fbpx
Glostrup Kommunes budget vedtaget
GLOSTRUP. Et budget med besparelser på driften på omkring 20 millioner kroner blev vedtaget tirsdag aften af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti

Tirsdag aften var der deadline for at vedtage de kommunale budgetter for 2020. Der var derfor indkaldt til ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen.
Og efter en rekord lang debat, der varede to timer og 47 minutter, gik det som forventet. Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti vedtog med 15 stemmer deres budgetforlig, mens SF, Enhedslisten, Konservative og Bylisten stemte imod med deres fire stemmer.
Selve debatten var blandt de mest livlige i de seneste år. I første omgang holdt hvert parti en tale, hvor de fleste talte om deres eget budgetforslag, og hvordan de vil løse Glostrup Kommunes økonomiske udfordring.
Derefter blev debatten givet fri til det, der virkede som et koordineret angreb fra Socialdemokratiet og Venstre. Først rettede de opmærksomheden mod Bylisten og Lars Thomsen, der svarede friskt igen – og i øvrigt selv kom med en del spørgsmål især til sit tidligere parti Venstre.
Derefter kom turen til Det Konservative Folkeparti og Dan Kornbek Christiansen, der også hoppede lystigt med i debatten. SF’s Palle Laustrup svarede også på en del spørgsmål, mens Robert Sørensen fra Enhedslisten holdt sig til sit ene oplæg i starten af debatten og hverken kom med eller svarede på angreb.

Bringer balance
Budgetforliget har vi tidligere beskrevet her i Folkebladet. Borgmester John Engelhardt (V) startede med at sætte rammen for budgettet.
– Forudsætningerne for budgetforhandlingerne i år var nok de vanskeligste, jeg har oplevet i min tid som borgmester. For det første har vi over en længere periode haft nogle meget store udgiftsstigninger på ældreområdet og på de specialiserede områder for børn og voksne. Det er indsatser, der retter sig mod vores aller svageste, og der er ingen, der har været i tvivl om, at de penge har skullet fremskaffes. Da der ikke kommer flere penge fra staten, er vi nødt til at finde de penge inden for egne rammer. Det er første gang et så bredt flertal har kunnet samles om et budget, hvor der er så meget tilbageholdenhed med at sætte nye tiltag i værk. Opgaven er gået på at omprioritere og kanalisere pengene derhen, hvor der er mest brug for dem. Vi har måttet holde igen og kun sætte de aller mest nødvendige tiltag i gang, sagde han.
Det er forventningen blandt forligspartierne, at de med dette års budget har lukket det hul i kommunekassen, som har været kendt i over et år.
– Budgetarbejdet begyndte med, at Socialdemokratiet og Venstre satte sig sammen og udarbejdede et budgetforslag, der overholder de rammer for drift og anlæg, som er aftalt mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Hvis man påstår, at Glostrup Kommune har en dårlig økonomi, så er kendsgerningen, at vi i gennemsnit har 219 millioner kroner i kassen. Vi må bare ikke bruge dem, for vi skal overholde rammerne, sagde Leif Meyer Olsen (V).

To-årigt budget
Det særlige ved budgetaftalen for 2020 er, at forligspartierne har aftalt, at den også gælder for 2021.
– Budgetforliget er for første gang i Glostrups historie to-årigt. Det er gjort for at gøre hverdagen mere tryg for vores ansatte. Der har i de senere år været mange forandringer og omvæltninger for dem, men nu gøres der altså et forsøg på at gøre fremtiden lidt mere forudsigelig, men det forudsætter selvfølgelig, at de forudsætninger, der ligger bag forliget ikke ændres af beslutninger i for eksempel i Folketinget, sagde Søren Enemark (S).

Heste fortsætter
Et af de punkter i budgetaftalen, som har givet anledning til meget kritik, var et forslag om, at det skulle koste mere at have heste i stalden, der ligger i forbindelse med Klub Ejby, ligesom det skulle koste mere at gå til ridning i klubben.
I høringssvarene blev der lagt vægt på, at tilbuddet ved Klub Ejby ikke kan sammenlignes med en kommerciel rideskole, samt en fordobling af prisen derfor i praksis ville betyde en lukning af stalden ved Klub Ejby.
– Betingelserne for opstaldningen i Klub Ejby er at stå for pasning af hele dyreholdet uden for klubbens åbningstider. De private opstaldere skal også deltage i arbejdsdage, hvor der blandt andet skal vedligeholdes folde, skure samt området omkring stalden. Det er vigtigt at have for øje, at Klub Ejby ikke har samme faciliteter som andre opstaldningssteder, da der ikke er ridehus. Såfremt prisen på egenbetalingen fordobles, vil de private opstaldere finde et andet sted at opstalde deres heste, skriver Klub Ejbys forældreråd i deres høringssvar.
De skriver videre om børnenes egenbetaling for at deltage i ridning.
– De børn, der er tilmeldt hesteholdet, lærer alle de grundlæggende principper om at have hest. De lærer at afkode og forstå hestens signaler, pelspleje, fodring, opsadling og de grundlæggende principper i at sidde på en hesteryg. De lærer også at håndtere hestene korrekt, både sikketshedsmæssigt og forsvarligt. Denne aktivitet kan ikke sammenlignes med en privat rideskoles tilbud. Hestene er, som de andre dyr, et pædagogisk redskab, skriver de.
De foreslog en prisstigning på cirka 40 procent i stedet for 100 procent, hvilket flertallet valgte at følge.

