fbpx
Historier fra arkivet
GLOSTRUP. 31. oktober 1918 Den Spanske Syge Epidemien synes ikke endnu at vare i Aftagende, udtaler Kredslage Melchiorsen, med hvem vi har haft en Samtale om Dagens Emne: den spanske Syge. I selve Glostrup er der maaske knap saa mange Tilfalde som for nogle Dage siden, men saa har Epidemien til Gengald naaet ud i Omegnen, […]

31. oktober 1918
Den Spanske Syge
Epidemien synes ikke endnu at vare i Aftagende, udtaler Kredslage Melchiorsen, med hvem vi har haft en Samtale om Dagens Emne: den spanske Syge. I selve Glostrup er der maaske knap saa mange Tilfalde som for nogle Dage siden, men saa har Epidemien til Gengald naaet ud i Omegnen, hvor den nu florerer. Dog maa man stadig betegne Epedemien som alvorlig i Glostrup.
Amtslage Djorup, Frederiksberg, har i Dag sammen med Kredslagen beset Glostrup Kommuneskole med det for Øje at indrette den som Sygehus. Amtslagen fandt at Pavillonen egnede sig udmarket. Hvis Epedemien en kort Tid endnu vedvarer, kan det betragtes som givet at Skolen vil blive taget i Brug som Sygehus. Skovshoved Skole er taget i Brug for Patienter for nordre Birk.
Om det bliver nodvendigt, skulde Glostrup Skole bruges til Patienter for sondre Birk. Alt er lagt til Rette, saa Sagen meget hurtigt kan realiseres. Forhaabentligt har Epedemien snart kulmineret, saa det ikke bliver nodvendigt at gennemfore denne Foranstaltning, men Autoriteterne har sikkert gjort klogt i at regne med alle Eventualiteter.

Revyen udsat
I Søndags skulde efter Bestemmelsen »Glostrup-Revyen 1918« løbe af Stabelen paa Teatret i Turistpavillonen. Paa Grund af den omsiggribende »spanske Syge» indløb der imidlertid Forbud fra Politiet mod Opførelsen, saaledes at Forestillingen maatte aflyses. Nu haaber man, at Forholdene skal bedre sig saa meget, at Revyen kan opføres Søndag den 10. næste Måned. Herom vil udgaa nærmere Bekendtgørelse.
Biografteatret er lukket i denne Uge paa Grund af »Den Spanske Syge«.

Vi takker Byhistorisk Hus for ovenstående tekst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top