fbpx
En gratis støjvold giver støjreduktion
debat.jpg
DEBAT. Af Erik Kærgaard Kristensen Selsøvej 58, 2665 Vallensbæk Strand

Igen har den konservative borgmester i Vallensbæk haft besøg af en transportminister, der har lyttet til den alt for kraftige trafikstøj fra Holbæk motorvejen. Og igen er ministeren taget af sted uden at love noget, for sagen kan jo ses fra flere sider.
Borgmesteren vil have staten til at betale en støjskærm, hvis virkning efter alle nøgterne eksperters mening er minimal for parcelhusene i Nord, fordi de ligger over 150 meter fra bilerne. Det gælder også ved ’Vallensbæk udfletningen’ for beboerne på den anden side af Tueholmsøen.
Hertil kommer, at ministeren kender Ishøjs gratis jordvoldsløsning. Deres nye støjvold virker over al forventning. Hvorfor skulle staten dog smide penge efter en uvirksom støjskærm i Vallensbæk, når kommunen igen er blevet tilbudt en gratis og mere effektiv støjvold, som det store borgermøde for 2½ år siden i øvrigt enstemmigt anbefalede kommunalbestyrelsen at påbegynde?
Havde borgmesteren, der også var til stede, oprigtigt ønsket at reducere trafikstøjen i Vallensbæk Nord, havde han taget imod den gratis jordvold, i stedet for at opdigte stadigt mere absurde søforklaringer for ikke at acceptere tilbuddet. Støjvolden havde stået færdig i dag – til glæde for beboerne i Nord!
Endelig ved ministeren, at borgmesterens harme over motorvejsstøjen er påtaget, for planerne for motorvejene kom før de støjplagede bebyggelser – og hvis ansvar er det så?
I de mange år, jeg har boet i kommunen, har de konservative suverænt selv ’produceret’ eller tilladt de støjramte boliger, ikke mindst dem der ligger alt for tæt på Køge Bugt motorvejen, som ministeren mærkeligt nok ikke måtte ’lytte til’. De konservative svigter deres ansvar ved altid at varetage projektmagernes interesse før borgernes. De magter ikke at udvikle Vallensbæk til gavn for borgerne.

Svar: Støjvold eller støjskærm?
Af Jan Høgskilde
Konservativ
Formand for Teknik og miljø

Så begyndte debatten om støjvold kontra støjskærm igen. Vallensbæk kommune har brugt megen tid og vi har mødtes med interessenter og eksperter, der kunne bidrage med øget viden om mulighederne for at reducere trafikstøj. Og vores eksperter har anbefalet en støjskærm.
Nu er det svært at vide om hr. Erik Kærgaard Kristensens indlæg går på ønsket om at bidrage til støjdebatten, eller ”bare” ønsker at skyde på de konservative i Vallensbæk Kommune. Der er naturligvis fordele og ulemper, ved de to foreslåede løsninger. Men vores eksperter har anbefalet støjskærmen, som den bedste mulighed. Grundene er flere. Vi kan ikke komme tæt nok på motorvejen, da 15m ved siden af motorvejen er vejdirektoratets. Volden vil være begrænset til at virke lige bag volden – og altså ikke ude i siderne og slet ikke i forhold til fx Rendsagerparken. Der ligger en HOFOR-ledning i jorden, der vurderes ikke at kunne klare belastningen. Vi ønsker ikke, der bliver anvendt forurenet jord, der kan være fremtidige generationer til last og vi synes ikke 25-30.000 lastvognslæs, der skal transporteres ind af Vallensbækvej, som en god løsning. Det er nogen af de forhold, der har indgået i vores vurdering. Som kommune vælger vi at høre på eksperterne.
Det er et faktum, at der er trafikstøj i Vallensbæk. Nordmarken er bygget i en tid, hvor motorvejen havde små 15000 køretøjer i døgnet. Nu kan der lægges små 100000 til – det er vel svært at belaste de konservative? Og måtte jeg for fuldstændighedens skyld nævne, at lokalplaner i Vallensbæk er vedtaget bredt og ikke kun med konservative stemmer? Og så er vi vel ved sagens kerne – Hr. Kristensens indlæg er ikke så meget et forsvar for en løsning – men nok mest et skriv mod de konservative. Det er indenfor skiven, men indlægget skal så ses sådan og er dermed et partsindlæg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top