fbpx
Bænk giver ro til både øre og ben
stillebænk.jpg
Stillebænken kan prøves ved fodboldgolfbanerne i Vallensbæk. Foto: Gate 21
VALLENSBÆK. I Vallensbæk er der blevet opstillet en særlig bænk, der kan give en lille rolig pause - bænken er nemlig støjdæmpende

I midten af marts skulle en ny stillebænk have været indviet i Vallensbæk ved Vallensbæk Fodboldgolfbane. Her er der et rekreativt område, hvor der både er meget støj fra den nærliggende motorvej, jernbane og hovedveje og en del vind, da det er et åbent område. Bænken kan derfor både bruges til at hvile ørerne og sidde i læ for vinden for tilskuere eller spillere på banen.
Indvielsen blev aflyst på grund af corona-nedlukningen, men bænken står der allerede og bliver brugt.
– Med en stillebænk som denne kan man skabe lydmiljøer, som folk har lyst til at opholde sig i, selvom de befinder sig i et larmende sted, siger Torben Holm Pedersen, som er senior teknologispecialist hos FORCE Technology, der har udarbejdet de tekniske specifikationer til Stillebænken.
Bænken er designet af G9 Landskab, Park & Byrum, der blandt andet producerer en bred vifte af byrumsinventar til det offentlige rum. At lave støjdæmpning til møbler var et nyt område, men den stigende opmærksomhed på støjproblemer gjorde virksomheden nysgerrig.
– Vi omfavner de skæve idéer og elsker at blive udfordret. Støjproblematikken bliver jo kun værre, så vi fandt det interessant at være med i udvikling af Stillebænken. Det var en spændende mulighed for at skabe en funktionel løsning, som vil kunne begrænse støjgenerne omkring os, siger Mads Rudkjøbing, som er industriel designer hos G9.

Mere end halvering
De første støjmålinger af Stillebænken har vist gode resultater. Støjniveauet inde i bænken er 13-14 dB lavere end uden for bænken. Decibel skalaen er en logaritmisk skala, hvilket betyder, en at reduktion på 13 dB svarer til at lydtrykket er blevet reduceret med 95 procent. På grund af den måde, de fleste mennesker opfatter lyd på, vil det vil opleves som at støjen er blevet mere end halveret.
Hvor stor effekten er, afhænger af vindretningen. Når der er vestenvind, vil man kunne høre vejstøj fra Vallensbæk Torvevej, der går langs den vestlige side af fodboldgolfbanen. Kommer vinden fra nord, hvor motorvejen og jernbanen ligger, vil støjen være værre og bænkens effekt vil derfor være større.
– Man kan sige, at når støjen er værst, har Stillebænken sin bedste virkning. Støjen er værst, når der er nordenvind, og det er også der, man vil opleve den største effekt, siger Torben Holm Pedersen.

Demonstrationsprojekt
Stillebænken er resultatet af et samarbejde mellem FORCE Technology, G9 Landskab, Park & Byrum, Vallensbæk Kommune og partnerorganisationen Gate 21.
Stillebænken indgår som et demonstrationsprojekt i Gate 21’s projekt Silent City, hvor kommuner, virksomheder, borgere, regioner og vidensinstitutioner samarbejder om at reducere trafikstøj, fremme borgernes livskvalitet og sundhed, samt skabe vækst for danske virksomheder, der leverer støjløsninger.
Silent City tester og udvikler innovative løsninger til bekæmpelse af trafikstøj i 1:1 skala i naturlige bymiljøer – både rundt om i byerne og på boliger.
Det er veldokumenteret, at støj har en negativ effekt på folkesundheden og øger risikoen for mange livsstilssygdomme, herunder diabetes, kræft og hjertekarsygdomme. I Danmark er 724.000 boliger plaget af trafikstøj, som ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top