fbpx
Vallensbæk Byhave bliver forsinket
Side-14-15-Byhaven-View-fra-Motorvej-1.jpg
Byggeriet af Vallensbæk Byhave er skudt til hjørne Foto: Vallensbæk Kommune
VALLENSBÆK. Efter en gruppe med blandt andet Erik Kærgaard Kristensen har klaget over lokalplanen for Vallensbæk Byhave, har et klagenævn nu sat en midlertidig stopklods for projektet

Da Vallensbæk Byhave blev behandlet og til sidst vedtaget, var det med massiv lokal modstand mod planerne. Naboerne i rækkehusene på Egeskovvej var utilfredse med at få så høje huse som nye naboer, ligesom der var bekymringer omkring støjen i boligerne. Det sidste har nu fået Planklagenævnet til at sætte en midlertidig stopklods for byggeriet, der skal ligge mellem Egeskovvej og Køge Bugt Motorvejen.
Når man bygger nyt er der nemlig nogle regler for støj, der skal være overholdt. For eksempel må der ikke på opholdsarealer omkring bygningerne eller ved bygningernes facader være mere støj end 58 dB og det skal være muligt at dæmpe den indendørs støj til 46 dB selv med åbne vinduer. På den side af bygningerne i Vallensbæk Byhave, der vender ud mod motorvejen, vil støjen være oppe på næsten 70 dB. Decibelskalaen er logaritmisk, så en forskel på 10 point vil svare til en tidobling af støjen.
Ifølge Miljøklagenævnet kan man dispensere fra kravet om støj ved facaden på boliger, når man planlægger nye boliger i eksisterende boligområder. Det er det, som Vallensbæk Kommune har gjort her. Spørgsmålet er så, om Vallensbæk Byhave er et nyt boligområde eller nye boliger i et eksisterende område.
– Planklagenævnet finder det tvivlsomt, at der med den vedtagne lokalplan er tale om planlægning i et eksisterende boligområde eller et område for blandede byfunktioner. Planklagenævnet finder det derfor tvivlsomt, at planlovens § 15 a, stk. 1 er overholdt med vedtagelsen af lokalplanen, skriver de i afgørelsen.
I første omgang har Planklagenævnet bare besluttet, at sagen får opsættende virkning, så kommunen og udvikleren skal stoppe arbejdet med planen midlertidigt. Nævnet skal nu behandle sagen og vil om cirka fire måneder komme med en endelig afgørelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top