fbpx
Der mangler fire millioner til lærerlønninger
Debat_web.png
DEBAT.  

Kære Politikere – Glostrup Skole har faktisk brug for bedre muligheder for at tiltrække og fastholde uddannede lærere.

I det daglige samarbejder Glostrup Skoles ledelse og medarbejdere godt og konstruktivt om at få det bedste ud af de givne rammer, og både skolebestyrelse, lokalråd og kontaktforældre byder ind med borgerperspektivet og tager ansvar for at støtte op om skolens virksomhed. Sammen løfter og flytter vi meget, men der er også opgaver, vi ikke kan løfte uden politisk prioritering. Herunder at sikre tilstrækkelig økonomi til ansættelse af de rette og helt nødvendige fagligheder.

Derfor ser vi nu også behov for, at gerne alle politikerne bredt i kommunalbestyrelsen tager denne opgave på sig og prioriterer økonomi til Glostrup Skoles arbejde med både rekruttering og fastholdelse af de rette lærerfaglige kompetencer. Både i forhold til de daglige nuværende opgaver, men særligt også i forhold til de nye store opgaver på både almen- og specialområdet, hvor der er politisk beslutning og forventning om, at skolen fremadrettet skal udvikle og varetage dette.

Situationen er, som det blev beskrevet i forrige udgave af Folkebladet, at cirka 18 % af undervisningen på Glostrup Skole varetages af ikke-færdiguddannet personale, og at den generelle lærermangel betyder, at vi på Glostrup Skole er i stor konkurrence med øvrige kommuner i Storkøbenhavn om at få rekrutteret de rette og efterspurgte lærerfagligheder.

De 18 procent er egentlig ikke i sig selv alarmerende, da dette tal eksempelvis også dækker over 4. års lærerstuderende med rette kvalifikationer, der ansættes i vikariater. Men omvendt kan det heller ikke heraf aflæses, i hvilken grad det lykkes skolen at rekruttere uddannede med de efterspurgte fagkompetecer – eksempelvis til naturfag eller specialundervisning.

I netop rekrutteringsøjemed er der brug for handling. Et for stort lønefterslæb hos lærerne i Glostrup er et problem, som vi nu ofte konfronteres med, når en lærerstilling skal genbesættes. Kun få lærere vælger aktivt at gå væsentligt ned i løn, hvis de har flere jobmuligheder på hånden. Det er derfor nødvendigt, at denne problemstilling nu prioriteres og tages op politisk, så vi får en plan for og afsat midler til, at denne for store skævhed bliver rettet op.

Men kan skolen ikke bare selv prioritere ekstra lønkroner til lærerlønninger og klare den selv? I teorien jo! I praksis nej.

En lønmæssig genopretningsplan, der kan løfte lærerlønnen til det gennemsnitlige niveau for omegnskommuner og landet som helhed, vil koste et beløb som Center for Økonomi beregner til cirka fire millioner kroner. Dette svarer til cirka 50% af øvrige aktivitets- og driftskonti end løn på Glostrup Skole – eller alternativt; en betydelig dårligere medarbejderdækning/ringere service, der vil sende arbejdsforholdene ned på den placering, som lærerne for nuværende indtager lønmæssigt. Dette vil selvfølgelig på ingen måde løse rekrutteringsudfordringerne, og det vil formentligt udfordre yderligere i forhold til fastholdelse af medarbejdere og skolens faglige resultater, hvilket selvfølgelig ikke er gangbart.

Så kære kommunalbestyrelse, Glostrup skole har brug for, at I prioriterer at få løst denne udfordring, så vi kan løse de politisk besluttede opgaver, og indfri de forventninger, der må og skal være til ikke kun os – men alle skoler.

Svar: Det ved vi godt

Af Robert Sørensen (EL), Formand for Børne- og Skoleudvalget i Glostrup Kommune

Kære Rasmus og Thomas.

Tak for jeres læserbrev som beskriver meget godt hvilke udfordringer, Glostrup Skole står i. Vi har både i kommunes økonomiudvalg og i kommunalbestyrelsen drøftet de store forskelle, der er på eksempelvis lærernes løn på Glostrup Skole, sammenlignet med lærerne, som er ansat på folkeskoler i vores nabokommuner.

Så alle kommunalbestyrelsesmedlemmer burde være klar over udfordringen. Men forligspartierne (A+V+O) bag budget 2021 har afsat nul kroner til at rette bare lidt op på det. Det kan der jo være mange forklaringer på, men uvidenhed er det i hvert til fælde ikke.

Jeg så gerne, at vi over nogle år, satte skatten op med ét procentpoint. Det vil give 40 mio. kroner ekstra i kassen, samtidig med at vi stadig ville have en kommuneskat, som ligger noget under gennemsnittet. Vi ville så have økonomi til at udvikle vores nære velfærd og give bedre arbejdsforhold for kommunens ansatte, eksempelvis lærerne. Flertallet vil en anden vej og det synes jeg er ærgerligt, for vi har i den grad brug for at kunne rekruttere til Glostrup Skole.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top