fbpx
Formandsskifte i lærerforeningen: Der er kommet ro på skolen
Lene-og-Thomas.jpg
Lene Jensen har overladt formandskontoret i Glostrup Lærerforening til Thomas Bo Jensen. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Glostrup Skole og dermed lærernes arbejdsforhold har været en omskiftelig størrelse de seneste år, men der er ved at komme ro på og udskiftningen på lærerværelserne er mindre. Nu håber den nye formand for Glostrup Lærerforening på mere fokus på og plads til lærernes faglighed

I foråret blev Thomas Bo Jensen valgt som formand for Glostrup Lærerforening. Han afløser Lene Jensen, som nu går på pension.

– Lene er ekstremt rummelig og lyttende, men også meget viljestærk. Men der er altid plads til at spille sine bolde ind. Man får også plads og ansvar. Lene har været en fantastisk formand, derfor har hun også siddet i så mange år med nul møgsager i skuffen, siger Thomas Bo Jensen.

Han har hele perioden siddet som næstformand, og den afgående formand har også rosende ord til det samarbejde.

– Han har sat spørgsmålstegn ved de ting, der er blevet gjort og ikke bare fundet sig i tingene. Vi har haft et rigtig godt samarbejde, vi har delt opgaverne, så der var nogle ting, jeg tog mig af, og nogle ting, som Thomas tog sig af, siger hun.

Endnu en ny leder

Thomas Bo Jensen overtager en forening, hvor det lige nu primært er et spørgsmål, der rumster i hovedet på medlemmerne: Hvem er den nye leder?

– Vi har jo været gennem nogle ledelsesskift over de seneste år, så lærerne er spændte på, hvad der kommer til at ske, siger han.

Glostrup Skole har tidligere været gennem store udskiftninger på både lærerværelserne og ledelsesgangene, men der er ved at være mere stabilitet.

– Der er kommet stabilitet i ledergruppen. Dem, der sidder som afdelingsskoleledere, de har siddet i nogle år nu eller er blevet rekrutteret internt. Den ro har forplantet sig ned i medarbejdergruppen. Trivslen er god derude, siger Thomas Bo Jensen.

– Det er et mere naturligt leje nu, når folk flytter, for det gør de alle steder. Når nogle midt i et skoleår har fået arbejde i en anden kommune, så hører vi ofte efter en måned eller to, at de fortryder og gerne vil tilbage, supplerer Lene Jensen.

Som rigtig fagforeningsmand er Thomas Bo Jensen dog også nødt til at påpege, at Glostrup halter lidt efter på lønnen i forhold til de omkringliggende kommuner.

– Vi har lidt svært ved rekruttering på grund af lønnen, som stadig ligger lidt for lavt for at sige det pænt. Når vi skal tiltrække lærere med særlige kompetencer, så kan det være vanskeligt at få dem ind i folden, siger han.

Mere indflydelse

Glostrup Skole blev oprettet fra sommeren 2012 og året efter kom den store lærerlockout. Begge dele var noget, der fjernede lærernes indflydelse på deres eget arbejde. Så da medarbejderne mødte ind efter sommerferien i 2013 var det med kravet om fuld tilstedeværelse og at der ikke på forhånd var sat tid på, hvor lang tid lærerne havde til en opgave. Nu har lærerne mulighed for at lægge en del af deres arbejde derhjemme og der er sat tid på, hvor lang tid de har til større opgaver.

– Der er kommet tid på større opgaver, så der er mere klarhed over, hvordan man skal prioritere sine ressource. Fra starten med fuld tilstedeværelse og fuld lederstyring og ingen tid på opgaverne, der er vi godt nok kommet et stykke vej, siger Thomas Bo Jensen.

Lærerne fik sidste år en arbejdstidsaftale, som blandt andet indeholdte et tilstræbt maksimalt undervisningstimetal på 780 timer på et skoleår, hvilket svarer til at undervise 26 lektioner om ugen.

– Vi kunne ikke få et maksimalt undervisningstimetal, men vi har fået noget, som reelt er lige så godt. De har forpligtet sig rimelig kraftigt til at prøve at overholde det. Dem, vi tidligere så få voldsomt mange undervisningstimer, de har fået taget toppen af, siger Thomas Bo Jensen.

Lokal ledelse

Da Glostrup Skole blev oprettet, var formålet både at spare penge og at ensrette skolerne. Det var ikke noget, lærerne var glade for.

– De har følt, at de ting, der kom oppe fra, havde de ikke nogen indflydelse på. De skulle tilpasse deres arbejde til den struktur, der var, i stedet for at strukturen understøttede deres arbejde. Det blev meget stift og nogle gange oplevede man det som meningsløst, siger Thomas Bo Jensen.

Over de seneste par år her lærernes team-samarbejde for eksempel fungeret på to forskellige måder. Først skulle de samarbejde med lærere, der underviste i det samme som dem selv, derefter skulle de samarbejde med lærer på samme årgang.

– Det var ikke noget, der var groet i lærernes baghave, de vil hellere have et samarbejde om klassen, så det gav ikke mening, siger Lene Jensen.

Efter den store strukturdebat sidste forår, blev det besluttet at bevare Glostrup Skole som en skole med fire matrikler, men med større selvbestemmelse på de enkelte matrikler.

– Man forventer, at man får større indflydelse lokalt på, hvordan skolen skal fungerer. Sådan noget som fagdage, som man indførte for nogle år siden, det er blødt op, så det skal man ikke have på alle matrikler, siger Thomas Bo Jensen.

Mere fokus på lærerne

Så overordnet set er forholdene for lærerne i Glostrup er på vej i den rigtige retning. Den nye formand kommer dog stadig med nogle ambitioner:

– Der har været kastet rigtig mange kalorier i god ledelse. God ledelse er drøn vigtigt, det er helt afgørende i forhold til at fastholde medarbejde og gøre det til en attraktiv arbejdsplads. Men vi skal også huske, at for borgerne er det vigtige, at der er en stabil og dygtig lærer eller pædagog ude ved deres børn. Den kvalitet, som man helst vil bevare, det er børnenes dygtige lærere og pædagoger. Det skal sættes på dagsordenen, siger Thomas Bo Jensen.

Derudover vil han gerne sikre bedre overgange for eleverne mellem indskoling, mellemtrin og udskoling. Lige nu får alle klasser et helt nyt lærerhold i 4. og 7. klasse. Især skiftet fra 3. til 4. klasse giver udfordringer.

– Vi oplever, at det skift er meget voldsomt, og nogle 4. klasser reagerer voldsomt. Der sker meget i fagene fra 3. til 4. klasse. Det er nogle andre didaktiske opgaver, man arbejder med. Vi har snakket om at lave en ordning, så der er lærere fra de kommende 4. klasser, der Deltager i undervisningen i 3. Klasse, når pædagogerne forsvinder 1. april for at hjælpe med de nye førskolebørn, siger Thomas Bo Jensen.

Derudover har han nogle ambitioner for, hvad der skal ske i hans eget arbejde.

– Jeg får brug for, at vi bliver et større hold, at vi får bundet næstformand og kasserer tættere sammen, så det bliver mere et formandskab, og vi får de lokale tillidsrepræsentanter med ind i motorrummet, så vi bliver et stærkere hold, siger han.

Han vil også gerne kigge på en forsat udvikling af arbejdet i den såkaldte MED-organisation, hvor medarbejderrepræsentanter og ledelse samarbejder og som han mener har haft stor betydning for den positive udvikling på Glostrup skole.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top