fbpx
De kommunale bygninger forfalder
debat.jpg
DEBAT. Budget 2020 og 2021 i Glostrup er vedtaget uden SF’s medvirken. Budgettet er usolidarisk, og kommunalbestyrelsen lader de i forvejen hårdest belastede og svageste borgere betale. Børnefamilierne og pensionisterne får glæde af forhøjet brugerbetaling ledsaget af lavere serviceniveau, en udvikling som SF mener er usolidarisk og ikke just fremmende for byens udvikling og tiltrækningskraft. Glostrup […]

Budget 2020 og 2021 i Glostrup er vedtaget uden SF’s medvirken. Budgettet er usolidarisk, og kommunalbestyrelsen lader de i forvejen hårdest belastede og svageste borgere betale.
Børnefamilierne og pensionisterne får glæde af forhøjet brugerbetaling ledsaget af lavere serviceniveau, en udvikling som SF mener er usolidarisk og ikke just fremmende for byens udvikling og tiltrækningskraft.
Glostrup har efter mange års besparelser og skattelettelser nu landets 7. laveste skattetryk. SF foreslog, at vi spredte byrderne på alle byens borger ved at rulle dele af de seneste års skattelempelser tilbage, men et flertal ville hellere lade børnefamilierne og pensionister finansiere de kommende års øgede udgifter.
SF Glostrup udtaler ligeledes, at de kommunale budgetter bliver stadigt vanskeligere at få til at hænge sammen. Vi finder, at kommunerne skal have et større frirum med mulighed for langsigtet planlægning og investeringer. Det forhindrer budgetloven. SF Glostrup opfordrer derfor regeringen og dens støttepartier til at arbejde for afskaffelse af budgetloven, samt for at give kommunerne friere rammer.
SF Glostrup har gennem mange år ønsket, at kommunalbestyrelsens møder streames. Det er i 2019 blevet en realitet, hvilket SF hilser velkommen. Over 300 seere har fuldt KB-møderne de første par gange, og det må anses for en succes og viser, at SF så rigtigt.
Glostrup Kommunes bygninger forfalder. Senest har vi set forældre føle sig nødsaget til at istandsætte klasseværelser på Nordvangskolen. SF tager afstand fra, at kommunen presser forældrene til sådanne vedligeholdelsesarbejder, men vi erkender, at der er et stadigt voksende behov for vedligeholdelse af kommunens bygninger. Et behov, der med den stadigt manglende igangsættelse af nødvendige vedligeholdelsesopgaver vokser og ender med at være totalt uoverskueligt og ganske kostbart. Det er kommunens ansvar, at kommunens bygninger er pæne, rene, vedligeholdt og funktionsduelige. SF Glostrup vil arbejde for, at kommunens bygninger til stadighed fremtræder i pæn og vedligeholdt stand.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top