fbpx
Historier fra arkivet
historier-fra-arkivet.jpg
GLOSTRUP. Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

17. oktober 1918
Den spanske Syge
Med fornyet Kraft har den spanske Syge igen holdt sit Indtog i Glostrup. Kredslæge Melchiorsen, med hvem vi har haft en Samtale, meddeler, at der i de sidste Dage har været en Mængde Tilfælde. I Modsætning til, hvad der var Tilfældet sidste Gang, er Sygdommen ret ondartet. De fleste er stærkt angrebet.
Blandt Børnene er Sygdommen ret almindelig, saaledes er af Realskolens Elever angrebet 40 %. Af den Grund har Skolen i denne Uge været lukket. Blandt Kommuneskolens Elever er der i de sidste Dage forefaldet en Del spredte Tilfælde.

24. oktober 1918
Den spanske Syge
Med stor Voldsomhed har den spanske Syge i den forløbne Uge grebet om sig her i Glostrup og Omegn. Sidste Fredag blev Kommuneskolen lukket efter Kredslægens Ordre. Sygdommen havde allerede paa dette Tidspunkt grebet ret stærkt om sig, saaledes var i en enkelt Klasse 32 Elever angrebet.
Efter Lægernes Udsagn er Epedemien for saa vidt alvorlig, som den i adskillige Tilfælde fører Lungekomplikationer med sig. Hvor dette er Tilfældet, er der Fare paa Færde, hvad de sidste Dages mange Dødsfald tyder paa. Naar Hensyn tages til de mange, der bliver angrebet, saa maa det siges, at Dødeligheden er meget ringe — efter Statistikken højest 1 %.
Mange Vanskeligheder fører en saadan Epedemi naturligvis med sig. Paa adskillige Gaarde ligger alle syge, saa Naboerne maa paatage sig at passe Besætningerne. Nogen Bedring synes ikke at indtræffe, endnu synes Sygdommen snarest at være i Stigning.
I Ugens Løb foreligger 4 Dødsfald, Repræsentant Riise, Elektriker Wandstrøm, Lærer Wienike og Mejeriejer Andersens Datter Helga.

Vi takker Byhistorisk Hus for ovenstående tekst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top