fbpx
Nyt om politik
GLOSTRUP. Sygefraværet faldende Glostrup. Sygefraværet i Glostrup Kommune er faldende. I 2016 var Glostrup den kommune i Danmark med det højeste sygefravær. I 2019 var Glostrup Kommune nede som nummer 32 ud af de 98 kommuner. Sygefraværet blandt medarbejderne er i gennemsnit 12,8 dage per medarbejder. Landsgennemsnittet er 12,1 dage. Den store fremgang møder ros fra […]

Sygefraværet faldende
Glostrup. Sygefraværet i Glostrup Kommune er faldende. I 2016 var Glostrup den kommune i Danmark med det højeste sygefravær. I 2019 var Glostrup Kommune nede som nummer 32 ud af de 98 kommuner. Sygefraværet blandt medarbejderne er i gennemsnit 12,8 dage per medarbejder. Landsgennemsnittet er 12,1 dage. Den store fremgang møder ros fra politikerne.
– Glostrup Kommune har haft et meget højt sygefravær. Kommunen har de seneste år arbejdet målrettet med at nedbringe sygefraværet. Arbejdet har betydet, at der har været fokus på trivsel og dialog. Vi er meget glade og tilfredse og vil gerne give et tak med på vejen til de ledere og medarbejdere, der har arbejdet med det her, siger Lars Høimark (S).

To millioner til bedre normeringer
Glostrup. I finansloven for i år blev der afsat en halv milliard kroner til bedre normeringer i daginstitutionerne. Glostrup Kommunes andel er 2,2 millioner kroner. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at 70 procent af de ansatte i daginstitutionerne skal være uddannede pædagoger. Der er man ikke helt oppe endnu, så det er planen primært at bruge pengene på pædagoger. I år vil pengene svare til næsten fem fuldtidspædagoger, hvilket vil svare til en halv stilling per institution i gennemsnit. Det er forventningen, at det stiger til 6,9 millioner kroner i 2025, hvilket vil svare til næsten 16 pædagogstillinger. Timerne bliver fordelt efter antallet af børn i institutionerne.

Lidt ændrede institutionsplaner
Glostrup. På arealet syd for fritidscenteret skal der bygges boliger, laves regnvandsbassin og bygges en daginstitution. Præcis hvordan det hele skal se ud, er endnu ikke besluttet, og beslutningen er blevet forsinket på grund af corona.
Der er dog snart behov for den nye daginstitution. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor på mødet i juni, at den kommende institution i området skal ligge indenfor de nuværende nyttehavers grund. På den måde bliver anlægget af den ikke forsinket. Det er planen, den skal ligge i den nordlige ende af grunden, så institutionens udearealer senere kan flyttes, så de passer ind i den samlede plan. I første omgang er det planen, at billister til institutionen kan bruge den eksisterende parkeringsplads ved fritidscenteret.

Flere fremmedsprogede end forventet
Glostrup. Sidste år vedtog kommunalbestyrelsen, at børn med andet modersmål end dansk skulle fordeles mere ligeligt i daginstitutionerne i Glostrup. I denne sammenhæng defineres modersmål som det første sprog, som børnene lærer. Dengang var forventningen, at 24 procent af børnene i Glostrup havde et andet modersmål end dansk. Det seneste år har institutionerne haft mere fokus på at registrere børnenes sprog, og det står nu klart, at 27 procent af børnene i daginstitutionsalderen har lært et andet modersmål end dansk.
Derfor besluttede kommunalbestyrelsen, at institutioner, hvor mere end 27 procent af børnene har et andet modersmål end dansk, kun skal optage børn med dansk som modersmål. Det er fem af de 12 institutioner i Glostrup.
Den højeste andel børn med andet modersmål har Spirehuset med 73 procent, den laveste har Skovager med fem procent.

770.000 til at tætne tag
Glostrup. På Vestervangskolen er der problemer med, at det drypper ind i den bygning, som indeholder administration og mediatek. Problemet er, at ovenlys kuplerne ikke er fastgjort til selve tagkonstruktionen, men blot er fastgjort med den tagdug af EPDM gummi, som er anvendt som tagdækning. Derudover er der nogle utætte lister omkring vinduer og døre, som også skal skiftes. Det er forventningen, at de kan laves i år. Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt at bevillige 770.000 kroner til renoveringerne.

Rækkehuse kan få udestuer
Glostrup. Flere beboere i de 17 rækkehuse på Anemonevej 1-18 har ønsker om udestuer eller små skure foran deres rækkehuse. Det giver den nuværende lokalplan dog ikke mulighed for. Kommunalbestyrelsen sendte derfor på mødet i juni en ny lokalplan og et kommuneplanstillæg i høring, der hæver bebyggelsesprocenten fra 35 til 45 og fastsætter nogle regler for, hvordan der kan bygges.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top