fbpx
Flere nye fortove
Sydvestvej.jpg
Fortovet her på Sydvestvej er næsten færdigt. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Fortovene på Erdalsvej, Kirkebjerg Parkvej, Svalevej og Duevej bliver renoveret i løbet af i år

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde i februar en plan for renovering af fortove og anlæg af en cykelsti. På stykket mellem Bystien og Fraligsvej er der ved at blive anlagt en cykelsti, som vil blive gjort færdig, det samme vil det igangværende projekt med fortove på Sydvestvej. På Kirkebjerg Parkvej er Brøndby Kommune netop nu ved at anlægge cykelsti og fortov på sin del af vejen, her vil Glostrup Kommune fortsætte anlægget det sidste stykke til Stationsparken. Derudover vil Svalevej og Duevej få nye fortove.
– Det er et punkt, der optager mange borgere. Jeg er glad for, at man har lavet en plan på et fagligt grundlag, hvor man tager de steder, hvor det er værst, sagde Søren Enemark (S), formand for Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget.
På budgettet for 2020 var der sat seks millioner kroner af om året til at renovere fortove. Det blev på budgettet for i år reduceret til tre millioner kroner om året, men i en længere årrække. De projekter, som kommunen gennemførte sidste år viste sig dog at være 2,4 millioner kroner billigere end forventet. Det er derfor muligt at holde fast i den oprindelige renoveringsplan for i år.

Grønt projekt
Erdalsvej mellem Digevangsvej og Langagervej skal også have nye fortove. Her skal der ud over nye fortove også anlægges et anlæg til lokal afledning af regnvand, kaldet et LAR-anlæg. Boligejerne på strækningen har været plaget af vand i kældrene.
Derfor vil kommunen samarbejde med Glostrup Forsyning om at ombygge fortovene med faskiner nedenunder til vandet fra vejen.
Glostrup Kommune kommer til at betale 2,2 millioner kroner til projektet, som en normal renovering af vejen ville koste, mens Glostrup Forsyning betaler de sidste 1,6 millioner kroner, som det samlede projekt kommer til at koste.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top