fbpx
Bylistens budgetforslag: Flere faste pædagoger og færre vikarer
Lars-Thomsen.jpg

Foto: Jesper Ernst Henriksen

Lars Thomsen fra Bylisten ønsker flere faste pædagoger. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Bylistens budget indeholder næsten 11 millioner kroner til minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Til gengæld skal der bruges færre penge på vikarer og specialtilbud

Bylisten har et enkelt medlem af kommunalbestyrelsen Lars Thomsen, der sidste år blev smidt ud af Venstre.
Han har nu fremlagt partiets budgetforslag for 2020. Budgetforslaget er lavet med udgangspunkt i det budgetforlig, som Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået med en række rettelser. Samlet set går partiets ændringsforslag nærmest i nul, hvorfor forslaget lukker hullet i kommunekassen, ligesom flertallets budgetforlig gør.
Forslaget skal altså læses på den måde, at hvis ikke en besparelse i flertallets budgetforlig er fjernet, står den ved magt. Det gælder for eksempel besparelsen på fire millioner kroner ved at udlicitere den kommunale rengøring og de ekstra indtægter, der kommer fra højere takster i daginstitutioner, SFO’er og klubber.

Minimumsnormeringer
Den største ændring i Bylistens budgetforslag er seks millioner kroner i 2020 og 10,7 millioner kroner i 2021 og frem til minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Det giver en voksen til tre vuggestuebørn og en voksen til seks børnehavebørn.
– Hvis vi ikke investerer i vores børns opvækst, så kommer problemerne senere. Bylisten mener, vi har pligt til at gøre noget nu, da de sidste mange års måde at køre dagtilbudsområdet på har resulteret i flere og flere børn med sociale og læringsmæssige udfordringer, siger Lars Thomsen.
Derfor er en del af finansieringen fundet ved at spare penge på specialtilbud. Forventningen er at kunne spare en million i 2021, to millioner i 2022 og tre millioner i 2023. Derudover forventer Bylisten en besparelse på vikardækning på 3,1 millioner næste år og fem millioner derefter.
– Bylisten tror på, at en højere normering vil være medvirkende til, at sygefraværet vil falde. Det gælder om at starte den positive udvikling, siger Lars Thomsen.

Ingen festival
Blandt de meget debatterede forslag i flertallets budgetforlig er, at pensionister fra Glostrup skal betale halvdelen af voksenprisen for at bruge Glostrup Svømmehal – i dag er det gratis. Det forslag har Bylisten streget.
Der er også penge til en halvtidsmedarbejder i Byhistorisk Hus, som blev sparet væk med budgettet for i år. Klippekortsordningen for ældre, der modtager personlig pleje, bliver opretholdt og psykologhjælp til de ældre bliver videreført efter en succesfuld prøveperiode.
Dette bliver blandt andet finansieret ved at droppe Glostrup Festival.
– Glostrup Festivalen i den nuværende form stopper, og der arbejdes på et nyt format i tæt samarbejde med vores lokale foreninger, siger Lars Thomsen.
Derudover er der i Bylistens budgetforslag lagt nogle store besparelser ind på personalet på rådhuset. Der skal i fremtiden kun være to direktører, hvor der er tre i dag og der skal spares yderligere personale for 5,3 millioner kroner i 2022 og frem.

Anlæg til ældre
På anlægssiden er det primært de ældre, der står til at få bedre bygninger. Ældrecenter Sydvestvej bliver ombygget for fem millioner kroner. Der er i alt 17 millioner kroner til otte nye demenspladser på Ældrecenter Hvissinge og der er i alt ti millioner kroner til at opføre et genoptræningscenter ved Fritidscenteret.
Pengene til dette bliver fundet ved at reducere budgettet til byudvikling.
– På anlægssiden har Bylisten det svært ved at se, at der er afsat 46 millioner over de næste fire år til byudvikling, når for eksempel Ældrecenter Sydvestvej har fået deres renovering til fem millioner afblæst. En renovering, der ville give både beboerne og de ansatte værdige forhold, siger Lars Thomsen.

1 kommentar om “Bylistens budgetforslag: Flere faste pædagoger og færre vikarer”

  1. Det er godt nok en dråbe i havet men at stryge fest for de frivillige til fordel for daginstitutioner – det giver mening. Jeg har ikke så meget forstand på budgetplanlægning men måske kan man overveje at udskyde nogle projekter vedr byfornyelse til 2021
    Det haster jo ikke så meget som flere pædagoger

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top