fbpx
Glostrup – et populært valg
John-Engelhardt.jpg

Foto: Robert Hendel

På festivalen blev Glostrup Kommunes Kulturpris overrakt til Flemming Brandt fra Glostrup Kulturhusforening. Foto: Robert Hendel
GLOSTRUP. Glostrups borgmester John Engelhardt ønsker hermed alle i byen et godt nytår

Når folk udenfor Glostrup Kommune kigger efter et nyt sted at slå sig ned med familien eller etablere en virksomhed, så er Glostrup blevet et populært valg. Og det kan vi, der bor her, godt forstå.
Der sker rigtig meget i Glostrup netop nu. Ikke mindst når det gælder byggeriet af Letbanen, som bliver stadigt mere konkret og mærkbart – ikke mindst i forhold til trafikken.
I den anledning vil jeg gerne rose Glostrups borgere for at udvise stor tålmodighed, når det bøvler på vejene. Det bliver rigtig godt, når Letbanen står klar i 2025 – den bliver en kæmpe gevinst for Glostrup. Og den er værd at vente på.
Vi har i øjeblikket et stigende befolkningstal, og vi får derfor flere glade børnestemmer omkring os. Vi vil naturligvis sørge for, at der er plads i vores daginstitutioner og i Glostrup Skole. Derfor skal vi bygge to nye daginstitutioner. Vi har også afsat flere penge til at renovere og bygge nye klasselokaler på Glostrup Skole, og Ejbyskolen bliver udvidet til 6. klassetrin. Og på trods af et svært budget for de næste to år, er det lykkedes os at holde fast i, at der maksimalt skal være 22 elever i klasserne for 0. til 6. klasse. Det er vi glade for.
Der er spændende planer for Vestervangskolen, hvor vi i august 2020 tager de første skridt i retning af en sundheds- og sportsprofil, der skal gælde for 0.-9. klasse, mens e-sport for 7.-9. klasse starter i august 2021.
På ældreområdet åbner vi vores nye Rehabiliteringshus Digevang med 20 moderne pladser, og vi etablerer derudover fire ekstra demensboliger til at imødekomme det stigende behov.
Ledigheden blandt vores unge ligger nu lavere end de kommuner, vi normalt sammenligner os med, og også lavere end landsgennemsnittet. Ungeenhedens arbejde er virkelig begyndt at vise fine resultater. Det går den rigtige vej, og det glæder mig. Nu gælder det om at holde momentum. Jeg er også glad for at kunne sige, at ved udgangen af 9. klasse beslutter langt de fleste af vores unge sig for at fortsætte på en ungdomsuddannelse.
Det stigende befolkningstal skyldes også, at det er attraktivt at bygge bolig i Glostrup. Der bygges og planlægges med boliger mange steder i kommunen disse år, fra Ejby i nord til gamle erhvervsområder syd for banen. De kommende år skal en del af de nye boliger ligge i bymidten. I løbet af 2020 står vi – om alt går vel – med den endelige helhedsplan for bymidten, som kan blive en endnu mere levende og attraktiv del af vores kommune. Inden da skal planerne naturligvis i høring. Det bliver virkelig spændende at høre, hvad du som borger synes om idéerne.
Da vi gik ind i 2019, var der en hel del turbulens i vores kommunalbestyrelse. Der er glædeligvis faldet lidt mere ro på, og jeg vil gerne anerkende det politiske samarbejde, vi nu har i kommunalbestyrelsen. Vi skal i fællesskab lykkes med at forløse det store potentiale, vores kommune rummer.
Til sidst vil jeg med afsæt i endnu en formidabel Glostrup Festival – denne gang afholdt i Egeparkens smukke favn – sige en stor tak til alle de frivillige, der ydede et flot stykke arbejde. Uden jer havde vi ingen festival. Den samme store tak skal naturligvis lyde til alle jer, der laver frivilligt arbejde i mange andre sammenhænge – for eksempel i idrætsklubberne og foreningerne. I er en vigtig del af det kit, der binder Glostrup sammen. Tak for det.
Med disse ord vil jeg ønske jer alle et godt nytår.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top