fbpx
K taler usandt om støjvolden
debat.jpg
Af Erik Kærgaard Kristensen Selsøvej 58 2665 Vallensbæk Strand

Jan Høgskildes svar på mit læserbrev fra 11. februar om ministerbesøget i Vallensbæk, hvor transportministeren fik overrakt et tilbud om en gratis støjvold langs Holbækmotorvejen, indeholder desværre alvorlige usandheder.
De konservative har hidtil afslået tilbuddet, fordi ’volden umuligt kunne være gratis, når kommunens ’eksperter’ havde beregnet omkostningerne til over 50 mio. kr.’
Men senere måtte ’eksperten’ indrømme, at støjvolden var gratis.
Herefter hed det sig, at volden ville tage fire til seks år at anlægge, men det blev gjort til skamme i Ishøj, hvor de har anlagt en længere strækning på under et år!
Nu påstår Høgskilde: ”Der ligger en HOFOR-ledning i jorden, der vurderes ikke at kunne klare belastningen”. Overfor ministeren hævdede borgmesteren tilsvarende, at det ville koste mange millioner at flytte ledningen.
Men HOFOR har ingen ledninger på dette areal langs Holbækmotorvejen! Ledningskortene viser, at det er rent opspind, ligesom de øvrige opdigtede begrundelser for ikke at tage imod tilbuddet.
Det er demokratisk uholdbart, at de konservative politikere lyver overfor både ministeren og borgerne.
Endvidere insinueres, at tilkørt jord er forurenet. Det er selvfølgelig ikke tilfældet, og Høgskilde frygter, at 30.000 lastvognlæs skal transporteres ad Vallensbækvej. Men det ville kun dilletanter gøre! Ishøj etablerede en transportvej yderst langs motorvejen, således beboerne undgår støv- og støjgener.
Den bedste støjreduktion og samfundsmæssige rentabilitet fås med en gratis støjvold kombineret med støjskærme i siderne, hvor der næppe er plads til volden.
Høgskilde vil ikke stå ved ansvaret for de støjramte boliger i kommunen, men sådan har de konservative vendt det ’døve øre’ til støjen i alle byggerierne! Senest da de vedtog højhusbyggeriet langs Køge Bugt motorvejen sidste oktober.
Derfor har Høgskilde ret i, at jeg finder de konservative politikere uegnede til at lede kommunen.

Svar: Der er ledninger i området
Af Jan Høgskilde (K)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Vallensbæks politikere – uanset farve – vil gerne tale med og høre på borgerne i kommunen. Således hører vi også gerne på Erik Kristensen, men det bliver sværere efterhånden som tonen bliver mere skinger. Jeg vil derfor ikke kommentere på alle udsagn.
Jo der ligger ledninger i jorden. Ledningskortet viser, at der er en spildevandsledning, en gasledning og blandt andet TDC og Radius har ledninger, der løber i området. Endelig udgør den lille sø en del af systemet for at opsamle regnvand, for at undgå oversvømmelser.
Det betyder, at en eventuel støjvold skal tage højde for disse ting, herunder skal det sikres, at der er adgang til ledningerne og, at de om nødvendigt, er forstærket til at kunne klare belastningen ved de mange tons jord, der i givet fald skal lægges ovenpå. Det er nok ting, der kan løses, men gratis er det i hvert fald ikke.
Det er altså ikke korrekt, at der ikke er noget i området og derfor er det nok en tilsnigelse at kalde mig løgner.
Vi har naturligvis talt med Ishøj. Og vi har undersøgt og beregnet på flere forskellige løsninger uden at have taget stilling på forhånd. Men både vores rådgiver Rambøll og Vejdirektoratet anbefaler, at vi i Vallensbæk får en støjskærm. Og det er så, hvad vi prøver at skaffe Vallensbæk – til gavn for alle vores borgere.
Naturligvis har jeg som politiker et medansvar for at løse problemerne med støj. Men jeg vil gerne forsøge at finde en løsning for alle i Nordmarken og ikke kun dem lige bag den foreslåede vold. Og jeg tillader mig også at høre på de, der i sidste ende skal stå på mål for løsningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top