fbpx
Parken der forsvinder
2020-03-18-Disponering-af-grunden-Vesterled-Ældrecenter_page_1.jpg
Grafik: Brøndby Kommune
DEBAT. Af Bente Nielsen Østervang 10, 2605 Brøndby
Opdatering: I avisen er der byttet om på navnene på de to læserbrevsskribenter. Her står læserbrevene under det rigtige navn. Vi beklager fejlen.

Min mand og jeg har boet 29 år i Vesterled, hvor vores børn også er opvokset. Vi har været glade for at bo i første række ud til ”Vesterledparken”. En dejlig og åben kommunal grøn park. Samtidig en højt og skattet park for hele Vesterledområdet. Jeg er sikker på, at mange andre har det ligeså.

Parken er den eneste tilbageværende ”uskyldighed” i området omkranset af en børneinstitution og villaer, inden man møder et indhegnet spildevandsbassin ud til den befærdede Banemarksvej med erhvervskvarteret Ragnesminde og et regnvandsbassin ud til den endnu mere befærdede Park Allé.

”Uskyldigheden” er ved at forsvinde.

Politikerne har besluttet at bebygge ”deres område” fra 2022 til 2024 med et nyt ældrecenter for hele Brøndbyvester, hvor man i forløbet har præsenteret området med bebyggelse, som fortsat værende åbent og naturskønt. Dette udsagn er med præsentationen af de seneste bygningstegninger nu ulykkeligvis gjort til skamme.

De omkringliggende villaer i første række vil blive hårdt ramt i form af store økonomiske værditab og diverse gener til følge. Klos op ad vores baghavehæk kommer der nu skråparkering med billygter ind i haven, smækkende bildøre, kørevej og massiv fleretagebygningsmasse så langt øjet rækker.

Hvad er tilbage: Et indhegnet spildevandsbassin og et regnvandsbassin ud til befærdede veje.

Det er tydeligt, at politikere i kommunalbestyrelsen ikke kærer sig eller har tilknytning til Vesterled, og er parat til at ofre mangt og meget i deres stræben efter nye projekter. I stedet er området og de ældre blevet taget som gidsler i et projekt om sport, der kom på tværs.

Ældrecenter og borgerinddragelse

Af Rikke Louise Højlund
Østervang 7, 1., 2605 Brøndby

Jeg har over lang tid fulgt udviklingen vedrørende planerne om et nyt ældrecenter i Vesterled, hvor der også har været flere artikler om emnet her i Folkebladet.

Flere politikere har her i bladet argumenteret for deres beslutning, herunder med ”luftige planer” om overdækning af spildevandsbassin og samspil. Jeg hæfter mig også ved borgmesteren, der på borgermødet i oktober 2018 blev konfronteret med flere utilfredse beboere i Vesterled. Folkebladet citerede efterfølgende borgmesterens svar således:

”Kent Max Magelund garanterede på mødet, at hensynet til ældrecenterets kommende naboer vægtes højt: Vi skal sikre, at det bliver bygget med en passende afstand til parcelhusene og at byggeriet indeholder grønne rum, der kan bruges af borgerne i området. Når planprocessen skydes i gang, sikrer vi en god inddragelse af borgerne i området og resten af kommunen”.

Hvad står tilbage i dag? Total udnyttelse af parken med bygninger, vej og P-pladser.

Vi mister alle et dejligt åbent grønt område. Heldigvis levner politikerne en smal grøn stribe med ”fårefold, insektbo og fuglekasser”!

Jeg kan næppe forestille mig, at nogle borgere i området har været inddraget i dette projekt og stakkels grundejere med bolig/have direkte ud til parken, der nu får P-pladser, offentlig vej og bygninger lige op i baghaven. Sandheden er nok at man politisk har solgt sin sjæl til et ambitiøst kommercielt Sportsbyprojekt og er parat til at ofre hvad som helst. Politikerne i Brøndby må da have en dårlig smag i munden?

Svar: Det bliver et super plejecenter

Af Vagn Kjær-Hansen (SF),
Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby

Kære beboere på Østervang. Tak for jeres læserbreve om det nye plejecenter i Vesterled, og tak til dem som har medvirket i det forberedende arbejde.

Brøndby Kommune skal bygge et nyt og større plejecenter i stedet for det mere eller mindre nedslidte Gildhøjhjem. Det skylder vi vores ældre, som der bliver flere af. Analyserne viste at det kommunale område i Vesterled var det bedste bud på placeringen.

Selv om I nævner de omkringliggende veje med støj, er Vesterled faktisk det mindst støjplagede af vores alternativer.

Vi må nødvendigvis bygge på en kommunal grund. Økonomien ville vælte hvis vi fx skulle have købt en grund i Kirkebjerg. Det bedste argument for ikke at bevare placeringen overfor rådhuset var udover støjen, at det ville være noget af en opgave at bygge nyt mens der stadig er masser af beboere på Gildhøjhjemmet.

Grunden i Vesterled er købt af kommunen for mange år siden, netop for at have et areal i reserve. Siden da er dele af grunden kommet i brug til en børnehave, et regnvandsbassin, i halvfjerdserne var der en midlertidig skole, og sidst i firserne kom kloakbassinet.

Med samme rettidige omhu sikrede Vesterled Grundejerforening sig i sin tid et grønt område og en legeplads, så alt ikke blev til parcelhuse.

Nu har kommunen altså brug for resten af sin grund til det kommende plejecenter. Jeg synes planerne er lavet med respekt for de omkringliggende parcelhuse, og bygningerne kommer slet ikke så tæt på som fx barakskolen var i halvfjerdserne. Jeg er godt klar over at mange i Vesterled hellere ville undvære bebyggelse, men grunden bliver stadig åben for at man kan gå gennem de grønne arealer og fx over til den sø som regnvandsbassinet reelt er.

Vi er 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen, som har stemt for dette projekt, og det vil vi gerne stå ved. Jeg har i alt fald ingen dårlig smag i munden over planerne for det nye plejecenter.

Når planerne skal udmøntes i en lokalplan, bliver der naturligvis endnu en mulighed for at kommentere detaljerne i en offentlig høring.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top