fbpx
Historier fra arkivet
historier-fra-arkivet.jpg
Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

14. november 1918
Atter et Dødsfald af Spansk Syge
Efter faa Dages Sygdom afgik Former Lythje, Glostrup Jernstøberi, ved Døden paa St. Josefs Hospital, som Følge af spansk Syge. Afdødes Hustru er ogsaa for Tiden stærkt angrebet af samme Sygdom, men er dog i Bedring. I Søndags begravedes afdøde fra Glostrup Kirke under meget stor Deltagelse fra Arbejdskammeraternes Side.

Mindegave til Dr. Petersen
Nu har Læge Petersen forladt Glostrupegnen, og der var sikkert mange, og der med Vemod sagde ham Farvel.
Desværre blev Festen, der skulde være afholdt til Ære for ham, ikke til noget, mange vilde gerne her have benyttet Lejligheden til at sige ham Tak for hans opofrende Gerning gennem mange Aar. Grunden til at Festen blev aflyst, var jo »den spanske Syge«, han frabad sig den af denne Grund, men de, der kender ham nærmere, vil vide, at han, som den beskedne Mand, han var, ikke gerne ønskede en Fest til Ære for sig selv.
Betegnende er det derfor ogsaa, at de Penge, der var indsamlet til en Mindegave til ham, bad han maatte blive anvendt til en eller anden i Glostrup eller Omegn, der efter en overstaaet Sygdom trængte til et Rekreationsophold. Der burde derfor indkomme en hel Del Bidrag endnu, smaa og store, fra alle dem. der føler sig i Taknemmelighedsgæld til Læge Petersen; mulig vil »Glostrup Avis« tage imod disse Bidrag, hvis de indsendes eller indbetales dertil.

21. november 1918
27 kroner til Mindegave
Til Dr. Petersens Mindegave har »Glostrup Avis« modtaget: E. M. 5,00, I. M. 5,00, M. M. 5.00, Andr. H. 2,00, Egon 0,50, Abelone Jensen, Brøndbyv., 5,00, Distriktsjordemoder Fru Petersen 5.00, ialt 27 Kr. 50 Øre. Sammenkomsten med Hr. og Fru Dr. Petersen er ikke aflyst, men kun udsat af Hensyn til Epidemien. Man haaber imidlertid, at Sammenkomsten kan finde Sted i den nærmeste Fremtid; herom -vil udgaa nærmere Meddelelse.

Nu kan det være nok
Nu kan det være nok! siger Dir. A. Nielsen. Nu maa vi til at more os lidt igen. Naar nu Biografen aabnes igen paa Lørdag, møder Dir. derfor med et ganske udsøgt Program, et Program, der nok skal faa Folk til at tage Lattermusklerne i Brug, og det er nødvendigt, siger Direktøren, efter de sidste Tiders knugende Tryk. Hovednumret er en Psilander-Film, et Lystspil i tre Akter, optaget af Nordisk Films Co. Titlen er »Luksus-Chaufføren« og Filmen er helt igennem ustyrlig morsom. En glimrende Figur er Hr. Oscar Stribolt som Strømpefabrikant. Som Ekstranummer fremvises en Serie Naturbilleder. Et Stykke ejendommeligt dansk Landskab – Imellem Klitterne ved Lønstrup – har Krav paa særlig Interesse.
Af Hensyn til Epidemien har Børn under 16 Aar indtil videre ikke Adgang til Forestillingerne. Bemærk de forandrede Forestillingstider.

Støtte til Privatlærerinde
Provst Munch henstillede til Sogneraadet at yde Privatlærerinde Frk. Molberg en Erstatning for det lidte Tab under Epidemien. Mikkelsen hævdede, at Raadet ingen Pligt havde til det. Der var dog Stemning for at holde hende skadesløs. Overlades til Skoleudvalget.

Asylet aabnes Fredag
Efter Ordre fra Hr. Kredslæge Melchiorsen meddeles, at Børn fra Hjem, hvor der er spansk Syge, ikke maa sendes paa Asylet.

Vi takker Byhistorisk Hus for hjælp ovenstående tekst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top