fbpx
Sådan skal der findes plads
GLOSTRUP. Der skal være plads til 30 klasser mere end i dag på Glostrup Skole. Her er planen for hver enkelt afdeling

Indtil videre er det kun beskrevet i generelle vendinger, hvordan der præcis kan findes plads på hver afdeling. Som beskrevet er det nu op til den totalentreprenør, som Glostrup Kommune vælger, i samarbejde med skolebestyrelsen og den lokale ledelse, at finde ud af, hvordan det skal ske i praksis.

Ejby
Den største fysiske ombygning kommer til at foregå på Ejbyskolen, hvor der skal bygges to nye lokaler. Hvordan det skal ske, blev ikke besluttet på mødet. Der var fremlagt to modeller i den åbne dagsorden. Den ene model viste et tilbygning i den østlige ende af bygningen ved indgangen, den anden en tilbygning i den vestlige ende på legepladsen. Begge tilbygninger er tegnet til at være cirka 300 kvadratmeter og kunne rumme to klasselokaler, et fleksibelt rum og ekstra toiletter.
Efter behandlingen i Børne- og Skoleudvalget efterlyste borgmesteren billigere alternativer. Hvad de oprindelige to muligheder kostede, er dog ikke offentligt tilgængeligt. Administrationen har derfor udarbejdet tre yderligere modeller beskrevet i et lukket bilag. Valget af udbygningsmodel blev sendt tilbage til behandling i Børne- og Skoleudvalget.
På skolen er der i dag fire klasser, men allerede efter sommerferien skal der være plads til fem klasser, da der starter to 0. klasser.
Samlet set skal den eksisterende bygning ombygges til at kunne rumme syv klasser, blandt andet ved at dobbeltudnytte skoles SFO-lokaler.
Derudover skal der indrettes et lokale til faget natur/teknologi, som eleverne har fra 1. til 6. klasse og et lokale, som skal deles af faget billedkunst, som man har fra 1. til 5. klasse og faget håndværk og design, som man har i 4. til 7. klasse. Administrationens overvejelser er, at disse faglokaler etableres ved at renovere nogle af de nuværende funktionsrum. Men det vil være op til en kommende totalrådgiver at komme med forslag til løsninger.
Samlet set er det planen, at der skal være ti klasselokaler med ni klasser i 2024.

Nordvang
På Nordvang har lærerne i dag lokaler til forberedelse. De kan i stedet blive til tre klasselokaler. I stedet skal lærerne forberede sig i de lokaler, hvor der i dag er bibliotek. Den kommende placering af biblioteket blev diskuteret heftigt på kommunalbestyrelsens møde, hvor Lars Thomsen (BL) gerne ville have svar på, hvor det så skulle flytte hen. Kasper Damsgaard (S) svarede, at en af mulighederne er aulaen, det er dog også muligt, at der findes andre løsninger.
Derudover skal der findes plads til tre klasser i SFO Broholm, der allerede har to klasser. Samlet set bliver der altså etableret seks nye lokaler på Nordvang. Lokalet til madkundskab skal også renoveres, og skal også benyttes af eleverne fra Ejby.
De fleste såkaldte særklasser, der i dag er fordelt mellem Vestervang og Skovvang, bliver samlet på Nordvang. Det er forventningen, at det stigende elevtal i 2024 vil betyde, at de har behov for yderligere to lokaler.
Da antallet af børn, der bor i Nordvangskolens gamle skoledistrikt er faldende og da de ikke vil modtage klasser fra Ejbyskolen, der bliver udbygget til 6. klasse, vil der ifølge prognosen kun være 19 normale klasser på Nordvang i 2024, hvor der lige nu er 24 klasser. Med udbygningen vil der være 30 klasselokaler, heraf vil de syv blive brugt af de såkaldte særklasser. Særklasser er specialklasser, gruppeordninger og modtagerklasser.
Holder forventningerne til antallet af nye klasser, vil der efter sommerferien 2024 være fire ledige lokaler på Nordvang.

Skovvang
På Skovvang skal den blå SFO have nyt ventilationsanlæg og ombygges, så der er plads til tre klasser. Derudover bliver der frigivet to klasselokaler, når særklasserne flytter til Nordvang, så der i alt vil være 28 lokaler i 2024. Det er forventningen, at der vil være 25 klasser på skolen i 2024 og dermed tre ledige lokaler.

Vestervang
På Vestervang skal SFO’en også dobbeltudnyttes. Derudover er det beskrevet, at ’undervisningsstedets lokalebrug optimeres’. I alt skal de to ting give plads til seks nye klasser.
Katamaranen og Katamaranen Plus flyttes til Vestervang, til gengæld flytter de nuværende særklasser til Nordvang, hvilket samlet set giver yderligere to ledige klasselokaler. Det er forventningen, at skolen skal rumme 25 normale klasser, inklusiv 10. klasse og at der i 2024 vil være et enkelt ledigt lokale.

Søndervang
På Søndervangskolen kan der frigives to lokaler ved at samle eksisterende aktiviteter fra tre lokaler i et lokale. Hvilke aktiviteter er ikke nærmere beskrevet. Skolen har lige nu en modtagerklasse for børn, der flytter til Danmark. Den aktivitet bliver nu samlet på Nordvang, hvilket giver yderligere et lokale. Her skal SFO’en også dobbeltudnyttes og villaen på skolen skal renoveres, så den kan bruges af lærerne til forberedelse. I alt vil der være 36 lokaler i 2024 til forventet 33 klasser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top