fbpx
Forældrenes tilfredshed daler
Kortere-skoledage.jpg
Forældrene i Vallensbæk er mere utilfredse med kommunens institutioner end for tre år siden Foto: Jesper Ernst Henriksen
VALLENSBÆK. Forældrene til børn i daginstitutioner, skoler og SFO’er er mindre tilfredse, end de var for tre år siden. Især mobning i skolerne og normeringerne i SFO’er og daginstitutioner er forældrene utilfredse med

Vallensbæk. I efteråret gennemførte Vallensbæk Kommune en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre i daginstitutioner, på skoler og i SFO’er. Det gør kommunen hvert tredje år, og denne gang var tilfredsheden faldet en smule på de fleste punkter i forhold til for tre år siden.
Forældrene er blevet spurgt om deres tilfredshed på en lang række punkter.
De havde mulighed for at vælge meget utilfreds, utilfreds, hverken eller, tilfreds eller meget tilfreds. Derudover er de også blevet bedt om at tage stilling til, hvor vigtigt et punkt var for deres samlede tilfredshed. Punkter, som forældrene mener er meget vigtige og hvor der samtidig er en høj andel, der har svaret, at de er utilfredse, er blevet fremhævet i rapporten som opmærksomhedspunkter.
Hver enkelt institution har fået sin egen rapport, der nu skal behandles af skole- og forældrebestyrelserne. De skal drøfte undersøgelsens resultater samt hvordan brugertilfredsheden kan styrkes.
– Samlet set må vi se rapporterne som et øjebliksbillede fra efteråret 2019, der skal bruges som et værktøj til at gøre tingene bedre ude på daginstitutionerne og skolerne, sagde Morten Schou Jørgensen (K), formand for Børne- og Kulturudvalget.
Søren Wiborg (S) var nogenlunde tilfreds med resultaterne.
– Vi synes grundlæggende, at resultatet er udmærket, men vi kan se, at på næsten alle parametre er forældrene mindre tilfredse, end de var for tre år siden, sagde han.
Her var Kenneth Kristensen Berth (DF) ikke enig.
– Jeg synes, den er særdeles ringe. Tendensen er tæt på at være katastrofal. Det går kun en vej, det er ned ad bakke. Når man sidder og kigger på den, så har man på en meget pædagogisk måde sat nogle grønne pile ind, hvor det er blevet bedre, og røde pile, hvor det er blevet dårligere. De røde pile dominerer fuldstændig, det synes jeg ikke vi kan være tilfredse med, sagde han.

Utilfreds med rammerne
På daginstitutionsområdet var det især punktet ’den tid, personalet har til dit barn’, der springer ud. Det var af forældrene blevet vurderet som det næstvigtigste punkt i forhold til deres samlede vurdering af kvaliteten i daginstitutionerne, men kun 51 procent af forældrene var tilfredse med dette punkt.
– Det er et problem rigtig mange steder, at man ikke, som forældre, har tillid til, at der bliver taget vare på ens barn. Det er ikke et problem med pædagogerne og pædagogmedhjælperne, men det er fordi rammerne for at løse opgaven simpelthen ikke er tilstede. Derfor glæder det mig, at vi sidste år satte en lille smule penge af til området, sagde Kenneth Kristensen Berth.
Han har også kigget på finansloven for i år, hvor der er sat penge af til at løfte normeringerne i daginstitutionerne.
– Som jeg kan se fordelingen af de penge, vi måske får fra staten, så vil det betyde cirka en halv medarbejder per institution. Det er trods alt en forbedring, sagde han.
Derudover var punktet ’de fysiske rammer indendørs’ et punkt, der blev vurderet som vigtigt og hvor kun 58 procent af forældrene var tilfredse.
På den positive side var punktet ’personalets indsats for at få børnene til at føle sig trygge og glade’, et punkt som blev vurderet som vigtigt og hvor hele 86 procent var tilfredse, mens det absolut vigtigste punkt for forældre, ’aktiviteterne i dagligdagen’ fik en tilfredshed på 83 procent.

Oplever mobning
På skoleområdet var det især punktet ’skolens indsats for at begrænse mobning’, der fik opmærksomhed. Det var det punkt, som forældrene samle set vurderede som det vigtigste for deres samlede tilfredshed. Her var kun 58 procent af forældrene tilfredse.
– Når forældrene siger, de er utilfredse med skolernes indsats mod mobning – det ved de jo først, i det tilfælde, de hører om det. Vi er altså i en situation, hvor fire ud af ti oplever, at der foregår mobning, og at de ikke er tilfredse med den indsats, der bliver gjort. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved, sagde Kenneth Kristensen Berth.
Det var også et punkt, Søren Wiborg slog ned på.
– Vi skal have skolerne til at gøre en indsats og oppe sig, så forældrene føler, at når deres børn er udsat for mobning, så sker der noget, sagde han.
Det punkt, hvor forældrene var mest tilfredse, var punktet ’lærernes og pædagogernes arbejde med at få dit barn til at føle sig tryg og glad’, hvor 76 procent var tilfredse.
På SFO-området var det igen normeringen, som forældrene var mest utilfredse med. Her var kun 47 procent tilfredse med punktet ’antallet af personale i forhold til antallet af børn’, mens det var 49 procent, der var tilfredse med ’inddragelse af forældrene i aktiviteterne i SFO’en’. 81 procent svarede at de er tilfredse med ventetiden på at få plads i SFO – hvilket kan skyldes, at der ikke er nogen ventetid.
Efter en omfattende debat endte kommunalbestyrelsen på sit møde i januar med enstemmigt at tage forældretilfredhedsundersøgelserne og den videre behandling til efterretning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top