fbpx
Investor skal tegne Glostrups fremtid
Byudvikling-2.jpg

Sådan ser en tidlig skitse til Rådhusparken ud. Grafik: SLA for Glostrup Kommune

Sådan kan rådhusparken komme til at se ud. Grafik: Glostrup Kommune
GLOSTRUP. En udvikler kommer til at sidde med ved bordet, når planerne for fremtiden for Banegårdspladsen, Rådhusparken og området syd for fritidscenteret skal tegnes

Et stort flertal af politikerne i Glostrup har store ambitioner for udvikling af tre centrale byområder i Glostrup, nemlig området syd for Glostrup Fritidscenter, området omkring Rådhusparken og Banegårdspladsen med mulighed for at bygge en ny bro hen over jernbanen. Ind til videre har politikerne set og godkendt nogle løse skitser for, hvordan områderne kan udvikles.

På kommunalbestyrelsens møde i oktober blev det vedtaget at tage det næste skridt i udviklingen ved at lave en udviklingsaftale i samarbejde med en investor.

Langsigtet investering

Glostrup Kommune har været i dialog med flere interesserede og egnede investorer, der kan tage et samlet ansvar for at udvikle områderne.

Ifølge sagsfremstillingen har hovedparten af investorerne tilkendegivet, at ’den tidlige dialog – i form af en udviklingsaftale, ville være den mest interessante vej frem, idet de derved ville få mulighed for at få indflydelse på de kommende områder. En sådan mulighed ville være afgørende for de investorer, der havde interesse i også at eje og drive boligejendomme i Glostrup efterfølgende. For at opnå et robust byområde med god sammenhæng og bygningskvalitet vil det være en stor fordel, hvis investorer også disponerer i et langt tidsperspektiv.’

Der er ikke sat navn på, hvilke investorer kommunen har været i dialog med, men investorer med en lang tidshorisont og midlerne til at investerer i et så stort område er for eksempel pensionskasser.

Sådan ser en skitse for området syd for fritidscenteret ud. Grafik: Glostrup Kommune

Skal finde partner

På mødet blev det vedtaget at nedsætte et udvalg, der skal vælge en investor, som skal være med i planlægningen af området.

Fordelen for kommunen er, at en investor kommer med større erfaring og kan komme med input, der kan gøre områderne til en god investering.
– Vi får en samarbejdspartner, som ved, hvad der foregår ude i den virkelige verden og har en idé om, hvad der kan realiseres. Samtidig har vi ikke at gøre med en arkitekt, der starter taxameteret, lige så snart vi sætter os ind i bilen. Jeg synes, det her er en spændende måde at gøre det på, hvor vi kommer til at have hånd i hanke med investorerne om, hvilken retning vi skal i, sagde Piet Papageorge (V) formand for Vækst- og Byudviklingsudvalget.

Politisk godkendelse

Til gengæld får investoren forkøbsret til de kommunale arealer, hvilket kan give en lavere pris. En mulighed for at imødekomme det, er, at kommunen sæter en minimumspris.

I sidste ende vil projekterne stadig skulle igennem den normale politiske proces med høring af nye lokalplaner og kommuneplantillæg.

– Dansk Folkeparti ser stort potentiale i, at den videre udvikling af områderne sker i samarbejde med mulige investorer, men er opmærksom på, at eventuelle forkøbsretter ikke kommer til at betyde lavere salgspriser på kommunens jord, og dermed tab for kommunen, ligesom vi holder fast i, at den kommunale beslutningskompetence fortsat ubetinget ligger i kommunens regi, påpegede Flemming Ørhem (DF).

Her er en skitse til fremtiden for Banegårdspladsen. Grafik: Glostrup Kommune

Mere konkret

Dialogen med en samarbejdspartner skal tage udgangspunkt i nogle pamfletter, som kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde i januar. Her er der nogle overordnede ideer og skitser til, hvordan områderne kan udvikles. Nogle af disse skitser gav en del panderynker ved politikerne, hvilket Flemming Ørhem påpegede.

– En eventuel ny brandstation skal fortsat være placeret på det strategisk vigtige sted, brandstationen ligger i dag, sagde han for eksempel om tegningerne, der viser en brandstation flyttet væk fra den nuværende placering.

Hele formålet med at få en investor på banen, er at gøre planerne mere konkrete.

– Det her er for Venstre den rigtige retning at gå i. Vi bevæger os stille og roligt væk fra skitser og over i at konkretisere projekter og komme i jorden, sagde Piet Papageorge.

Modstand

Bylisten stemte som de eneste imod forslaget om at finde en samarbejdspartner.

– Bylisten har principielt ikke noget imod byudvikling, når der er styr på ældre-, skole- og børneområdet. Det er der ikke i øjeblikket. Bylisten ser også en stor fare i, at det er tre områder, der arbejdes med på en gang. Vi vil gerne se på Banegårdspladsen, men vi synes, at Rådhusparken og området omkring Christiansvej skal vente. Så ser vi også en stor fare i, at der laves en aftale med én enkelt investor. Jeg ser en fare i, at Glostrup bliver en endnu mere kedelig by arkitektonisk, end det er i øjeblikket, sagde Lars Thomsen.

Se hele den politiske debat her:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top