fbpx
Nyt om politik
GLOSTRUP. Uddrag fra kommunalbestyrelsesmødet i Glostrup

Kamp mod ny udligning
Glostrup.
Borgmester John Engelhardt indledte kommunalbestyrelsens møde med at tale om den kommende reform af udligningen. Hvert år modtager kommunerne et stort tilskud fra staten, det såkaldte bloktilskud. Dette tilskud bliver fordelt efter en kompliceret formel, der basalt set skal kompensere kommuner med behov for store udgifter men med mulighed for små indtægter. Det er især yderkommuner, hvor der er mange pensionister, der får mere end kommunerne i Storkøbenhavn, hvor der er mange med høje lønninger og derfor høje skatteindtægter.
Kommunalpolitikere i udkantsdanmark, mener de får for få penge, og det er forventningen, at reformen vil give dem flere penge på bekostning af de store bykommuner. Kommunalpolitikere i Storkøbenhavn mener, at der allerede nu bliver givet rigeligt til udkanten, og har derfor lavet et samarbejde, der hedder Stop Forskelsbehandlingen.
– Hovedsynspunktet for den forening er, at vi mener, at Danmark skal hænge sammen økonomisk, og at det kræver en ganske stor økonomisk udligning, men også en udligning på et fair niveau. Der skal flyttes penge fra Hovedstaden til landets øvrige kommuner. I dag flyttes der så mange penge fra hovedstaden til landets øvrige kommuner, at borgerne her ikke har de samme betingelser, som de har andre steder i gennemsnit, sagde borgmesteren.

Tvivl om penge til normeringer
Glostrup.
Kommunalbestyrelsen blev orienteret om finanslovens påvirkning af den kommunale økonomi. Der er blandt andet afsat 500 millioner kroner til minimumsnormeringer. Det vil normalt betyde, at Glostrup vil få cirka 2,5 millioner kroner. Det er dog endnu ikke aftalt, præcis hvordan pengene skal fordeles. Det er heller ikke meldt ud, hvilke krav, der vil blive stillet fra regeringen. En mulighed er, at alle kommuner vil skulle leve op til et fastsat minimum, der kan derfor være forskel på, hvor mange penge, det er nødvendigt at tilføre daginstitutionerne. I budgetaftalen for Glostrup Kommune blev det aftalt, at de penge kommunen får, skal gå 100 procent til bedre normeringer.

Kvalitetsstandarder godkendt
Glostrup.
Kommunalbestyrelsen godkendte 12 punkter med nye kvalitetsstandarder. Det er for eksempel reglerne for visitation til ældre- og plejeboliger og muligheden for handicapkørsel.
– De standarder, vi vedtager her, er blevet revideret med baggrund i ny lovgivning, som præciseringer og som konsekvens af de beslutninger, vi har truffet i kommunalbestyrelsen, forklarede Lars Høimark (S)
Lisa Ward (S), formand for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget, takkede for høringssvarene og pegede på et par af de steder, hvor der er sket ændringer:
– Der var en kvalitetsstandard, hvor der stod noget om robotstøvsugere. Der stod, at hjemmehjælpere ikke måtte tømme dem af hensyn til Arbejdstilsynet. Det er blevet ændret, så vi tager nogle forholdsregler, så vores personale kan tømme dem, sagde hun.
Standarderne blev enstemmigt vedtaget.

Lejede pavilloner skal fraflyttes
Glostrup.
Lige nu ligger der på Dommervangen en lejet pavillonbygning. Lige ved siden af ligger en fast bygning, som Glostrup Kommune ejer. I den er der netop blevet frigivet noget plads, efter Jobcenteret er blevet flyttet til rådhuset. Derfor skal medarbejderne fra pavillonerne over i de faste lokaler, så Glostrup Kommune kan slippe for lejeudgiften. Det er for eksempel rehabiliteringen og hjemmeplejen, der holder til der. Der er sat 6,3 millioner kroner af til ombygning og flytning. I første omgang blev der givet en halv million til rådgivning til, hvordan ombygningen og flytningen skal foregå.
Det blev vedtaget med stemmerne 18-1. Bylisten stemte imod.

Forkortelser: S: Socialdemokratiet, V: Venstre, DF: Dansk Folkeparti, SF: Socialistisk Folkeparti, EL: Enhedslisten, K: Det Konservative Folkeparti, BL: Bylisten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top