fbpx
Her er kravene til sikkerhed i en virksomhed
Folkebladet.com-Her-er-kravene-til-sikkerhed-i-en-virksomhed-altox-tilrettet.jpg
SPONSORERET INDHOLD: Sikkerhed er en ting, der er særlig vigtig i virksomheder. Det gælder både den fysiske sikkerhed og det gode arbejdsmiljø, der kan blive påvirket i en negativ retning, hvis der ikke er klare linjer for de ansattes sikkerhed.

Artiklen er skrevet i samarbejde med de sider, der linkes til. Der vil forekomme sponsoreret indhold.

Sikkerhed er en ting, der er særlig vigtig i virksomheder. Det gælder både den fysiske sikkerhed og det gode arbejdsmiljø, der kan blive påvirket i en negativ retning, hvis der ikke er klare linjer for de ansattes sikkerhed. Og i dag bliver der stillet en række krav fra Arbejdstilsynet til sikkerheden i virksomheder.
Her kan du læse mere om, hvad der blandt andet er lovpligtigt for dig som virksomhedsejer. Altox.dk kan hjælpe dig i mål med de forskellige opgaver, og de er professionelle inden for det kemisk-regulatoriske område. På den måde kan du hurtigt få styr på sikkerheden.

Sikkerhedsdatablade
I dag kender vi brugsanvisninger fra alverdens ting, som vi køber i forskellige butikker. Men når det kommer til de kemiske produkter, du anvender i virksomheden, er sikkerhedsdatablade en lovpligtig del. Anvender I farlige stoffer eller lignende, er det derfor yderst vigtigt, at du får udarbejdet et datablad. Her skal alle de væsentlige informationer om sikkerheden fremgå, så dine ansatte altid kender de sikkerhedsforanstaltninger og forholdsregler, der skal tages.

I et sikkerhedsdatablad skal det fremgå, hvilke forholdsregler der skal tages. Det skal være nemt at læse for alle ansatte og skrives i et let sprog. For visse produkter som lak, maling og lim skal du oplyse om produktets MAL-kode. Denne kode er opdelt i to tal. Det første tal angiver, hvor stort behovet er for udsugning, og det andet angiver behovet for sikkerhedsudstyr. Jo højere tallet er, desto vigtigere er det at være opmærksom på disse områder.

CLP-forordningen
CLP-mærkninger og forskellige klassificeringer er også lovpligtige i dag. Tilbage i 2009 trådte en lovgivning i kraft – den såkaldte CLP-forordning, der bygger på det Globalt Harmoniserede System (GHS) for klassificering og mærkning af kemiske og farlige stoffer. GHS er FN’s system til at identificere farlige stoffer og informere forbrugerne om farerne ved disse stoffer.

CLP står for klassificering, mærkning og emballering, og med denne forordning blev der blandt andet indført nye advarselspiktogrammer, som kemiske produkter skal mærkes med. For at sikre at CLP-reglerne overholdes, vil der med jævne mellemrum blive ført tilsyn med dette system. Det er Miljøstyrelsen, der varetager denne opgave.

Mærkningen har som regel forskellige symboler. De har hver især en betydning, som du skal oplyse dine ansatte om. På den måde bliver det lettere at tage de rette hensyn og arbejde med produkterne på den mest ansvarlige måde. Du kan i forlængelse af dette vælge at afholde et kursus for dine ansatte, hvor den korrekte information og introduktion til disse mærkninger bliver gennemgået.

Affaldsmærkning
Måske restaffald synes at være en mindre detalje, men faktisk er det lige så væsentligt for at opretholde sikkerheden. Med den korrekte affaldssortering kan du være sikker på, at ingen kommer i nærheden af giftig emballage. Få hjælp til at lave nogle affaldskoder og affaldsgrupper, der hjælper jer alle med at sortere forsvarligt. Samtidig er der en europæisk kodning i forbindelse med affaldsfraktioner, EAK-koder, der fortæller mere om, hvilken type affald der er tale om. På den måde kan du indberette dit affald korrekt.

Derfor er sikkerhed vigtigt
Sikkerheden på en arbejdsplads er alfa omega for et arbejdsmiljø. Det gælder ikke kun den fysiske sikkerhed, hvor indånding eller fysisk kontakt med giftige stoffer kan have alvorlige konsekvenser. Det handler også om at overholde lovgivningen og vinde dine ansattes tillid. Hvis en arbejdsplads ikke har sikkerheden på plads, vil det skabe mistrivsel og mistillid til ledelsen.

Sørg altid for, at du løbende får opdateret de forskellige sikkerhedsmaterialer. Selvom du har fået dem udarbejdet grundigt, vil der løbende skulle ændres og justeres.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top