fbpx
Håb om hurtigere og bedre hjælp til specialundervisning
GLOSTRUP. Glostrup Skole får det økonomiske ansvar for alle børn, der skal have specialundervisning. Politikerne håber, at det vil gøre sagsbehandlingen hurtigere, når børn har brug for hjælp

Der er blevet ændret i den måde, som Glostrup Skole får tildelt penge på fra kommunekassen. Tidligere fik skolen et grundbeløb og et beløb per elev på skolen. Det beløb dækker op til ni timers støtte om ugen til elever med særlige behov. Har elever brug for mere støtte, har skolen fået ekstra penge fra en anden pulje. Er eleven blevet flyttet til en specialskole, er beløbet per elev blevet fjernet fra skolens budget.
I fremtiden kommer Glostrup Skole til selv at administrerer hele budgettet til både den almindelig undervisning og til børn, der har brug for specialundervisning, uanset hvor mange timer, de har brug for. Derudover bliver tildelingen ændret, så den kommer til at bestå af et grundbeløb og et beløb per klasse. Det er forventningen, at antallet af klasser vil stige kraftigt de kommende år, dels fordi børnetallet stiger, dels fordi det er politisk besluttet, at der kun skal starte 22 elever i nye 0. klasser.

Skal selv bestemme
Over de seneste år er udgiften til specialområdet steget kraftigt. Det var en væsentlig årsag til, at det sidste år var nødvendigt med en spare­runde i Glostrup Kommune. Flere høringssvar pegede på, at der nu blev flyttet en udgift, der kan risikere at stige yderligere, til Glostrup Skole. Formand for Børne- og Skoleudvalget, Robert Sørensen (EL) understregede, at formålet med at flytte økonomien ikke var at spare penge, men at bruge dem smartere.
– Modellen handler om, at pengene kan række længere og bedre til gavn for børnene ved, at der etableres lokale tilbud og dermed ansættes flere lærere og pædagoger i både almen- og specialområdet på Glostrup Skole i stedet for at købe pladser i andre kommuner – selvom der naturligvis altid vil være en gruppe af børn, der har behov for noget helt særligt, som vi må købe ude i byen, sagde han.
Han mener, at det vil gavne børnene, at flere kan blive tættest muligt på deres egen skole.
– Vi ved fra forskningen, at børn der ikke er en del af almenmiljøet får sværere ved at gennemføre en uddannelse og blive en del af arbejdsmarkedet efterfølgende. Så derfor er der al mulig grund til at arbejde for, at så mange børn som muligt forbliver en del af fællesskabet på Glostrup Skole, og at det kun er de elever, der har helt særlige behov, der skal tilbydes en anden skoleplacering, sagde Robert Sørensen.
Tidligere har børn, der skulle have støtte i mere end ni timer om ugen været igennem en udredning og en vurdering af et visitationsudvalg. I fremtiden ligger det samlede ansvar ved skolen og dermed i sidste ende ved skolens leder. Det er derfor forhåbningen, at det bliver nemmere at træffe hurtige beslutninger, når det er nødvendigt.
– Der er gået for lang tid, fra man opdager, at der er noget galt, til visitationen er fuldbyrdet. Fortvivlede forældre venter i månedsvis på en afklaring, og barnets tilstand kan forværres i ventetiden. Jeg håber, at man fremadrettet kan gøre meget for at nedbringe tiden det tager, sagde Palle Laustrup (SF).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top