fbpx
Det er borgmesterens ansvar, at sagsfremstillingen er i orden
Debat.png
DEBAT. Borgmester Henrik Rasmussen, svarer i Folkebladet den 1. juli 2020 på en kommentar fra undertegnede om at lokalplanen for Vallensbæk Byhave er sat i bero efter klage til Planklagenævnet fra blandt andet ejerforeningen i Egeskovparken. Klagen går på støjproblematikken ved byggeriet. Det er mildest talt besynderlige konklusioner borgmesteren fremsætter. Henrik Rasmussen mener, at Socialdemokratiet laver […]

Borgmester Henrik Rasmussen, svarer i Folkebladet den 1. juli 2020 på en kommentar fra undertegnede om at lokalplanen for Vallensbæk Byhave er sat i bero efter klage til Planklagenævnet fra blandt andet ejerforeningen i Egeskovparken. Klagen går på støjproblematikken ved byggeriet.

Det er mildest talt besynderlige konklusioner borgmesteren fremsætter. Henrik Rasmussen mener, at Socialdemokratiet laver en kovending og ikke længere støtter lokalplanen for Vallensbæk Byhave. Vi støtter fortsat lokalplanen. Vi støtter derimod ikke, at beboere udsættes for støj over grænseværdierne, og derfor skal byggeriet selvfølgelig tilrettes, så det ikke er tilfældet.

Må jeg samtidig minde om, at Socialdemokratiet var meget kritiske over, at firmaet som forestod støjberegning m.v. er en del af samme virksomhed, der er anført som bygherre. Vi påpegede, at den sammenblanding efterlader en mistanke om inhabilitet, hvilket bestemt ikke klæder byggeriet. Kunne vi så samtidig fjerne det private plejehjem i bebyggelsen er alt godt.

Så skal du Henrik Rasmussen lægge den dårlige konservative borgmestervane fra dig. Kritik af en sagsfremstilling er alene dit ansvar. Det kan du ikke tørre af på forvaltningen eller beskylde en sagesløs opposition for at gøre. Det er ikke et urimeligt forlangende, at når en sag forelægges kommunalbestyrelsen, så har borgmesteren sikret sig, at den ikke er fyldt med så store mangler, at Planklagenævnet kan tillægge en klage opsættende virkning. Vi bygger ikke kun til døve borgere, og derfor skal grænseværdierne for støj selvfølgelig overholdes. Det er alene borgmesterens ansvar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top