fbpx
Hvorfor sender I børn for tidligt i børnehave?
DEBAT. Af Sigurd Victor Stubbergaard, Østervang 3, 2605 Brøndby

Børn bør ikke begynde i børnehave, før de fylder tre år. Sådan mener tidligere formand for Børnerådet, professor Per Schultz Jørgensen. Megen forskning peger på, at det kan have fatale konsekvenser for barnet, særligt de følsomme børn, hvis de bliver sendt for tidligt i børnehave. Det, som et barn i den alder har allermest brug for, er nære og trygge relationer. Det bliver alt andet lige sværere i en børnehave, hvor der er flere børn på stuen, færre voksne og andre forventninger til, hvad barnet skal kunne selv.
Spørgsmålet er så, hvorfor Brøndby Kommune, som den eneste i hele landet, sender børn i børnehave, når barnet er 2,8 år? Det er en landsdækkende bundrekord, man ikke kan prale af på Socialdemokratiets partikongres. Så kære lokalpolitikere, hvad er meningen?

Svar: De kender institutionen og pædagogerne
Af Arno Hurup Christiansen (S)
Formand for Børneudvalget

Brøndby Kommune besluttede tilbage i 90’erne at sende vuggestuebørn i børnehave, når de var 2,8 år. Denne beslutning blev truffet på grund af besparelser på børneområdet.
I dag er alle institutioner i Brøndby integrerede institutioner. Det gør det mere trygt for barnet, når det skifter mellem vuggestue og børnehave, da barnet på forhånd har kendskab til børnehaven og deres pædagoger.
Overgangen mellem vuggestue og børnehave sker ud fra en vurdering af det enkelte barns parathed, som er en vurdering, lederen og pædagoger tager i samarbejde med barnets forældre. Derfor skifter nogle børn til børnehaven, når de er 2,8 år, og andre børn vurderes til at have godt af at vente, til de er mere parate.
Derfor er det min opfattelse, at denne ordning, som vi har i dag, er en god ordning, hvor der tages hensyn til det enkelte barns behov og trivsel, og hvor barnet ikke fysisk flyttes som i andre kommuner.
Jeg mener, at det er i det enkelte barns tarv, at det i sin opvækst er tilknyttet den samme institution og kender personalet i hele perioden fra 0-6 år. Samtidig er det en fordel for de enkelte institutioner at tilrettelægge deres dagligdag i forhold til styrkelse af de pædagogiske læreplaner i henhold til den nye dagtilbudslov.
I Brøndby Kommune har den tidlige indsats høj prioritet. Den tidlige indsats retter sig mod det enkelte barn samt familie, så eventuelle udfordringer søges afhjulpet, så snart de er observeret, så de ikke vokser sig store. Her tænker jeg i særdeleshed på sprogstimulering og forståelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top