fbpx
Strudseskat – ingen hjælp fra K og DF
debat.jpg
DEBAT. Af Søren Wiborg (S) Medlem af Vallensbæk Kommunalbestyrelse

Var lige ved at kløjes i morgenkaffen, da jeg læste Folkebladets ellers udmærkede artikel den 13. maj 2020, om Vallensbæks mulighed for at udtræde af det forpligtende samarbejde med Ishøj. Vallensbæk kan i fremtiden samarbejde med alle, og hvor det giver mening. I samme artikel blev ændringerne i udligningsordningen omtalt ganske kort. Det var lidt skuffende at lokale partiledere fandt anledning til at kalde ændringerne henholdsvis SV-skat og SVR-skat. Man kunne også kalde det en Strudseskat. De to partilederes forhandlere på Christiansborg viste sig ikke deres opgave voksen. De løb fra ansvaret og stak hovedet i busken og er ikke en del af aftalen. Det ene parti er ovenikøbet landets 3. største borgmesterparti. Jeg havde nok håbet på lidt større værdighed herfra. Det andet parti er helt uden betydning i den kommunale verden. Det er sandelig flot at efterlade Vallensbæks borgere på perronen, mens andre kører videre med toget. K og DF sad på hænderne og var ligeglade med at Vallensbæk skal betale mere til udligningsordninger.
Man kunne lidt polemisk tilføje, at K og DF på Christiansborg heller ikke var interesseret i at Vallensbæk blev løst fra de snerrende bånd, som et forpligtende samarbejde nu engang opleves i de berørte kommuner. Men det vil jeg undlade. Det skal med i billedet, at i Vallensbæk har Socialdemokratiet taget et endog overordentligt stort medansvar for at genoprette en sejlende økonomi, som blev afdækket for godt 10 år siden. Selv om de konservative har haft flertal alene, så tog Socialdemokratiet ligeledes fat, så Vallensbæk ikke igen blev sat under administration af Indenrigsministeriet. Det medansvar vil vi gerne krediteres for.
Faktum om udligningen er at Vallensbæk i det samlede regnskab netto skal bidrage med 12,3 millioner kroner til dårligere stillede kommuner cirka 80 kroner per skatteyder om måneden i gennemsnit. Det er vel til at overkomme. Alternativet ville være bekymrende, at vores borgere dagligt skulle opleve samme sociale udfordringer, som man har i nabokommunerne.

Svar: En incitamentsløsning ville være det bedste for borgerne
Af Henrik Rasmussen (K)
Borgmester i Vallensbæk

Lad mig slå fast, jeg forholder mig primært til landspolitik, når det drejer sig om Vallensbæk. I dette tilfælde bliver vi som borgere urimeligt ramt, for at have orden i vores penalhus.
Din matematik holder desværre ikke, lige meget hvor meget du forsvarer Socialdemokratiet. Vi skal yderligere betale 16,683 millioner kroner.
Vi får et finansieringstilskud på 4,332 millioner kroner, som skal bruges på velfærd. Som altså ikke kan trækkes fra de 16,683 millioner kroner. Finansieringstilskuddet har vi modtaget hvert år siden 2013, men sandt nok har vi ikke budgetteret med dem fremover, men det betyder stadig at udgangspunktet er 4,332 millioner kroner lavere end sidste år. Dertil har man ændret kriterierne for indvandreres uddannelsesniveau med 9 millioner kroner årligt og de aldersbestemte udgiftsbehov med 3 millioner kroner, som tilsvarende forringer vores udgangspunkt. Alt i alt skal vi med denne AVR-skat over de næste år finde yderligere 16,683 millioner kroner + 9 millioner kroner + 3 millioner kroner i alt 29 millioner kroner årligt.
Udfaldet af selve udligningsreformen er jeg ærligt forarget over, og så kommer det som en tyv om natten i ly af at Danmark er lukket grundet corona. Der har manglet gennemsigtighed igennem hele processen. Staten burde opstille nogle klare kriterier, som udligningen kan måles på baggrund af – en slags ”incitamentsmodel”. Det skal kunne betale sig for kommunerne at præstere. At have orden i økonomien. Min matematik ser altså anderledes ud end din Søren Wiborg, så opgaven for os lokalpolitikere i Vallensbæk er at finde økonomi svarende til 65 SOSUer eller pædagoger over de næste år. Og dem ønsker jeg ikke at spare – Så jeg forstår virkelig ikke din begejstring for SVR-skatten. Vi har i forvejen en højere skat, end vores nabokommuner. Borgerne i Vallensbæk straffes nu for, at vi igennem mange år har slidt og slæbt for at skabe en sund økonomi.
Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det skal kunne betale sig for kommunerne at tage et økonomisk ansvar. Det har vi gjort i Vallensbæk. Vi har også problemer, som dem vores nabokommuner står overfor. Forskellen er bare, at vi i Vallensbæk har valgt at løse dem.
At udligningsreformen giver mulighed for at vi kan træde ud af det forpligtende samarbejde er en fordel for Vallensbæk, så vi selv kan styre kommunernes mest udgiftskrævende område, det specialiserede område, men jeg ønsker stadigvæk at samarbejdet med andre kommuner fremover. Dette bliver nu bare valgfrit. Så kan vi samarbejde dér, hvor det bedst kan betale sig – og hvor det kan gøre en positiv og mærkbar forskel for Vallensbæks borgere.

Svar: Kun S og V forhandlede
Af Kenneth Kristensen Berth (DF)
Medlem af Vallensbæk Kommunalbestyrelse, fhv. medlem af Folketinget

Søren Wiborg har en dårlig sag at forsvare. Vallensbæk er den kommune i Danmark, der står tilbage som den absolut største taber i den udligningsreform, som hans parti står fadder til. Jeg er for mit vedkommende glad for, at Dansk Folkeparti står udenfor den aftale.
Man skal ikke lægge stemmer til noget, som man grundlæggende er uenig i – og det er vanvittigt at lave en udligningsaftale, der sender flere penge til kommuner, der på grund af serviceloftet ikke kan gøre andet end at lægge pengene i kommunekassen og lade dem blive der, mens de kommuner, der skal betale mere til andre kommuner må hente pengene enten i borgernes lommer eller gennem serviceforringelser. Aftalen om udligningsreformen er blevet til mellem Socialdemokratiet og Venstre. Da de to partier var blevet enige om, hvordan udligningsreformen skulle se ud, blev de andre partier bedt om at skrive under på sidste side. Det sagde vi nej til. Vi vil ikke legitimere noget, som vi ikke har haft indflydelse på. Det har aldrig været Socialdemokratiets mening, at der skulle føres realitetsforhandlinger med andre end Venstre. De to partier har tilsammen flertal på Christiansborg og repræsenterer langt hovedparten af borgmestrene i landets kommuner. De har været ligeglade med de andre partier og endda underskrevet en aftale, der betyder, at ingen af dem med andre flertal må ændre i udligningsreformen for tid og evighed uden at begge partier er enige herom.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top