fbpx
Vallensbæks budget vedtaget i enighed
Budget-2.jpg
Der har i år været forsøg med foodtrucks i Strandparken. Området skal nu udvikles med nye faciliteter for 8,1 millioner kroner.
VALLENSBÆK. Tirsdag aften blev budgettet for Vallensbæk Kommune for 2020 vedtaget af en enig kommunalbestyrelse

De tre partier i Vallensbæks kommunalbestyrelse – Konservative, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti – vedtog tirsdag kommunens budget for 2020. Som tidligere beskrevet i Folkebladet, er det største punkt i budgettet, at der samlet set kommer to millioner kroner til bedre normeringer i daginstitutionerne.
Der er 35 millioner kroner til byggeri af en ny daginstitution, der er 30 millioner kroner til en udvidelse af Vallensbæk Skole og 11 millioner kroner i en reservepulje, der kan bruges i forbindelse med, at befolkningstallet stiger.
For at finansiere de udgifter bliver alle afdelinger i kommunen om at spare i alt 2,7 millioner kroner om året på indkøb.
Der afsættes ekstra 300.000 kr. årligt til legepladserne på daginstitutioner, skoler og kommunens arealer, så de konstant fremstår flotte og virksomme.

Andre tiltag
Ud over de tiltag, vi tidligere har omtalt her i Folkebladet, er der afsat fire millioner kroner til renovering af SFO’en Pilekvisten på Pilehaveskolen. Bevillingen skal blandt andet finansiere nye gulve, ny belysning, udvendig malerarbejde, nye døre og vinduer.
For at øge trygheden blandt de unge i kommunen afsættes der yderligere 250.000 kroner til SSP-arbejdet, som også skal anvendes forebyggende med henblik på at sikre, at kommunens unge ikke kommer ud i kriminalitet.
Musikskolen får en ny tildelingsmodel, så budgettet bliver delvist fremskrevet i henhold til befolkningsudviklingen blandt de 0-17-årige. Det koster 8.000 kroner næste år, stigende til 124.000 kroner i 2023.
Den digitale kunsthal DIAS på Vallensbæk Station får tildelt 300.000 kr. årligt, så den kan fungere som en platform for kunst, kultur og læring.
På ældreområdet opretholdes serviceniveauet med en pulje på 2,7 mio. kr. årligt, svarende til Vallensbæk Kommunes andel af Værdighedsmilliarden.
Medarbejderne i hjemmeplejen får stillet el-cykler til rådighed, hvilket kan være med til at reducere kommunens bilpark. Det koster 425.000 kroner næste år og 200.000 kroner om året efterfølgende.

Nye parker
Der er ved at blive bygget en ny daginstitution ved Pilehavehus, og Pilehavehus er ved at blevet udvidet. Når det arbejde er afsluttet, etableres der en park på området, der skal fungere som klima-læringsmiljø for både børn, unge og ældre. Den er der sat 3,5 millioner kroner af til.
Det grønne areal langs Horsestien og Pilestien – den såkaldte Vandgrund – omdannes til en grøn klimazone med forskellige og varierede natur- og planteoplevelser undervejs for fem millioner kroner.
Området ved Tanghusene udvikles til et endnu mere attraktivt opholds- og mødested med plads til søsport, leg, motion, udeservering, mm. Der etableres udsigts­terrasse, broanlæg, ny belysning og ny servicebygning med mulighed for toilet og opbevaring. Det forventes at koste 8,1 millioner kroner.
I forlængelse af den borgerinddragende proces om god infrastruktur i Vallensbæk Nord afsættes en pulje på 1 million kroner til de konkrete steder, hvor der er behov for at gennemføre ændringer i området.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top