fbpx
Socialistisk Folkeparti: Skattestigning på 0,3 procent i 2021
Palle-Laustrup.jpg
Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Stod det til SF skulle kommuneskatten stige med 0,3 procentpoint i 2021, hvilket ville give 13 millioner kroner i kassen

Socialistisk Folkeparti (SF) havde som det eneste af de fire enmandspartier i kommunalbestyrelsen valgt at fremlægge sit eget budgetforslag, der altså ikke var fremlagt som ændringer til budgetforliget. Størstedelen af indholdet i flertallets budgetforlig er forslag, der er kommet fra administrationens side, og en del af disse forslag, gik derfor igen i SF’s budgetforslag.
Det mest opsigtsvækkende i SF’s budgetforslag var et forslag om i 2021 at hæve kommuneskatten med 0,3 procentpoint, hvilket vil give 13 millioner kroner i ekstra indtægter.
Kommunernes mulighed for at hæve kommuneskatten bliver aftalt hvert år mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Hæver kommunerne skatten mere end aftalt, vil de blive modregnet i statens bloktilskud til kommunerne. De seneste mange år har kommunernes muligheder for at hæve skatterne været meget begrænsede. SF er opmærksomme på, at aftalen til næste år formentlig vil komme til at se ud på samme måde.
– Vi har valgt at rulle skatten tilbage til tidligere niveau. Jeg er bekendt med, at de kan afstedkomme en form for bøde, hvis man gør det, men vi er så i tidligere år blevet belønnet for at sætte skatten ned, så der er i øjeblikket ok med penge i kassen. Vi kommer fra 2021 til at gå væsentligt ned i selskabsskat, så vi er tvunget til i god tid at regulere indtægten, sagde Palle Laustrup.
Besparelsen ved at hæve forældrebetalingen i daginstitutionerne er til gengæld væk.
– Det er en prisstigning, som vi i SF ikke kan være med til, når normeringerne ikke bliver bedre. Hvis priserne stiger, forventer vi også at få mere for pengene. Skulle vi på nogen måde være med til en takststigning, skal det være i kombination med indførelse af minimumsnormeringer og dermed opleve en forbedret service for forældrene, sagde Palle Laustrup.
Skattestigningen betyder, at den besparelse på 0,6 procent, som flertallet vedtog i SF’s budget. vil være midlertidig til næste år. I SF’s budget er der også besparelser ved at hæve klassekvotienten til 24 og ved at nedlægge Glostrup Festival.

Psykologhjælp
Blandt forslagene om yderligere udgifter i SF’s budget er et forslag om at bruge en halv million kroner om året på psykologhjælp til unge.
– Vi har et ønske om u-visiteret psykologhjælp til unge med vanskeligheder i det begyndende voksenliv. For mange er det en særdeles svær tid at komme igennem. Nogle konsultationer med en psykolog med forstand på, hvad der kan røre sig i de unges hoveder, kan være forebyggende og yderst gavnlig for en ung person, sagde Palle Laustrup.
Det er også SF’s ambition, at unge med særlige behov skal have bedre forhold.
– Der skal i 2020 findes en løsning på at sikre boliger til unge med særlige behov. I samarbejde med boligselskaberne skal der findes 8 til 10 billige lejligheder spredt i bebyggelsen. En af lejlighederne skal være fælles, hvor de unge kan mødes og have mulighed for at spise sammen, sagde Palle Laustrup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top