fbpx
Byg langs Horsestien og Tværstien
Debat.png
DEBAT. Vallensbæk Kommune følger mønsteret i resten af landet, og får en voksende ældrebefolkning, og dermed ønsket om ændrede boligforhold. Det vil være en stor udfordring i de nærmeste år, set i lyset af at mange medborgere har et ønske om at forblive i det boligområde, hvor de har boet i op til 50 år. Opførelse […]

Vallensbæk Kommune følger mønsteret i resten af landet, og får en voksende ældrebefolkning, og dermed ønsket om ændrede boligforhold. Det vil være en stor udfordring i de nærmeste år, set i lyset af at mange medborgere har et ønske om at forblive i det boligområde, hvor de har boet i op til 50 år.

Opførelse af seniorboliger bør ske som tæt lav bebyggelse og absolut ikke som etageejendom, der vanskeliggøres af trappeadgang, eller dyr elevatorløsning når vi taler om enheder under 25 boliger.

Et flertal af kommunalbestyrelsens medlemmers forslag om bebyggelse på vandgrunden virker ikke hensigtsmæssigt, hvilket debatten i den seneste tid mærkbart afslører.

Der er flere områder, hvor tanken om opførelse af egnede seniorboliger vil kunne realiseres i Vallensbæk Nord, uden det griber forstyrrende ind i borgernes daglige omgivelser.

Det ene areal er beliggende langs Horsestien med begyndelse fra Tværbækvej op til Skolestien med Pilehaveskolen som genbo. Arealet udgør et skønsmæssigt areal på 11.000 kvadratmeter. Arealet vil være særdeles velegnet til opførelse af et antal seniorboliger, cirka 25-30, i tæt lav bebyggelse med en varierende netto stør-
relse fra 80 – 95 kvadratmeter.

Adgangsforholdene vil være helt ideelle, dog vil der skulle udføres en ændret linjeføring af den del af Horsestien fra Tværstien op mod Skolestien, et tidligere stort fællesareal som kommunen tilkøbte af grundejerforeningen Mariehøj tilbage i 1985.

Det andet areal med direkte adgang fra Horsbred er beliggende langs Tværstien og grænser op til Horsestien, arealet har tidligere være anvendt til byggematerialer og byggepladsopbevaring, og henligger i dag som et trist, dårligt vedligeholdt område. Arealet er skønsmæssigt ansat til 3.500 kvm.

Arealet vil være særdeles velegnet til opførelse af et såkaldt fælleshus, hvor forskellige sociale aktiviteter kan udfoldes af seniorboligernes beboere, såsom som fællesspisning, mærkedage og sammenkomster i højtiderne, og på andre tidspunkter, som uden tvivl kan tiltrække mange af områdets beboere, også uden for seniorboligerne.

Projektets eventuelle gennemførelse, vil, uden tvivl medføre nogle meget store sidegevinster, som kan sammensættes således:

Der vil i området ske et generationsskifte, idet mange af områdets store huse er særdeles velegnet som boliger for familier med børn.
Projektets placering umiddelbart i nærheden af dagligvarebutik, sundhedshus, og lægepraksis.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top