fbpx
Sådan skal karaktererne tilbage i top 25
Pilehaveskolen.jpg
Karaktererne skal op igen på skolerne i Vallensbæk. Foto: Heiner Lützen Ank
VALLENSBÆK. Ambitionen blandt politikerne i Vallensbæk er, at Vallensbæk skal være blandt de 25 kommuner i Danmark med de bedste karakterer til folkeskolens afgangsprøve. I sommer var de nummer 65. Derfor har skolerne nu fremlagt handleplaner

Til afgangsprøven i 2018 fik eleverne i Vallensbæk et gennemsnit på 7,2 i de bundne prøvefag, hvilket gav Vallensbæk en placering som nummer 23 i Danmark. I 2018 var snittet faldet til 6,7, hvilket bragte Vallensbæk ned som nummer 65.
Derfor var de tre distrikstledere blevet bedt om at udarbejde forslag til, hvordan gennemsnittet til sommer og i de følgende år kan komme op på et niveau, der bringer Vallensbæk tilbage blandt de 25 bedste. De tre handleplaner blev enstemmigt godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet i december.
– I Vallensbæk har vi ønske om, at vores børn kommer godt afsted i livet. Det er vores børn, der er vores fremtid, og derfor skal vi selvfølgelig gøre vores til, at vores børn har de rette kompetencer, så de kan forfølge deres egne drømme om det gode liv. Vi har et ambitiøst mål for elevernes afgangsprøveresultater. Helt præcist skal vi være blandt de 25 procent bedste i landet, sagde Morten Schou Jørgensen (K), formand for Børne- og Kulturudvalget og fortsatte:
– Det var derfor nedtrykkende læsning, da vi blev præsenteret for elevernes afgangsprøveresultater i sommer. Her præsterede Vallensbæk Kommune som nummer 65. Det kan vi selvfølgelig ikke være tilfredse med. Derfor er ledelsen på de tre skoler blevet bedt om at udarbejde handleplaner, der skal sørge for, at vi kommer tilbage blandt de 25 bedste kommuner.
Udvalgsformanden fandt dog et enkelt lyspunkt i resultaterne fra afgangsprøverne sidste år.
– Selvom jeg ikke er tilfreds med genenmsnittet, så bliver jeg alligevel glad, når jeg læser, at vi har fået rykket mange af de elever, der før fik nul og minus tre op på et to tal. Det betyder en verden til forskel for de elever, der nu får mulighed for at komme videre på en ungdomsuddannelse, hvor kravet er et to-tal, sagde han.
Det samme fremhævede borgmester Henrik Rasmussen, der kunne fortælle, at samtlige afgangselever fra 2019 kom i gang med enten job eller mere uddannelse efter 9. klasse.

Så dygtige som muligt

Punktet blev behandlet af kommunalbestyrelsen, fordi Socialdemokratiet havde brugt deres standsningsret. Det var dog ikke, fordi de var utilfredse med planerne, men udelukkende fordi de mente, at så alvorlig en sag skulle behandles af kommunalbestyrelsen.
– Placeringen er ikke så vigtig for os. Det, der er vigtigt, er, at alle elever bliver så gode, som de kan. Vi synes, at vi er lidt langt fra målet, når lederne kan lave sådanne handlingsplaner, så kan man spørge, hvorfor de ikke har gjort det noget før, sagde Søren Wiborg (S).

Tal dansk i hjemmet

Kenneth Kristensen Berth (DF) mente, at det vil blive svært at holde ambitionen om at holde Vallensbæk i top 25, når befolkningssammensætningen i kommunen ændrer sig.
– Andelen af indvandrere og efterkommere stiger mere end i nogen anden kommune i landet. Derfor er vi også den kommune i landet, der har næstflest børn født af en kvinde, der ikke har dansk baggrund. Det skaber nogle udfordringer på skolen. Det, der gør en forskel i skolen, det er, om der bliver talt dansk i hjemmet. Bliver der talt dansk i hjemmet, så klarer de sig udemærket. Bliver der ikke talt dansk i hjemmet, så går det helt ad pommern til. Når andelen af børn og unge fra hjem, hvor der ikke bliver talt dansk, stiger og stiger, så vil vi alt andet lige få større og større udfordringer med at opfylde ambitionen om at være blandt de 25 bedste, sagde han.

Planerne

Det er en politisk ambition i Vallensbæk, at skolerne selv skal komme med løsningsforslag i sådanne situationer. Der er dog også en fælles indsats, der består af tre dele. For det første skal der etableres en prøvecafé på Ungdomsskolen op til og under eksamensperioden. For det andet skal der laves et boost-forløb med eksterne leverandører til de ikke-uddannelsesparate unge for at øge motivationen og selvværd. For det tredje skal skolebestyrelserne tydeliggøre forældrenes ansvar for at støtte op om elevernes forberedelse til eksamen.
På de enkelte skoler blev indsatsen delt op i en kortsigtet indsats og en langsigtet indsats.
På Pilehaveskolen er der fokus på holddeling. På kort sigt skal der to timer om ugen dannes hold på tværs af klasser, hvor der bliver trænet i læsning og stavning.
På Vallensbæk Skole er der meget fokus på at træne prøvesituationer, så eleverne for eksempel skal til en mundtlig terminsprøve. På lang sigt er der særlig fokus på læsning og skrivning.
På Egholmskolen planlægger de en turbouge i foråret i dansk og matematik, mens der på lang sigt skal fokus på elever, der kommer til skolen i 7. til 9. klasse, hvilket tidligere har trukket gennemsnittet ned.
Skolernes samlede planer kan læses i sagsfremstillingen for kommunalbestyrelsens møde i december.
Planerne for at få forhøjet karaktererne blev enstemmigt vedtaget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top