fbpx
Sjusket og utilstrækkelig sagsbehandling
DEBAT. Socialdemokratiet skylder stor tak til beboere Grundejerforeningen Egeskovvej 21-61, som var med i initiativet om en klage til Planklagenævnet over Vallensbæk Byhave på erhvervsgrunden på Egeskovvej. Klagerne har blandt andet fremført, at lokalplanen efter deres opfattelse manglede en miljøvurdering samt var i strid med planlovens §15a om støjbelastede nybyggerier. Planklagenævnet har ikke afgjort klagen, men […]

Socialdemokratiet skylder stor tak til beboere Grundejerforeningen Egeskovvej 21-61, som var med i initiativet om en klage til Planklagenævnet over Vallensbæk Byhave på erhvervsgrunden på Egeskovvej. Klagerne har blandt andet fremført, at lokalplanen efter deres opfattelse manglede en miljøvurdering samt var i strid med planlovens §15a om støjbelastede nybyggerier.
Planklagenævnet har ikke afgjort klagen, men har tillagt klagen opsættende virkning, indtil der foreligger en endelig afgørelse. Det betyder selvfølgelig, at Vallensbæk Kommune og bygherren øjeblikkeligt må
sætte det videre arbejde i bero.
For Socialdemokratiet er det afgørende vigtigt, at de sager, vi får forelagt, er juridisk lovmedholdelige. Nu er klage som nævnt ikke endeligt afgjort, men kommunens sagsbehandling fremstår utilstrækkelig og sjusket, når Planklagenævnet finder anledning til at give klagen opsættende virkning, hvilket er usædvanligt ved klager til Planklagenævnet.
Når det nu skal være, så er det godt, at det sker inden byggeriet er gået i gang. Det ville have været ”katastrofalt” for både kommune og bygherre, hvis først byggeriet stod færdig eller blot var påbegyndt og Planklagenævnet så erklærede byggeriet ulovligt.
Set i bagklogskabens ulidelige klare lys, så skulle Socialdemokratiet have fastholdt vores indsigelse mod støjberegningsskemaet, som blev foretaget af et firma i samme konsortium som bygherren.
Endnu engang tak til nærværende beboere på Egeskovvej.

Svar: Ikke klædelige anklager fra en viceborgmester

Af Henrik Rasmussen (K)
Borgmester i Vallensbæk

Først bliver jeg nødt til at understrege, at socialdemokratiet med Søren Wiborg i spidsen stemte for lokalplanen for Vallensbæk Byhave, så det er noget af en kovending, han pludselig foretager.
Da vi sendte lokalplanen for Vallensbæk Byhave i høring, afholdte vi borgermøde samtidig med, at de nærmeste naboer også blev inviteret op på mit kontor.
Vi fået mange gode input fra borgerne og lytter til de gode ideer. Blandt andet kom der ønsker om, at vi også etablerede ungdomsboliger og plejeboliger, og at vi rykkede bygningerne 10 meter længere mod vest. Således har en bred skare af borgere været med til at rykke byggeriet, og flere af tingene er nu integreret i lokalplanen. Vi har bestræbt os på at imødekomme borgernes ønsker, og vi har haft en god dialog med bygherren – ejeren af grunden, som også så positivt på borgernes input.
Jeg vil gerne pointere, at det er to kritiske borgere, som står bag klagen. De selvsamme borgere har for kort tid siden meldt sig på den lokalpolitiske bane med politiske interesser. Det er så ærgerligt, at så få borgere stikker en kæp i hjulet for de mange. Vi omdanner et gammelt trist industriområde til et nyt, levende og spændende bykvarter i Vallensbæk.
Vi har fået en meget professionel bygherre, som er åben for at imødekomme borgernes ønsker, og som ovenikøbet vil etablere et kvalitetsbyggeri. Det bliver et byggeri med stor variation og en grøn oase til alle befolkningsgrupper i kommunen – seniorer såvel som børnefamilier. Bygherrer lægger vægt på at byggeriet skal anvende materialer af meget høj kvalitet, som patinerer smukt, så området fremtidssikres og også visuelt tager sig godt ud. I etableringen vil der være fokus på grønne, attraktive og levende by- og frirum, hvor man har lyst til at opholde sig. Lokalplanen har derfor igen sat fokus på, at det grønne og naturen skal være i centrum.
Til slut vil jeg gerne gøre det klart, at jeg tager afstand fra Søren Wiborgs kritik af forvaltningens arbejde. Det er ikke klædeligt, at kommunens 1. viceborgmester sætter spørgsmålstegn ved forvaltningens arbejde for blot at få stemmer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top