fbpx
Politikere vedtager røgfri skoletid men ikke arbejdstid
COLOURBOX6938744.jpg
GLOSTRUP. Kommunalbestyrelsen diskuterede i forrige uge, hvordan reglerne skal være for rygning i skoletiden og i arbejdstiden i Glostrup Kommune. Der var noget delte meninger om, hvad den rigtige løsning er

Det skal hurtigst muligt være slut med at ryge i skoletiden for elever på Glostrup Skole. Det skal fortsat være tilladt for medarbejdere i Glostrup Kommune at ryge i én pause i løbet af arbejdsdagen, hvis det sker, så børn og unge ikke kan se det. Det er konklusionen efter en længere politisk behandling af rygereglerne.
Normalt stemmer alle politikere fra samme parti det samme, men i denne sag havde alle partierne stillet medlemmerne frit, så både Venstre og Socialdemokratiet var splittede. På kommunens hjemmeside kan man se, hvem der stemte hvad.

Røgfri skoletid
Et flertal med 12 stemmer for og 7 stemmer imod vedtog, at indføre røgfri skoletid på Glostrup Skole hurtigst muligt. Når det bliver indført, betyder det, at ingen elever må ryge i skoletiden – uanset hvor de opholder sig. Røgfri skoletid omfatter alle former for røg og tobak. Også e-cigaretter og snus.
Glostrup Kommune samarbejder med otte andre kommuner på Vestegnen og Amager omkring en fælles rygeforebyggende indsats for unge. Her arbejdes ud fra visionen om ’En røgfri generation, så ingen børn og unge ryger i 2030’.
– Vi er jo nogle små kommuner herude på Vestegnen. Vi har fundet ud af, at sammen er vi stærkere. Selvom der er forskellig politisk observans i kommunerne, har alle kommunerne samme udfordringer med, at der igen er flere unge, der ryger, bruger snus mv. Derfor er det også et fælles ønske, at arbejde for en røgfri generation i 2030”, siger Helle Stuart, projektleder for rygestopindsatsen ’Bliv en vinder uden tobak’.

Den sidste
Hver dag begynder 40 børn og unge under 18 år at ryge i Danmark. Og hver femte unge dagligryger røg første gang i skolen. Et vigtigt led i visionen om en røgfri generation i 2030 er derfor at indføre røgfri skoletid.
Med beslutningen i Glostrup Kommune går alle ni kommuner nu ind for røgfri skoletid, og fem kommuner har allerede indført det. Den nye beslutning i kommunalbestyrelsen glæder formanden for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget, Lisa Ward (S)
– Når man som barn eller ung begynder at ryge, har det store konsekvenser for sundheden, da rygning blandt andet hæmmer lungernes udvikling. Børn og unge bliver også hurtigere afhængige af rygningen, og har svært ved at stoppe med at ryge. Ved at indføre røgfri skoletid sender vi et vigtigt signal om, at vi ikke ønsker, at vores børn og unge begynder at ryge. Jeg er derfor rigtig glad for, at røgfri skoletid nu bliver en realitet på Glostrup Skole, siger hun.

Medarbejdere må ryge
Punkt to var et forslag total røgfri arbejdstid for alle ansatte i kommunen. Inden den endelige vedtagelse skulle medarbejderne involveres via MED-systemet og der skulle udarbejdes et detaljeret forslag. Til det stemte syv ja, 10 stemte nej og to undlod at stemme. Dermed var forslaget forkastet.
Det anbefales både af Sundhedsstyrelsen og Kommunernes Landsforening at indføre røgfri arbejdstid for ansatte – og i det hele taget skabe røg- og tobaksfrie miljøer, hvor børn og unge færdes.
– I vores rygepolitik fra 2015 står der, at voksne skal være gode rollemodeller for børnene. Hvis vi ikke stemmer ja til det her, så er det børnene, der skal være gode rollemodeller for de voksne. Det synes jeg, man skal tænke over, sagde Lisa Ward.
Piet Papageorge (V) var en af dem, der stemte nej.
– At gå så vidt som at sige, at vores ansatte ikke må ryge i deres pauser, det er den forkerte vej at gå. Det er måske mennesker, der har røget i 30 år, som leverer en kæmpe indsats for vores borgere som lærere, pædagoger, passer vores ældre eller vores grønne områder. Det faktum, at de tager en smøg eller to i løbet af en arbejdsdag, det gør dem ikke til dårlige medarbejdere. Vi har allerede besluttet, at de ikke må ryge foran børnene, sagde han.
Lisa Ward mente, at det giver problemer, når nogle ansatte tager en rygepause sammen.
– Jeg mødte en pædagog, der sagde ’hvor bliver det rart, hvis I vedtager det her, at jeg får kollegaer, der ikke står ti meter fra institutionen og ryger. Hvad skal jeg gøre, mens de ryger, jeg har kun to hænder?’ Det er sådan, at folk der ryger, de er lige så sociale som alle andre. De ryger sjældent alene. Der kan gå to eller tre kollegaer ud for at ryge, og så står der en eller to tilbage alene. Er det det vi vil?, spurgte hun.

