fbpx
Inges Kattehjem har 50 års jubilæum
IngesKattehjem_Inge-1995.jpg
Inge Sørensen i 1995 i huset i Ejby. Foto: Inges Kattehjem
GLOSTRUP. Det er nu 50 år siden, at Dyreværnsorganisationen Inges Kattehjem åbnede i Glostrup. Ildsjæle og private donationer har skabt fundamentet for den kontinuerlige forbedring af kattenes forhold

I efteråret 1967 fandt Inge Sørensen på Vesterbro en forhutlet og bange kat siddende på en gren i et æbletræ. Inges tro og vilje til, at der skulle gøres noget for de mange forhutlede og hjemløse katte, inspirerede hende til at starte Kattehjemmet, og den 18. april 1970 åbnede Inges Kattehjem officielt i Glostrup – dermed var en ny epoke i dansk dyrevelfærd skabt.

Som person var Inge en arbejdsom ildsjæl med stor karisma og vilje til at få gennemført de mange tiltag til forbedring af kattenes forhold.

Det var ofte ”op ad bakke” med megen modstand, uvidenhed og fordomme. At hun var kvinde i en mandsdomineret tid, lod Inge sig aldrig kue af, og hun var faktisk den første kvinde til at køre motorcykelløb på Roskilde Ring.

Inge kæmpede indædt for genudsætning af vildtlevende katte og imod brug af katte til dyreforsøg, var ophavskvinde til neutralisering og øremærkning og medvirkede ofte i TV og radio.

Dette har i høj grad været medvirkende til at kendskabet til Inges Kattehjem i dag er så stort.

Ligeledes har det været medvirkende til, at Inges Kattehjem betegnes som Danmarks største private nonprofit dyreværnsorganisation for katte i Danmark.

Inge var også et varmt og meget ydmygt menneske. Hun gjorde meget ud af at berige alle omkring sig, kunder som ansatte, med sin omfattende viden om katte.

Inge Sørensen døde den 10. december 2017 – 86 år gammel.

Donationer og frivillige

Inges Kattehjem viste sig hurtigt at dække et stort behov for at hjælpe de mange katte videre til nye hjem. Da det gik hårdt ud over Inges privatøkonomi, besluttede kattevenner uopfordret at tegne sig for faste kontante bidrag.

I 1981 blev organisationen omdannet til en kgl. konfirmeret fond og året efter blev fonden ”Den Selvejende Institution Inges Kattehjem” etableret. Dette for at kunne indsamle midler og sikre kattehjemmet i fremtiden.

Ejendommen på Ejbydalsvej, som Inge Sørensen ejede personligt, blev overdraget vederlagsfrit til fonden. Inges Kattehjem drives i dag udelukkende af arv og donationer.

Kattehjemmet har over 60 frivillige, ulønnede personer, der hjælper til med at passe kattene i det daglige samt over 100 plejefamilier, der tager sig af killingerne indtil de er 12 uger, hvor de kan bortadopteres til nye familier. Alle gør et kæmpe stykke arbejde for organisationen.

Mission og formål

Fondens formål er at arbejde for bedre forhold for katte i hele Danmark, herunder formidling af hjemløse katte, udbrede kendskab til kattens sag og give råd og vejledning om kattehold til gavn for både mennesker og katte.

Et væsentligt element i formålsparagraffen er udgivelsen af bladet ”Inges Kattehjem” to gange om året. I bladet findes artikler om den aktuelle debat omkring katte, dyrlægeartikler, dyrebrevkasse og andre beslægtede emner om dyreværn.

Inges Kattehjem har i dag tre afdelinger i Glostrup, Odense og Næstved med 14 ansatte.

Den daglige drift varetages af direktør Jørgen S. Petersen, der refererer til fondens bestyrelse. Jørgen har været tilknyttet Inges Kattehjem i mere end 40 år og har varetaget den daglige drift de sidste 30 år.

Der er meget arbejde forbundet med at passe og fodre kattene i afdelingerne, og der bruges megen tid på at gøre rent for at undgå, at sygdomme spreder sig. Derudover kommer opgaver, som at assistere dyrlægen, at vedligeholde bure og lokaler samt at formidle katte til nye hjem. Der gøres meget ud af at rådgive og vejlede nye katteejere. Det er vigtigt, at katten falder til så hurtigt som muligt i de nye omgivelser.

Visioner for fremtiden

Inges Kattehjem vil til stadighed arbejde i henhold til fondens formål med at forbedre forholdene for katte i hele Danmark, herunder formidling af hjemløse katte, udbrede kendskabet til kattens sag og give råd og vejledning om kattehold til gavn for både mennesker og katte.

Inges Kattehjem arbejder fortsat med oplysningsarbejde omkring neutralisering. I dag er cirka 87 procent af alle ejer katte i storbyerne neutraliseret. Det halter dog stadig mange steder på landet og derfor slutter oplysningsarbejdet måske aldrig, men vil fortsætte i Inges ånd mange år i fremtiden.

Aktuelt arbejder Inges Kattehjem, via oplysning, rådgivning og politisk arbejde for, at alle ejerkatte i fremtiden registreres med øremærke eller chip. Dette for at beskytte og skabe respekt omkring katten og højne dens status i samfundet.

Fejring udskudt

I anledning af jubilæet er marts udgaven af foreningens blad tilegnet Inges Kattehjems 50 års jubilæum. Bladet skildrer det arbejde, der er foregået gennem årene til bedring af kattens forhold i hele Danmark, blandt andet i form af forskellige mærkesager, kampe, succeshistorier og projekter. Bladet kan læses online.
Den planlagte fejring af jubilæet med åbent hus og reception i huset i Ejby udsættes til 2021, som følge af situationen med covid-19.

Vigtige milepæle i Inges Kattehjem

1970: Åbning af Inges Kattehjem i Ejby, Glostrup

1971: Inges Kattehjem igangsætter neutralisering

1975: Inges Kattehjem medvirker i tv programmet ”sommerlørdag” med Sten Bramsen

1976: Inges Kattehjem indfører øremærkning og kartotek

1981: Det bliver forbudt ved lov at anvende katte, der ikke er opdrættet til formålet, til forsøg

1981: Dyreværnsfonden Inges Kattehjem stiftes – En Kgl. Konfirmeret Fond

1982: Den selvejende Institution Inges Kattehjem

1991: Dansk Katteregister lanceres (Døgnvagt med Falck)

1999: Dansk Katteregister digitaliseres

2003: Lov imod import af hunde- og katteskind vedtages efter blandt andet Inges Kattehjem indsamlede 200.000 underskrifter.

2008: Inges Kattehjem tager initiativ til at afholde konference om dyrevelfærd (dyrepoliti) og indkalder interesseorganisationer herunder dyreværnsforeninger og politi

2009: Arbejdsgruppen ”Dyreværnskorpset” stiftes

2009: Inges Kattehjem bliver medlem af DOSO (DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsOrganisation)

2009: Bekendtgørelse om overdragelse af kattekillinger indføres (Inges Kattehjem og andre dyreværnsforeninger havde forud herfor indsamlet underskrifter og lagt pres på for at sikre kattekillingerne)

2009: Samarbejde med plejefamilier tager for alvor fat

2020: Der arbejdes for en ny kattelov (Obligatorisk mærkning og registrering)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top