fbpx
Kvart million til gademedarbejdere
VALLENSBÆK. Der skal bruges 250.000 kroner på at komme i bedre kontakt med en gruppe på cirka 20 unge, som skaber utryghed forskellige steder i kommunen

På Vallensbæk Kommunes budget for 2020 er der afsat yderligere 250.000 kroner til SSP-samarbejdet. Pengene skal gå til at ansætte to ekstra gadeplansmedarbejdere til SSP-teamet. I dag er der to stillinger i gadeteamet, hvoraf den ene er ledig. I fremtiden til der være fire stillinger, så de kan gå sammen to og to mellem 16 og 23.
– Det vil skabe ekstra tryghed for SSP-medarbejderne, at man kan være to på arbejde samtidig, men ikke mindst for borgerne, med mere synlig tilstedeværelse. Målet vil være, at SSP-medarbejderne får en mere håndholdt indsats overfor de unge i samarbejde med skolerne og politiet, sagde Ricky van Overeem (K).
Pengene er sat af som en permanent bevilling.
– Arbejdet er et langt sejt, træk, så derfor er der også sat penge af i de kommende år, sagde Ricky van Overeem.

Skaber tryghed
Formålet med oprustningen er at øge trygheden blandt unge og borgere i kommunen og ved at lave forebyggende arbejde med henblik på at sikre, at de unge i Vallensbæk ikke kommer ud i kriminalitet. Derudover vil der være fokus på at nedbringe hærværk og forbruget af lattergas-patroner, som ligger i det offentlige rum. Ifølge sagsfremstillingen til kommunabestyrelsen vil det formentlig ikke kunne måles direkte i kriminalitetsstatistikken, at der bliver oprustet.
– Den kriminalitetsforebyggende effekt af det opsøgende arbejde vil formentlig have størst effekt på den tryghedsskabende og forebyggende indsats for kommunes unge og borgere, og vil formentlig have mindre effekt på Vallensbæk Kommunes kriminalitetsstatistik, står der.

Cirka 20 unge
I Vallensbæk er der en gruppe af unge på cirka 20 i alderen 16 år og opefter, som skaber utryghed ved deres adfærd i det offentlige rum. I 2019 har de bevæget sig rundt i kommunen og har slået sig ned forskellige steder. Det nuværende SSP-gadeteam har forsøgt at komme i kontakt og dialog med de unge uden stor succes.
Ved at have et større gadeteam kan medarbejderne sikre en mere håndholdt og koordineret tværfaglig indsats ved at skabe en god relation til de unge og komme i dialog med dem.
– Vi ser gerne, at det er nogle, der i forvejen for eksempel er vikarer på skolerne eller ungdomsskolen, for et godt SSP-team er kendetegnet ved, at der er gode relationer mellem de unge og de voksne, sagde Søren Wiborg (S), der selv har erfaring med kriminalitetsforebyggende arbejde gennem sit arbejde.

Hvad er SSP?
SSP er et tværfagligt samarbejde mellem skole, socialforvaltningen og politi om at forebygge kriminalitet, utryghedsskabende opførsel og misbrug af rusmidler blandt børn og unge mellem 10 og 25 år. Vallensbæk Gadeteam er en del af SSP-teamet.

Gadeteamets opgave er at få kontakt og skabe gode relationer til børn og unge rundt om i kommunen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top