fbpx
Konservative: Udgifterne er højere end nødvendigt
Dan-Kornbek-Christiansen.jpg
Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Det Konservative Folkepartis forslag til budgettet for næste år indeholder en unavngivet besparelse allerede næste år på tre millioner kroner

Det Konservative Folkeparti fremlagde som det sidste sine ændringsforslag til det budgetforlig, som Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti indgik. Forslaget blev sendt rundt til medlemmerne af kommunalbestyrelsen mandag dagen inden behandlingen af det endelige budget. Det minder i store træk om det forslag, som Bylisten havde fremlagt, som vi omtalte i Folkebladet i sidste uge. Faktisk så meget, at de i et enkelt punkt var kommet til at skrive Bylisten. Det forhindrede dog ikke Dan Kornbek Christiansen i at skyde hårdt mod netop Bylistens kommunalbestyrelsesmedlem Lars Thomsen, der fra 2014 til sommeren i år var formand for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget.
– Når jeg kigger på kommunens regnskab, ja så udmærker Social-, Sundheds- og Seniorudvalget sig ved, at der i Glostrup Kommunes regnskaber fra 2016, 2017 og 2018 er et underskud på henholdsvis 4,8 millioner kroner, 8,4 millioner kroner og 38 millioner kroner. Det er skræmmende og foruroligende, at der hverken i 2016, 2017 eller i 2018 er taget de nødvendige skridt til at stoppe budgetoverskridelserne og merforbruget. Heller ikke i indeværende år er der kommet styr på sagerne, og man kan jo næsten fristes til at sige, at pengene fosser ud af kommunekassen, sagde han.

Arbejd smartere
Konservatives budgetforslag indeholder ligesom Bylistens forslag relativt mange penge til flere pædagoger, så Glostrup rammer en minimumsnormering på tre børn per pædagog i vuggestuerne og seks børn per pædagog i børnehaverne.
Som tidligere beskrevet i Folkebladet mener Dan Kornbek Christiansen, at der kan findes penge ved at arbejde smartere i Glostrup Kommune. På den konto indeholder hans forslag en besparelse på tre millioner kroner næste år, hvilket skal stige til 7,5 millioner kroner i 2022.
– Glostrup Kommune har et relativt højt monetært serviceniveau på flere udgiftsområder. Det er særligt udgifterne til folkeskolen, vejområdet, overførsler samt børn og unge med særlige behov, som i 2016 ligger på et højere udgiftsniveau end i de mest sammenlignelige kommuner. Udgifterne i Glostrup Kommune ville være henholdsvis tyve, syv, fire og tre millioner kroner lavere, hvis udgiftsniveauer på områderne svarede til de gennemsnitlige udgiftsniveauer i sammenligningsgrupperne, sagde Dan Kornbek Christiansen uden dog at komme nærmere ind på, præcis hvordan pengene kunne findes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top