fbpx
Glostrup Skole på vej mod lokale råd
GLOSTRUP. Glostrup Skole skal have lokale råd på hver afdeling, der skal tage sig af nogle af skolebestyrelsens opgaver og øge det nære demokrati

Sidste forår var der stor debat i Glostrup om fremtiden for Glostrup Skole. Her blev det overvejet, om skolen skulle splittes op i fire selvstændige afdelinger igen. Det blev dog besluttet at holde fast i modellen med en samlet skole, men der blev givet mere magt til de enkelte afdelingers ledelse.
Blandt politikerne var der også et ønske om at øge forældres indflydelse på hver enkelt afdeling. Når Glostrup Skole er én skole, er der også kun én skolebestyrelse. Den kan til gengæld uddelegere nogle af sine opgaver til lokale forældreråd. Det arbejder skolebestyrelsen på i øjeblikket.
– Vi får snart lokale afdelingsråd, som skal øge nærdemokratiet. Jeg tror på, at rådene kan få os til at rykke sammen om skolen og skabe tillid gennem indsigt og medindflydelse. Så derfor har Skolebestyrelsen uddelegeret en række opgaver til de lokale råd, siger skolebestyrelsesformand Emilie Borch Sloth.
Arbejdet er tæt på at være færdigt.
– Det er mit mål, at vi skal være klar til at gå i luften med lokale afdelingsråd efter sommerferien. Og vi er godt på vej. Den overordnede struktur mellem skolebestyrelsen og afdelingsrådene er besluttet. Vi kalder modellen ”Maksimalt lokalt råderum”. Så nu skal der i foråret fyldes på lokalt, hvilket vi får brug for hjælp til fra kontaktforældrene til, fortsætter hun.

Lokalt ansvar
I dag er skolens ledelse organiseret med en overordnet leder, hvor stillingen lige nu er ledig. Under denne er der en afdelingsskoleleder på hver af de fire matrikler og under dem igen nogle lokale afdelingsledere og derunder de lokale klasseteams. På forældresiden er der en skolebestyrelse med det overordnede ansvar og kontaktforældre i hver klasse, der har kontakten til klasseteamet. Her kommer der altså et nyt lag, der vil svare til afdelingsskolelederne.
– De lokale afdelingsråd skal starte op efter sommerferien. Forældrerepræsentanterne forventes at skulle findes blandt kontaktforældrene. Derfor giver det mening, at alle kontaktforældre her til foråret inviteres til møder på hver afdeling, hvor de skal være med til at fastlægge lokalt, hvordan afdelingsrådet skal organiseres og struktureres. Der er i modellen lagt et minimum for, hvor mange og hvem der skal være i afdelingsrådene, men det er helt op til afdelingsrådene lokalt at afgøre, om der er flere, der skal deltage for at sikre, at afdelingens repræsenteres bedst muligt i rådet, siger Emilie Borch Sloth.
Det er endnu ikke fastlagt præcis, hvilke opgaver de lokale råd får. Det kan være at lave ordensregler og værdiregler for afdelingen, at føre tilsyn med at skolens principper bliver efterlevet på afdelingen, at udtale sig om ansættelse af lokale ledere, lærere og pædagoger eller at deltage i planlægning og gennemførelse af fællesarrangementer som skolestart, idrætsdage, julearrangement, fastelavn, sidste skoledag.
– De får opgaver uddelegeret fra skolebestyrelsen, som de skal varetage for skolebestyrelsen lokalt. Derudover er der frit valg for at beslutte, hvilke opgaver rådene ønsker at deltage i. Hertil har vi lavet et idékatalog, men der findes givetvis mange flere opgaver, som rådene kan få indflydelse på, siger Emilie Borch Sloth.

To faser
Skolebestyrelsen fortsætter foreløbigt som hidtil – med den samme bemanding og samme mødefrekvens. Når hele strukturen er faldet godt på plads, er det tanken, at skolebestyrelsen skal reduceres i bemanding og antal møder. Der er nogle helt faste krav til sammensætningen af skolebestyrelser i Folkeskoleloven, som selvfølgelig skal overholdes. Ændringer i sammensætningen af skolebestyrelsen skal i øverigt godkendes af kommunalbestyrelsen.
– Baggrunden for, at vi ønsker at reducere antallet, er at spare skolens ressourcer til deltagelse i skolebestyrelsesmøder og ligeledes forældrerepræsentanterne, som kommer på merarbejde i den første fase. Formanden og næstformanden skal primært arbejde med skolebestyrelsens opgaver opadtil til kommunalbestyrelsen og administrationen, mødeforberedelse, mødeledelse, høringssvar, udvikling mv. De øvrige forældrerepræsentanter deltager også i afdelingsrådene og er rådenes forbindelse til skolebestyrelsen og vise versa, forklarer Emilie Borch Sloth.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top