fbpx
Tag på studietur til Ishøj
debat.jpg
DEBAT. Af Torben Kragh Amalieparken 24 2665 Vallensbæk Strand

Det er blevet ganske normalt, at kommunalpolitikerne tager på studieture for at blive inspireret af andre kommuner.
Næste studietur for Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen og måske teknisk udvalg kan klares på cykel. De bør køre en tur til naboerne i Ishøj for med egne ører at vurdere støjen i Vildtbaneparken og på Voldstien. Her er Ishøj Kommune godt igang med at anlægge en jordvold mellem Køge Bugt Motorvejen og Voldstien. Jordvolden gør en enorm forskel, selv om den endnu ikke er færdig og uden tvivl vil få endnu mere effekt, når den bliver beplantet. Studieturen kan derefter gå videre til boligområderne omkring Gjeddesdalvej i Vallensbæk, også naboområde til Køge Bugt Motorvejen. Her er områderne beskyttet mod motorvejsstøjen af en støjskærm. Forskellen – med identiske vindforhold – mellem de to boligområder er markant. Det behøver man hverken hjælp fra eksperter eller støjmålinger til at kunne vurdere.
Derfor kan det undre, at Vallensbæk Kommune afviser en gratis støjvold langs Holbækmotorvejen ved Vallensbækvej.
En støjskærm kan være en nødvendig løsning langs veje, hvor der ikke er plads til en støjvold, der i sagens natur skal have en vis bredde.
Langs Vallensbækvej er der imidlertid rigelig plads til en jordvold, der mod Tueholmsøen kan fortsætte som støjskærm, fordi dér er der ikke plads til en vold.
Det kan ikke være hensynet til borgerne i Vallensbæk Nord, der får det konservative flertal at sige nej til en støjvold. Hvad er så forklaringen?
Er der planer om byggeri på striben mellem motorvejen og Vallensbækvej? Og i givet fald? Boliger, kontorer eller kommunale institutioner? Der er plads til både vold og eksempelvis kontorer.
Det ville klæde borgmesteren at fortælle, hvilke planer han har, som ikke kan kombineres med den bedste løsning, en støjvold?

Svar: En støjskærm på seks meter
Af Jan Høgskilde (K)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Torben Kragh synes vi skal besøge støjvolden i Ishøj. Naturligvis har vi talt med Ishøj, men en støjvold er bare ikke den bedste løsning for Vallensbæk. For som om skrevet i andet indlæg – så er støjvolden ikke uden udgifter for Vallensbæk kommune, da der er afledte udgifter uanset, hvor gratis jorden måtte være. Jeg har tidligere nævnt de ledninger, der ligger i jorden, så det vil jeg ikke gøre mere ud af her.
En støjvold vil naturligvis reducere støjen i dele af Nordmaren, det er bare ikke den bedste løsning – det er en støjskærm på seks meter. Det har vi fået bekræftet af både vores rådgiver Rambøll og Vejdirektoratet. Vi har undersøgt mange muligheder og det er konklusionen, så derfor er det naturligvis den løsning vi vil arbejde for, da det er den der hjælper flest mennesker i Nordmarken. Det betyder ikke, at man ikke kunne løse det på den måde som Torben Kragh foreslår, men det er bare ikke optimalt og den vores rådgivere anbefaler som den bedste .
For god ordens skyld, så er der ingen planer om at bygge på området – så det er altså ikke det, der spiller ind.

1 kommentar om “Tag på studietur til Ishøj”

 1. Søren Boy Holst siger:

  Jeg syntes det er sørgeligt at Vallensbæk Kommune med Henrik Rasmussen og Jan Høgskilde i spidsen, hårdnakket bliver ved med at kæmpe imod en god løsning i Vallensbæk Nord. Selvfølgelig skal man gøre hvad man kan for at så mange borgere som muligt, får løst deres støjproblemer, dette udelukker dog ikke at man laver en fornuftig løsning et sted, hvor det kan klares indenfor kort tid, og for et lille budget, – og dernæst fortsætter kampen for den komplette løsning.
  Istedet for at lytte til flere eksperter og undersøgelser, som gang på gang viser at en støjvold med gabionsmur er langt mere effektiv til at fjerne den dybe og helbredsskadelige støj fra motorvej, og jernbane, så fastholder man anbefalingerne fra en Rambøll rapport, der konkluderer at projektet vil tage 5-6år, med konstant kørsel af lastbiler på Vallensbækvej til følge. (Denne rapport tager udgangspunkt i statens støjmålinger, hvor de dybe og mest skadelige frekvenser er sorteret fra, ligesom støjen fra jernbanen ej er medtaget). Et skræmmescenarie som beboerne naturligvis vil sige nej tak til. Alternativet er blot at læne sig tilbage og vente på at staten måske beslutter sig for, på et tidspunkt, at opføre støjskærme langs hele strækningen, til den nette sum af +35 millioner kroner. For statens regning naturligvis, ikke kommunens.
  Tilbuddet om en gratis støjvold er endda blevet behæftet med mulighed for en bankgaranti, på at projektet tager maks. 1½ år, til og frakørsel med jord vil kunne klares med en arbejdsvej tæt på motorvejen og nærlæser man tilbuddet så tilbydes der beplantning med græs og blomster, samt mulighed for andre delanlæg (læs: der kan laves aftaler om at mere indgår i prisen).
  De nævnte gasledninger og Hofor vandledninger findes ikke på jordkortene for området, så det er heller ikke noget problem. Skulle der være andre ledninger som man skal flytte eller komme til, så burde det vel være muligt at undersøge hvad omkostningerne for dette vil være, og i samråd med entrepenøren finde en løsning på dette. Før, under og efter jordvolden er bygget, bør man naturligvis fortsætte kampen mod/med staten, for at få opsat støjbekæmpelse på resten af strækningen langs motorvejen og langs jernbanen, også gerne oppe på broen over motorvejen.
  Jeg ville ønske at man i Vallensbæk udtrykte samme holdning som Brøndby’s borgmester Kent Magelund:
  “Derfor var det godt at møde en lydhør minister, og vi havde en god drøftelse om, at det slet ikke er en opgave, vi selv kan løfte ude i kommunerne. Men samtidig er vi indstillede på selv at bidrage, hvor det er muligt.”

  Hvis der ikke er planer om at bygge let industri på området, som jo er blevet muliggjort i lokalplanen, så lad os da få gang i samarbejdet om at beskytte borgernes helbred mod støjhelvedet fra motorvejen og jernbanen. En positivt sideeffekt vil være stigende ejendomspriser, lavere sygefravær og gladere beboere.

  Hele Vallensbæk Nord glæder sig til at kommunen får sat gang i forhandlingerne, jo før des bedre for helbreddet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top