fbpx
Nemmere at få ydelser
COLOURBOX12258087.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Der er lidt højere ydelser, hvis man for eksempel som pensionist rammer en uforudset udgift. Foto: Colourbox
GLOSTRUP. Der skal gives større tilskud til uforudsete udgifter til for eksempel kontanthjælpsmodtagere og pensionster, efter kommunalbestyrelsen har justeret kommunens skøn for, hvor meget det koster at leve

Glostrup Kommunes vejledende rådighedsbeløb er blevet justeret, så de ligger tættere på de vejledende rådighedsbeløb for andre kommuner på Vestegnen – de fleste af rådighedsbeløbene er blevet forhøjet. Beløbene bruges, når borgere søger om støtte til uforudsete udgifter.
– Vi kender det alle sammen, en dyr uforudset udgift rammer vores økonomi. En dyr tandlægeregning eller vaskemaskinen står af. Er man på overførselsindkomst med et lille rådighedsbeløb kan sådan en udgift få budgettet til at ramle sammen. Der er ingen tvivl om, at udgifterne er de samme i Glostrup som på resten af Vestegnen. Derfor giver det god mening, at vi justerer rådighedsbeløbet, så det nærmer sig det, der er gældende i vores nabokommuner, sagde Lars Høimark (S).

1.400 kroner mere
Det vejledende rådighedsbeløb udtrykker, hvilket disponibelt beløb kontanthjælpsmodtagere eller pensionister som udgangspunkt skal have til rådighed til sig selv hver måned efter betaling af rimelige udgifter som skat, husleje, varme, el og vand. Det har betydning for, hvornår en borger kan få tildelt et personligt tillæg eller en enkeltydelse som for eksempel tandbehandling og flytteudgifter. Borgeren kan som udgangspunkt kun tilkendes et personligt tillæg eller en enkeltydelse, hvis borgeren har et rådighedsbeløb hver måned, som er mindre end det vejledende rådighedsbeløb, eller til den del af udgiften, der ligger ud over det vejledende rådighedsbeløb, står der i sagsfremstillingen.
I sagsfremstillingen er der lavet et eksempel med et par på kontanthjælp, med et barn, med 11.000 kroner i rådighedsbeløb hver måned. Med de gamle regler var det vejledende rådighedsbeløb sat til 6.600 kroner om måneden for parret og 1.600 kroner for barnet. Det er nu sat op til 7.000 kroner for parret, og uændret 1.600 kroner for barnet.
Den nye beregning er altså, at dette par har 2.400 kroner til overs om måneden til uforudsete udgifter mod tidligere 2.800 kroner. Får de derfor en uforudset tandlægeregning på 9.000 kroner, vil de med de nye regler få 6.600 kroner i tilskud, hvor de tidligere ville have fået 6.200 kroner.
Den største ændring af rådighedsbeløb gælder for enlige pensionister. Hvor der tidligere blev beregnet ud fra et rådighedsbeløb på 3.300 kroner bliver der fremover beregnet ud fra et rådighedsbeløb på 4.700 kroner. Søger en enlig pensionist om et tilskud til en ekstraordinær udgift, vil personen altså få 1.400 kroner mere end tidligere, da der skal være flere penge tilbage til at leve for.
De nye grænser blev enstemmigt vedtaget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top