede område. Pladsens placering vil samtidig opleves som adgang til naturen mod syd, så formidlingsfokus vil være på sanseoplevelser og natur.

Langs hovedstien mod syd vil der desuden blive opsat formidling omkring den aktuelle flora og fauna i området, for eksempel ud for lokationer med fredede orkideer.

Frøer har glat hud, tudser har vorter. Det er ikke svært at kende forskel.

Kenneth Kristensen Berth (DF)

Der er også plads til et såkaldt paddeskrab. som er et meget lavvandet vandhul. Paddeskrabet er et naturforbedrende element, som forventes at tiltrække padder, tudser og vandinsekter. Der bliver ført en træbro ud over paddeskrabet og anlagt en mindre platform, så livet i vandet kan studeres på nært hold.

I området lever den grønbrogede tudse, der er en turet og fredet art. Det gav anledning til en del more i kommunalbestyrelsen, da Kenneth Kristensen Berth (DF) måtte forklare forskellen på en tudse og en frø.

– Frøer har glat hud, tudser har vorter. Det er ikke svært at kende forskel, sagde han.

Planerne blev enstemmigt og endeligt vedtaget på mødet i november og skal nu godkendes endeligt af naturmyndighederne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top