fbpx
Grønt lys til 2-6 etagers boliger på Banemarksvej
180320_Ext_Bane_01.jpg
Illustration af kommende boligbyggeri på Banemarksvej. Foto: Brøndby Kommune
Glostrup og Brøndby Efter en længere periode med høringer og borgermøde er lokalplanerne for boliger på Banemarksvej nu endeligt vedtaget. Der er givet grønt lys til at bygge cirka 530 boliger i det ældre erhvervsområde – omkring 200 ligger i Brøndby

Rettelse nederst: Ny grafik

I slutningen af 2019 godkendte kommunalbestyrelserne i både Glostrup og Brøndby planerne for byggeri på den såkaldte Semler grund, der ligger mellem Banemarksvej og jernbanen.
Forud for vedtagelserne har der været afholdt borgermøde i Brøndby, hvor især grundejerne i Vesterled var kritiske over for projektet.
– Man placerer 550 boliger på en lille, tynd tange. Det er næsten lige så mange boliger, som der er i hele Vesterledsområdet. At sige med et lille pennestrøg, at det ikke giver nogen trafikproblemer, nægter jeg at tro på, sagde en kritisk borger på borgermødet.
Derudover har der været kritik fra de nærmeste naboer, der frygtede, at beboerne i de nye etageboliger kan kigge ind i deres haver.
– Forvaltningen har lyttet til denne kritik, og der er undervejs blevet justeret på planen, så man har prøvet at imødekomme nogle af de ting, der er kommet fra borgerne. Jeg synes kritikerne glemmer, at alternativet, hvis vi ikke ændrede planerne, kunne der komme en anden erhvervsvirksomhed med store lastbiler til og fra, der ville larme. På den måde er jeg af den overbevisning, at det er en forbedring. Alt i alt synes jeg, det er et godt projekt, sagde Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune, da projektet blev vedtaget i Brøndby. Her stemte Enhedslisten imod.
– Lokalplanerne har en stor mangel, og det er, at vi ikke stiller krav om minimum 20 procent alment byggeri. Derfor står Enhedslisten fast på, at vi ikke kan godkende disse lokalplaner, sagde Steen Andersen.
I Glostrup Kommune blev projektet enstemmigt vedtaget.

Planerne

Projektet, som der er givet grønt lys til, giver tilladelse til etage- og rækkehusboliger i to til seks etager. Investorer ønsker at bygge i omegnen af 530 boliger; de fleste af disse er etageboliger og cirka 50 er rækkehuse. Omkring 200 af boligerne ligger i Brøndby Kommune.
– Vi får et løft og forskønnelse af området, når det ældre erhvervsområde bliver transformeret om til et boligkvarter med etageboliger og rækkehuse. Og jeg forventer, der bliver stor interesse for byggeriet, da der jo er et stort behov for boliger i hovedstadsområdet til unge og børnefamilier, siger Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.

Luft, lys og p-pladser

Til høringerne og borgermødet, hvor det nye byggeri blev drøftet, var det primært bekymringer omkring øget trafik, antallet af parkeringspladser og udformningen af de nye boliger, der fyldte. Den nye lokalplan tager hensyn til de eksisterende boliger i Vesterled med en udformning af byggeriet, der skal mindske eventuelle indbliksgener.
– Det er helt naturligt, at mange i villakvarteret overfor har ønsket villaer og rækkehuse på grunden. I kommunalbestyrelsen har vi sagt ja til etageboliger, fordi vi gerne vil af med det gamle erhvervsområde. Vi ønsker blandede boligområder, og miljømæssigt giver det god mening at bygge tættere i nærheden af stationen. Samtidig kan boligblokkene langs banen virke som en støjskærm, siger Vagn Kjær-Hansen.
I lokalplanen er der også vægt på, at byggeriet skal have en arkitektonisk kvalitet, og at der skal være lys, luft og grønne arealer. I forhold til parkering, så etableres der en p-plads for hver etagebolig og 1,5 p-plads for hvert rækkehus i henhold til Brøndby Kommunes parkeringsnorm
Det er op til investorerne, hvornår de går i gang, og dermed hvornår man vil kunne se de første byggerier i området.

I denne artikel bragte vi en grafik, der viste, hvor højt byggeriet bliver. Dette var en ældre grafik og altså ikke de godkendte planer.
De godkendte planer har nu toetagers rækkehuse ud mod Banemarksvej på hele strækningen. Byggeriet bliver i seks etager ud mod jernbanen, bortset fra de to bebyggelser længest mod vest, der kun bliver i fem etager. Bebyggelsen bliver aftrappet ned mod Banemarksvej. Her er den aktuelle grafik.
Vi beklager fejlen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top