Se hele mødet her:

Det siger medarbejderne og brugerne
Budgetforliget har været i høring blandt medarbejdere, brugerbestyrelser og mange andre. Ud af det er der i alt kommet 37 høringssvar, der fylder 73 sider. Her er de vigtigste pointer
Skrevet af Jesper Ernst Henriksen

Drop 22 elever i klassen
Skolebestyrelsen opfordrer i sit høringssvar politikerne til at genoverveje grænsen på 22 elever i klasserne.
– Det koster os rigtig meget, at klassekvotienten skal være 22 elever pr. klasse. Vi skal naturligvis ikke tilbage til 28 elever i klasserne, men et sted midt i mellem ville give en mærkbar besparelse. Nogle af disse penge kunne bruges til at understøtte de klasser, hvor der er et særligt behov for ekstra støtte, skriver de.

Drop balancepuljen
I budgettet ligger en såkaldt balancepulje, der pålægger alle i Glostrup Kommune at finde 0,4 procents besparelse. For Glostrup Skole er det cirka 700.000 kroner. Da en stor del af skolens drift er lovbestemt – for eksempel hvor mange timers undervisning eleverne skal have – mener skolebestyrelsen, at det vil blive svært at finde pengene.
– De muligheder, skolebestyrelsen reelt har for omprioritering i budgettet, er at kræve forøgelse af lærernes antal undervisningstimer pr. år, nedskæringer på specialområdet eller nedskæringer i de driftsbudgetter på mellem 1,1 og 1,6 mio. kr., der lægges ud til hver af afdelingerne. Vi finder ikke nogen af disse besparelser mulige – uden at det vil få alvorlige konsekvenser for skolens kerneopgaver, herunder kvaliteten i undervisningen og trivsel, skriver de og opfordrer politikerne til at ansvise, hvor der skal findes penge.
BUPL Storkøbenhavn nævner også pulje i deres høringssvar.
– Vi er ret bekymret for denne besparelse og for kvaliteten på området. Besparelsen strider også imod intentionerne i budgetaftalen, der netop friholdt området fra de foreslået besparelser. Hvorfor BUPL Storkøbenhavn heller ikke forventer, at besparelsen vil ramme normeringer og pædagogandelen.

Vil savne gratis servicebus
De seneste par år har det været gratis at bruge servicebussen, men fra midten af næste år vil det koste normal takst. Det begræder Ældre Sagen Glostrup.
– Det vil begrænse Glostruppensionister i at udfylde deres hverdag med socialt samvær, indkøb og andre aktiviteter, som holder dem i gang, skriver de.

Rengøringen bliver dårligere
Det er planen, at der skal spares fire millioner kroner på udbud af rengøringen i alle kommunens ejendomme. De nuværende rengøringsmedarbejdere er organiseret i FOA/KLS. De er selvfølgelig kritiske over for besparelsen.
– En besparelse på rengøringsområdet kan normalt kun finde sted, hvis man samtidigt accepterer en væsentlig serviceforringelse i kommunen – der jo desværre vil have negativ afsmittende effekt for en del borgere såvel som ansatte i form af dårligere rengøringskvalitet og dårligere hygiejne, skriver Mimi Bargejani, der er næstformand i fagforeningen.

Bekymrende lejrskolebesparelse
Der er planlagt en besparelse på 833.000 kroner på lejrskoler, så eleverne på Glostrup Skole kun skal på lejrskole én gang i skoleforløbet, nemlig i 8. klasse. Det er Glostrup lærerforening kritiske overfor i deres høringssvar.
– En lejrskole er noget både elever og lærere ser frem til flere år, inden den finder sted. Udover, at eleverne får et fagligt indspark, har det meget stor betydning for klassens sociale trivsel og for elever, der måske i dagligdagen trives mindre godt, får de her en opblomstring sammen med kammeraterne, skriver formand Lene Jensen.

Hvor skal børnene være?
Der skal i 2020 og 2021 bruges i alt ni millioner kroner på at finde plads til 70 flere børn i de nuværende daginstitutioner. Flere forældrebestyrelser er kritiske overfor den beslutning.
– Vi i Perlen ville blive meget kede af, at der skulle proppes flere børn ind. Institutionen er godt nok kun 10 år gammel, men er virkelig ikke smart indrettet. Vi ved simpelthen ikke, hvor man skulle gøre af flere børn, på de i forvejen ALT for små stuer. I vintermånederne med mere indetid vælter børnene nærmest over hinanden. Hvis Perlen skal opnormeres, så vil det kun kunne lade sig gøre hvis man bygger til, skriver for eksempel bestyrelsen i Perlen.

Vores legepladser trænger
Der har tidligere været sat en pulje af til at renovere legepladser på tre millioner kroner i 2020 og 2021. De penge bliver nu fordelt over fire år, så der er cirka 1,5 million om året. Det bliver kritiseret af flere forældrebestyrelser.
– Vores legepladser trænger i den grad til renovering og fornyelse. Vi er bekymrede for, om legepladsen på sigt vil overholde de anbefalinger/retningslinjer der er for sikkerhed i forhold til rustne søm, knækkede brædder, manglende faldunderlag, afskallet maling, mv., skriver forældrebestyrelsen fra Skoven for eksempel.

Rengøring resten af året
Da den nye ungdomsskole blev indviet, var det med løftet om, at der skal være åbent 365 dage om året. Det er også tilfældet. Der fulgte dog ikke yderligere penge med, så der er kun budgetteret med rengøring 41 uger om året.
– Det er hverken særlig praktisk eller hygiejnisk, da særligt toiletterne er udsat for et stort brug på en åbningsdag/aften, skriver bestyrelsen for ungdomsskolen.
De havde bedt om 35.500 til yderligere rengøring, som de ikke fik.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top