fbpx
Mindre hjemmehjælp til fornøjelser
COLOURBOX8676225.jpg

Young nurse and female senior with walking frame, the caretaker helping her

Der bliver mindre tid til at få hjælp til fornøjelser som en gåtur for ældre. Foto: Colourbox
GLOSTRUP. Den såkaldte klippekortsordning er blevet reduceret, så ældre kun får en time om måneden mod tidligere en halv time om ugen. Det gav en særlig debat i kommunalbestyrelsen

På finansloven for 2015 var der sat penge af til øget livskvalitet for ældre. Det blev til den såkaldte klippekortsordning, hvor ældre, der får en bestemt mængde hjemmehjælp, får et virtuelt klippekort.
Da ordningen blev indført i Glostrup Kommune i august 2015, omfattede den de ældre, der var visiteret til mindst tre timers hjemmehjælp om ugen. De blev tildelt en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen, hvor de kunne spare op til seks timer sammen. Det blev i 2016 sat op til en time om ugen. Folkebladet skrev for eksempel om Per Arvedsen fra Glostrup, der brugte sit klippekort til en tur på Brøndby Stadion, hvor han så fik den nødvendige hjælp for at kunne klare turen.
I forbindelse med budgettet for 2019 blev klippekortet reduceret til igen kun at give en halv time, hvilket gav en besparelse på 300.000 kroner.

Reduceret igen
I forbindelse med budgettet for 2020 blev det besluttet, at der skulle spares yderligere 100.000 kroner på klippekortsordningen. Det blev dog ikke besluttet præcis hvordan. Det skulle kommunalbestyrelsen tage stilling til på mødet i december.
Fra januar til september 2019 var der i gennemsnit 64 borgere, der gjorde brug af klippekortsordningen. Hvis det niveau fortsatte, ville der i 2020 være 15 minutters støtte om ugen eller 67 minutters støtte om måneden til hver borger. Da de fleste borgere alligevel vælger at samle klippene sammen til en time eller mere, foreslog administrationen, at ydelsen ændres til at være en time om måneden, som kan samles til op til tre timer. Denne ændring efterlader samtidig plads i budgettet til, at antallet af borgere, der benytter klippekortsordningen, kan øges med 11 procent. Administrationen holder øje med forbruget, så politikerne har mulighed for at ændre reglerne, hvis der bliver brugt for meget eller for lidt.
Alternativet havde været at reducere antallet af borgere, der har mulighed for at bruge ordningen, men det blev ikke diskuteret på kommunalbestyrelsens møde.

Debat om reduktionen
Op til kommunalbestyrelsens møde havde Lars Thomsen og resten af Bylisten samlet underskrifter for at få politikerne til at droppe besparelsen helt. Ifølge Bylisten havde over 400 Glostrupborgere skrevet under. Lars Thomsen havde også skrevet et læserbrev her i Folkebladet.
På dagen for kommunalbestyrelsens møde havde borgmester John Engelhardt, der er mødeleder, gjort medlemmerne af kommunalbestyrelsen opmærksomme på, at punktet på dagsordenen handlede om udmyntningen af besparelsen og ikke for eller imod besparelsen.
– Det her er ikke et punkt, der handler om at være for eller imod en reduktion. Det betyder, at alle indlæg så vidt muligt skal handle om implementeringen. Det er en beslutning, som blev truffet ved budgetforhandlingen, hvor der også var høring, sagde han på kommunalbestyrelsens møde og truede med at stoppe taletiden for medlemmer, der ikke holdt sig til emnet.
Lars Thomsen var den første, der tog ordet.
– Vi havde forestillet os, at vi ville foreslå, at den i punktet nævnte besparelse på klippekort til vores ældre, der bor i eget hjem, fjernes, og provenuet i stedet tages i kommunens kassebeholdning, sagde han.
Han gik i gang med en længere udredning af baggrunden for klippekortsordningen, inden han blev afbrudt af borgmesteren, der igen mindede ham om at holde sig til emnet, nemlig hvordan reduktionen skal udmøntes.
Dan Kornbek Christiansen tog også ordet og markerede sin utilfredshed med besparelsen, men ikke med udmøntningen.
– Når man ikke har stemt for budgettet, må man godt have den frihed at sige, hvad man synes, havde været bedre. Vi mener, det her er den forkerte vej at gå, sagde han.
Den eneste, der talte lidt om udmyntningen, var Piet Papageorge (V), der ikke overraskende var for forslaget.
– Der er ikke nogen tvivl om, at det var svært at lave et budget, der hænger sammen. Det er nødvendigt at lave nogle udmøntninger heraf. Jeg tror, at alle gerne ville have undgået det. Men jeg synes, det er den rigtige måde at udmønte det på, sagde han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top