fbpx
Hovedstadens Letbane indgår partnerskab om praktikpladser
50-02-01_0044-800px.jpg

Hovedstadens Letbane og Bygherreforeningen underskriver aftale om lærlingepladser. Direktør i Hovedstadens Letbane Louise Høst og Henrik Lindved Bang fra Bygherreforeningen.

Hovedstadens Letbanes direktør Louise Høst og Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen underskriver aftale om praktikpladser. Foto: Hovedstadens Letbane
HELE OMRÅDET. Det har historisk set været svært at skabe lærlingepladser på store anlægsprojekter. På byggeriet af hovedstadens nye letbane skal der skabes lærlingepladser svarende til 58 årsværk. En ny partnerskabsaftale med Bygherreforeningen skal bidrage til at styrke indsatsen

Der har i de senere år været en voksende efterspørgsel på faglærte i bygge- og anlægsbranchen, fordi mange ældre går på pension, og der ikke uddannes nok nye i branchen. Som led i indsatsen for at sikre lærlinge på letbanebyggeriet, har Hovedstadens Letbane indgået en partnerskabsaftale med Bygherreforeningen (Byg med Unge-alliancen) om en fælles praktikpladsindsats. Indsatsens formål er at bidrage til, at der uddannes flere faglærte til gavn for både de unge og for hele branchen.
– Landets store bygherrer har en vigtig opgave i disse år med at få uddannet flere unge på deres byggeprojekter. Det er et fælles ansvar og en samfundsforpligtelse, hvis vi skal have vendt udviklingen. I Herlev har vi stort fokus på at få uddannet flere faglærte i byggeriet, og vi er derfor også glade for, at Hovedstadens Letbane har taget opgaven på sig og løfter sin del af ansvaret, siger borgmester Thomas Gyldal fra Herlev Kommune.

Partnerskab
Med partnerskabsaftalen vil Hovedstadens Letbane blandt andet kunne tilbyde entreprenørerne på projektet en bedre opbakning til at nå de lærlingemål, der er fastsat i kontrakten.
– Hvis det skal lykkes at skabe flere lærepladser på de store anlægsprojekter, er det nødvendigt at tænke og handle anderledes og ikke være bange for at prøve forskellige ting af. Derfor er vi glade for at indgå en partnerskabsaftale med Byg med Unge-alliancen, som skal medvirke til at styrke indsatsen og tiltrække endnu flere lærlinge til letbanebyggeriet, siger bestyrelsesformand i Hovedstadens Letbane, Jakob Thomasen.

Bonus for flere lærlinge
Prognoser viser, at der vil opstå akut mangel på arbejdskraft, hvis udviklingen fortsætter. For at sikre uddannelse af flere faglærte har Hovedstadens Letbane derfor indsat sociale klausuler i kontrakterne for letbanen, hvor der stilles krav til entreprenørerne om at sikre et minimum antal lærlinge på mindst 58 årsværk, mens byggeriet står på.
Entreprenørerne kan få en bonus, hvis de er i stand til at uddanne flere lærlinge end kontraktkravet, mens der er bod for det modsatte. Indtil nu har der været ansat lærlinge på letbanen svarende til cirka fem lærlingeårsværk.
– Byggeriet er landets fjerdestørste branche. Og mangel på arbejdskraft vil skabe flaskehalse og give uhensigtsmæssige prisstigninger indenfor byggeriet. Det en uholdbar situation, der kan ende med at få negative konsekvenser for hele samfundsøkonomien. I de kommende år får vi brug for mange faglærte til de mange byggeprojekter, som planlægges rundt om i landet, så vi kan sikre en god kvalitet fremadrettet, siger Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen.
Hovedstadens Letbane er i løbende dialog med entreprenørerne om, hvordan de bedst muligt varetager lærlingeforpligtelsen. Entreprenørerne skal blandt andet udarbejde lærlingeplaner og løbende rapportere om antallet af lærlinge på projektet.

Byg med unge-alliancen
• Byg med unge-alliancen er et projekt, der sigter på at skaffe flere elever og lærlinge på de store byggeprojekter.
• Projektet er placeret under Videncentret for Praktikpladser til Unge på Store byggerier, som har fået 4,5 mio. kr. til indsatsen.
• Projektet er støttet af Region Sjælland, Region Hovedstaden, Grundejernes Investeringsfond og Bygherreforeningen.
• Indsatsen kører i første omgang frem til udgangen af 2020.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top