fbpx
Nej tak til privatisering af affaldsforbrændingen
debat.jpg
DEBAT. Af Søren Wiborg (S) Gruppeformand for Socialdemokratiet i Vallensbæk Kommunalbestyrelse

Socialdemokratiet i Vallensbæk ser med stor bekymring på regeringens forslag om at udskille affaldsforbrændingen i aktieselskaber, som kan sælges til private.
I dag kan kommunerne sende affald til en affaldsforbrænding, som de selv er medejer af – for Vallensbæks vedkommende er det Vestforbrænding. Konsekvensen af regeringens forslag bliver, at affaldet skal sendes i udbud og køres til det anlæg, som giver den bedste pris, og det kan meget vel ligge i den anden ende af landet. Kommunerne kommer dermed til at konkurrere med hinanden og med private.
Der er mange eksempler på, at privatiseringer ikke er af det bedre, for eksempel de mange konkurser af private hjemmeplejevirksomheder. Samtidigt har vi i den seneste tid tydeligt set ulemperne ved at privatisere kritisk infrastruktur i forbindelse med, at vaccineproduktion i Danmark ikke længere er under myndighedernes direkte kontrol.
Konsekvensen af regeringens plan er endvidere, at kommunerne skal indfri lån til affaldsforbrændingsanlæg og dermed udskrives en milliardregning til kommunerne, som kun kan sende regningen videre til borgerne. Det vil betyde stigende gebyrer på at komme af med affald og på fjernvarme.
I regeringens forståelsespapir er der fokus på, at der skal ”skabes en større grad af tillid til den enkelte medarbejder og institution, og til at man lokalt kan finde de løsninger, man vurderer er bedst for borgerne”. Det er derfor uforståeligt, at man ikke har tillid til, at kommunerne fortsat kan sørge for en affaldshåndtering, som er god og effektiv.
Forslaget trækker i den forkerte retning for miljø og klima. En meget stor del af de indsatser og driftsforhold, der giver miljøfordele på anlæggene ved luftkvalitet og CO2-reduktioner, medfører øgede omkostninger. Det vil betyde, at anlæggene vil have incitament til at nedregulere miljøindsatsen til et niveau, der ligger tættere på regulering, grænseværdier m.v. Vi vil få mindre miljø og klima. Mere udledning af NOx, svovl mv. Alt sammen til højere priser, selvom de danske anlæg er blandt de mest miljøvenlige i verden.
Socialdemokratiet i Vallensbæk opfordrer regeringen til at opgive privatiseringen. Vi vil opfordre borgmester Henrik Rasmussen til også at tage afstand fra regeringens forslag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top