fbpx
Professor i byplanlægning: Letbanen får stor betydning for byudvikling
Glostrup-Station-visualisering.jpg
Cirka sådan kommer letbanestationen i Glostrup til at se ud. Banegårdspladsen bagved bliver formentlig meget anderledes. Foto: Hovedstadens Letbane
HELE OMRÅDET. Hovedstadens Letbane vil få stor betydning for udviklingen af byerne langs Ring 3. Med letbanen får kommunerne blandt andet mulighed for at udnytte pladserne omkring stationerne på en ny måde, så det lokale byliv styrkes

I både Glostrup, Brøndby og Vallensbæk er der store planer om at udvikle områderne, der kommer til at ligge tæt på den kommende letbanestation. Det er der god grund til, hvis man spørger Gertrud Jørgensen, der er professor i byplanlægning ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Hun påpeger, at områderne langs letbanen får status af at ligge stationsnært, hvilket i sig selv kan give nye muligheder for byudvikling samt tiltrække private investeringer. Kommunerne får mulighed for at udnytte pladserne omkring de kommende stationer på en ny måde – med flere bygninger og en bedre anvendelse af området, så der skabes et nyt sammenhængende bymiljø.
– Flere undersøgelser viser, at nærhed til stationer har stor betydning for, hvor virksomheder – særligt inden for service og kontor – lokaliserer sig. Letbanen vil således være med til at understøtte bydannelse i de enkelte kommuner, udtaler Gertrud Jørgensen, der blandt andet forsker i byudvikling og byomdannelse.
Det bakkes op af flere udenlandske erfaringer. I Bordeaux i Frankrig indgik en ny letbane for eksempel som omdrejningspunkt for en stor byfornyelsesstrategi, og i norske Bergen er Bybanen blevet omdrejningspunkt for udvikling og fortætning af byen.

Ny by i Glostrup
Glostrups borgmester, John Engelhardt, har særligt store forventninger til letbanen, da letbanens mest benyttede station vil blive Glostrup Station.
– Glostrup er i dag et væsentligt trafikalt knudepunkt på Vestegnen, og vi forventer, at denne position vil blive yderligere styrket med den kommende letbane. Det giver nogle helt oplagte muligheder for at få en endnu mere attraktiv by, som vi selvfølgelig vil arbejde for. Derfor har vi også besluttet at sætte særlig fokus på udvikling af Glostrup Bymidte med såvel nye boliger som erhverv, fortæller John Engelhardt.
Kommunen vedtog i maj 2017 en strategi for udvikling af Bymidten – byens bymæssige og historiske kerne, der er bygget op omkring S-togsstationen. I strategien spiller letbanen en fremtrædende rolle, idet den skal bruges som katalysator for omdannelse og fortætning i bymidten.
– Vi vil for eksempel gerne lave banegårdspladsen om, så pladsen bliver bedre udnyttet, end den er i dag. Vi ønsker nye boliger og attraktive byrum i vores bymidte med flere mindre pladser, som byens borgere og besøgende kan få glæde af – og nye vejforløb og parkstrøg. Samtidig skal der skabes en bedre sammenhæng mellem stationen og resten af byen, så der bliver lettere adgang til Glostrups kulturelle oplevelser, caféer og rekreative områder, siger John Engelhardt.

Byudvikling kræver plan
En af dem, som glæder sig over Glostrup Kommunes planer, er Tanja Kim Slagslunde, der bor i Glostrup med sin familie. Hun ser frem til, at planerne for udviklingen af Glostrup, bliver realiseret.
– Jeg glæder mig til at følge udviklingen af bymidten, som i dag er et lidt kedeligt område, der ikke ligefrem inviterer til, at man opholder sig der. Jeg håber, at der bliver nye grønne arealer, butikker og restauranter, som jeg er sikker på, at min familie og jeg vil nyde godt af, siger Tanja Kim Slagslunde.
Og ifølge Gertrud Jørgensen fra Københavns Universitet er det netop vigtigt, at kommunerne bag letbaneprojektet kombinerer etableringen af letbanen med andre initiativer og har en klar plan for, hvad letbanen skal bruges til rent byudviklingsmæssigt, hvis kommunerne vil have det fulde udbytte af letbanen.
– Byudvikling er en lang proces, og investeringer tilbagebetales ikke bare i form af billetindtægter, men i høj grad gennem bedre lokalt bymiljø og en mere balanceret regional byudvikling. Det er således essentielt for succesen, at de stationsnære områder udvikles til levende byområder med boliger, erhverv, service, rekreative faciliteter og gode byrum, forklarer hun.

1 kommentar om “Professor i byplanlægning: Letbanen får stor betydning for byudvikling”

  1. Charlotte Simonsen siger:

    Så må man da håbe at det hele ikke ender som det sidste center/stationsprojekt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top