fbpx
Hvad er planerne for plejehjemspladser?
Debat.png
DEBAT. Carl Friis Skovsen, Bygaden, 2625 Vallensbæk

Med stor interesse har jeg læst referatet fra Social- og sundhedsudvalgets møde den 5. maj 2020, hvor punkt fem er kapacitetsprognose på ældreområdet 2020.
Af referatet fremgår det blandt andet under kapacitetsprognosen på ældreområdet, at:
”Prognosen viser overordnet fortsat en stigende efterspørgsel på plejeboliger, efterspørgslen er dog mindre end forventet i tidligere prognoser. Tidligere beslutninger i forhold til kapaciteten betyder, at der pt. er planlagt udvidelser af plejekapaciteten i Vallensbæk Kommune i form af en udvidelse af Højstruphave og etablering af friplejeboliger i Vallensbæk Byhave.”
For mig er læsningen af referatet tungt stof og jeg har derfor gennemgået teksten nogle gange, men lige lidt har det hjulpet. Den har ikke givet mig et samlet overblik over omfang, tid og stadie for planen for udvikling af plejehjemspladser i Vallensbæk.
Derfor må jeg modstræbende håbe på hjælp fra anden side for at få et aktuelt og præcist overblik over kommunens plan for plejeboliger i Vallensbæk.
Af samme grund vil jeg gerne have oplyst, om der er i dag forefindes en samlet, godkendt og finansieret udviklingsplan for plejeboliger i kommunen.
Hvad skal der ske med Rønnebo? Vil Højstruphave blive udvidet? Hvad med friplejeboligerne i Byhaven? Hvor mange af dem bliver til rådighed for borgere i Vallensbæk Kommune, hvornår tages de i brug?
Derudover ønsker jeg at få oplyst, om realiseringen af en udvidelse af Højstruphave på nogen måde er gjort afhængig af Kommunens aftale om friplejeboliger i Byhaven og dermed gjort sårbar for eventuelle forsinkelser af dette projekt.
Jeg vil værdsætte, og med mig sikkert mange andre med interesse for etableringen af de nye plejehjemsboliger i Vallensbæk, at en person med det store overblik over den aktuelle situation kunne besvare ovennævnte spørgsmål.

Svar: Vi har udskudt byggeplaner
Af Jytte Bendtsen
Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk

Hej Carl Friis Skovsen. Tak for gode og konstruktive spørgsmål. Kapacitetsprognosen er bestemt tungt stof, som det også fremgår af nedenstående.
Mange faktorer spiller ind, når vi som kommune skal planlægge kapaciteten på plejebolig-området.
I dag råder Vallensbæk Kommune over 46 plejeboliger – 36 på Højstruphave og 10 i Rønnebo. Desuden er der 6 midlertidige boliger i Rønnebækhus til borgere, der er blevet udskrevet fra hospitalet, men som endnu ikke kan klare sig i egen bolig.
Behovet for plejeboliger ændrer sig løbende, og vi følger udviklingen meget tæt. Desuden har en privat aktør meldt sig på banen med ønske om at etablere et såkaldt friplejehjem, efter at vi som kommune havde planlagt en udvidelse af Højstruphave. En udvidelse, der nu måske ikke bliver nødvendig, fordi friplejehjemmet muligvis kan opfylde behovet i et godt stykke tid fremover. Tingene afhænger af hinanden og vil indgå i de forestående budgetforhandlinger.
Inden friplejeboligerne kom på tale, var det kommunens plan at nedlægge de 10 plejeboliger og 6 midlertidige boliger i Rønnebo – og udvide Højstruphave med 24 plejeboliger og 12 midlertidige boliger. Altså reelt en udvidelse på 14 plejeboliger og 6 midlertidige boliger.
Kommunen har givet tilladelse til oprettelse af friplejeboligerne og har samtidig besluttet at udskyde udvidelsen af Højstruphave, til konsekvenserne af de 48 friplejeboliger kendes. Det betyder, at kommunen i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2020 udskød udvidelsen af Højstruphave til 2023. Da udvidelsesprojektet var en del af budgettet for 2020-23, er projektet fuldt finansieret via økonomien i dette.
Friplejeboligerne var i første omgang planlagt til at stå klar i 2021, men på grund af en klagesag er lokalplanen blevet forsinket, så de måske først kan tages i brug 2022 – eller endnu senere. Det er også en mulighed, at friplejeboligerne slet ikke kan etableres – det afhænger af udfaldet af klagesagen. Hvor mange af friplejeboligerne, som kommunen i givet fald kan få anvisningsret til, afhænger af en forhandling mellem kommunen og udbyderen af friplejeboligerne.
Udskydelsen af friplejeboligerne – samt det forhold, at kommunens kapacitet af plejeboliger for nuværende kan dække behovet – vil som nævnt indgå i de forestående forhandlinger om kommunens budget for 2021-24.
Det handler i sidste ende om at bruge skatteborgernes penge på den mest fornuftige måde, og det gør vi efter bedste evne og ud fra de prognoser og beregninger, vi har til rådighed. Vi skal have nok plejeboliger og midlertidige boliger – og samtidig skal vi ikke have en overkapacitet.
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top