fbpx
Nyttehaver og racerbane nedlægges
nyttehaver.jpg
Nyttehaverne her forsvinder til næste år. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. I området mellem Glostrup Fritidscenter og Sydvestvej ligger en racerbane til fjernstyrede biler og nogle nyttehaver. De bliver nu opsagt, så Glostrup Kommune kan bruge arealet til skybrudssikring og en ny daginstitution

Lige overfor Glostrup Bibliotek ligger daginstitutionen Rosen­åens afdeling Syrenen, der har plads til 65 børn. Bygningerne er dog i dårlig stand og en ejendomsudvikler vil gerne bygge et nyt byggeri på stedet. Derfor skal der i 2021 bygges en helt ny daginstitution til erstatning for Syrenen. Den kommer til at ligge i området syd og sydvest for Glostrup Fritidscenter og skal have plads til 160 børn, da børnetallet i Glostrup er stigende.
I det område ligger i dag en racerbane til fjernstyrede biler og nogle nyttehaver. På kommunalbestyrelsens møde i december skulle det derfor besluttes, hvad der skal ske med de to ting.

Ingen ny racerbane
Bag træerne og buskene bag parkeringspladsen ved Glostrup Fritidscenter holder foreningen Glostrup Racing Club til. Her har de to racerbaner til fjernstyrede biler – en 165 meter lang asfaltbane og en off-road bane på 139 meter. Ifølge dem selv et af de bedste anlæg til fjernstyrede biler i Storkøbenhavn.
Klubben betegner sig selv som en af de mest aktive udendørs RC klubber i Danmark med medlemmer fra hele Sjælland. De er venskabsklub med Brøndby Racing Club, der holder til på Pilegården i Brøndbyøster, hvor de har en indendørs bane. Ellers er de nærmeste klubber i Greve og Hillerød.
Foreningen er officielt godkendt i 1980. På trods af intensiv søgning i kommunens arkiver er det ikke lykkedes at finde den aftale, som er indgået med foreningen om brugen af arealet. Der er dog ingen tvivl om, at foreningen har fået lov til at anvende arealet til klubbens aktiviteter. I 1999 ønskede klubben en længere aftale, hvilket dog blev afvist af kommunen. Klubben får ikke noget tilskud fra kommunen ud over lov til at bruge grunden.
– Den har ikke krævet alverden af kommunen, den har mig bekendt stort set passet sig selv, som Palle Laustrup (SF) sagde.
Da der ikke kan findes nogen aftale, foreslog administrationen at lade tvivlen om opsigelse komme klubben til gode og først opsige klubben til den 1. januar 2021, hvilket blev vedtaget. Der er heller ikke aftalt noget om de bygninger, der ligger på arealet. Klubben har lov til at tage dem med, men har også mulighed for at lade dem stå, så det er kommunens ansvar at rydde grunden.
Palle Laustrup mente, at Glostrup Kommune skulle forsøge at finde en alternativ placering i kommunen til klubben.
– Jeg respekterer Glostrups udvikling og jeg er enig i, at der skal bygges en ny institution til erstatning for en forældet institution og til nye borgeres børn. Jeg synes ikke, man kan smide en forening på porten, som har haft til huse i kommunen i omkring 40 år. Jeg ved godt, at det er svært at finde et erstatningsareal, men jeg mener, at arealet på Hvissingevej overfor Østervangbanerne (lige bag genbrugsstationen, red.) er egnet til formålet, sagde han.
Det var der dog ikke flertal for, så det ser ud til, at foreningen må forlade Glostrup.

Nyttehaver sløjfes
På den anden side af Eriksvej ligger 45 nyttehaver på et kommunalt areal, hvilket indbringer kommunen cirka 36.000 kroner om året i lejeindtægt. Det areal skal også bruges til regnvandsbassin eller daginstitution. Det var derfor foreslået at orientere de nuværende lejere af nyttehaverne om fremtidsplanerne og at opsige dem til den 1. januar 2021. Det var Bylisten, Konservative og Flemming Ørhem (DF) dog imod.
– Jeg mener, at det i flere henseender er værdifuldt med grønne områder i byen, herunder i form af nyttehaver i byområdet, og jeg kan derfor ikke deltage i en beslutning om, at nyttehaverne på Eriksvej nedlægges, sagde Flemming Ørhem.
Placeringen er nævnt i budgetaftalen for 2020, men Flemming Ørhem er uenig i tolkningen af den tekst.
– Af sagsteksten fremgår, at budgetvedtagelsen om byudvikling syd og sydvest for Fritidscenteret medfører, at nyttehaverne på Eriksvej ikke skal genudlejes efter 2020. Jeg mener ikke, at vi med vedtagelse af budget 2020 har besluttet at nedlægge nyttehaverne, idet jeg betragter området syd og sydvest for Fritidscenteret som afgrænset mod vest af Eriksvej, sagde han.

Erstatningshaver
Lejerne af nyttehaverne slipper med halvdelen af den normale leje i 2020. Det skal også undersøges, om man kan finde andre placeringer til haverne.
– Nyttehaver er en god ordning for borgere, som kan dyrke grøntsager og planter til eget forbrug. Yderligere har nyttehaver et relativt godt socialt og rekreativt sigte for borgerne. I Glostrup har vi nyttehaver og kolonihaver flere steder i byen, hvilket vi i Socialdemokratiet gerne vil bevare. I forbindelse med byudviklingen i Bymidten er nyttehaverne på Eriksvej så kommet i klemme. I afvikling af nyttehaverne er det vigtigt for Socialdemokratiet, at vi forsøger at hjælpe dem, som har nyttehaver så meget som overhovedet muligt, sagde Lars Høimark (S) og forslog at Vækst- og Byudviklingsudvalget skulle kigge på alternative placeringer, hvilket blev vedtaget.
Flemming Ørhem mente, at de forslag, der allerede var kommet, var dårlige idéer.
– Administrationen foreslår tre mulige kommunale ejendomme, hvor der kunne placeres nyttehaver: Østervangsbanerne, Hestefolden ved Sommerbyen og Æblelunden ved Ejby Mose. Efter min mening tre af forskellige årsager helt håbløse forslag, sagde han. Palle Laustrup opfordrede til en anden løsning:
– På vegne af SF vil jeg foreslå beboerne i boligselskaberne i Glostrup at presse deres bestyrelsesmedlemmer til at inddrage nogle af de store græsarealer til nyttehaver til glæde for beboerne og hyggen i lokalområderne, sagde han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top