Rygning tilladt ude
Det tredje forslag var at forbyde rygning på kommunens udearealer. Her var forslaget også, at der senere skulle udarbejdes et detaljeret forslag. Til det stemte ni ja, ni stemte nej og en undlod at stemme. Dermed var der ikke flertal for at ændre den nuværende politik.
Ifølge sagsfremstillingen vil røgfri udearealer, for eksempel på kommunens legepladser, sende klare signaler om, at børn, unge og røg ikke hører sammen, og at kommunen skaber sunde rammer og tager ansvar for børn og unges sundhed.

Se hele debatten her:

Prisen på tobak skal op
Af Ib Thomsen, Tybjergparken 7, Brøndby Strand

DEBAT. Efter valgkampen tidligere på året så det ud til, at de fleste partier kunne se det åbenlyst fornuftige i at sætte prisen på tobak op til 60 kroner for en pakke cigaretter.
Regeringens udspil lægger kun op til en mindre afgiftsstigning ved de kommende finanslovsforhandlinger. Logikken er, at en lille prisstigning vil bringe flere penge til den evigt slunkne statskasse. Men det vil ikke få ret mange til at ændre rygevaner.
Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge. Og hver anden af dem, der bliver ved, ender med at dø af det. De fleste rygere begynder at ryge som en del af ungdomslivet. Derfor er det os voksne, der har ansvaret for at gøre det svært at begynde.
Ingen eksperter er i tvivl om, at højere priser på tobak er det mest effektive vi kan gøre for at beskytte børn og unge mod at blive afhængige af tobak. Men det hjælper ikke at sætte prisen op med et par kroner hist og pist. I Kræftens Bekæmpelse mener vi, at der skal en 20’er oven i prisen på en pakke cigaretter nu, og at prisen herefter skal stige hurtigt til omkring 90 kroner for en pakke cigaretter. Og prisstigningen skal selvfølgelig gælde alle former for tobak.
At holde prisen på tobak nede er ikke at gøre de svageste i samfundet en tjeneste. Jo, der er flere i denne gruppe, der ryger. Men der er også flere, der bliver syge af tobakken. Det skal vi gøre noget ved, og vil vi uligheden i sundhed til livs, så skal prisen på tobak op. Men selvfølgelig skal der være hjælp til at skære ned på forbruget eller helt at stoppe, det er klart.
Vi hjælper ingen ved at gøre tobakken billig. Sæt prisen op – for vores børn og unges skyld.

Vi er bagud på rygepolitikken
Af Lars Høimark (S), Medlem af kommunalbestyrelsen i Glostrup

DEBAT. På det seneste kommunalbestyrelsesmøde i Glostrup blev der behandlet et punkt om skærpede tiltag i forhold til rygning. De fleste partier havde sat deres medlemmer fri i afstemningen.
Vi indgår som kommune i et tværkommunalt samarbejde omkring røgfrihed i kommunen og på nuværende tidspunkt er vi bagud i forhold til andre kommuner med tiltag og aktiviteter på området.
Vi bliver alle klogere og mere kritiske i forhold til bare at give folk mulighed for at ryge alle steder.
De fleste af os kan huske tiden i flymaskinen, bussen og toget, hvor der var rygere og ikke rygere. Det var helt normalt at ryge i TV. Og slet ikke noget problem at ryge (og for den sag skyld at drikke alkohol) til møder. Vi er heldigvis blevet meget klogere og sætter nu grænser i forhold til røgen.
Efter min bedste overbevisning har vi som voksne og politikere et ansvar, som vi bliver nødt til at tage seriøst. Det kan ikke være meningen, at der dagligt er 40 børn og unge, som starter med at ryge. Rygning er den største årsag til kræft, som i mange tilfælde ender med døden.
Jeg har været gæst i udskolingen i Glostrup kommunes aktiviteter i programmet X-IT, som bygger på fokus, oplysning og event i forhold til rygning. Næsten alle de unge mennesker tilkendegav ’hvorfor træffer politikerne ikke beslutninger om forbud?’
I kampen for en røgfri fremtid bliver vi nød til at være modige og træffe de rigtige beslutninger, selvom de kan være upopulære.
I denne sag har jeg mod og jeg stemte for alle de skærpende indstillingspunkter. Indstilling omkring røgfri skoletid blev vedtaget. Generel røgfri arbejdstid og forslag om røgfrie udearealer blev desværre ikke godkendt.
Vi er derfor stadig bagud i kampen for røgfrihed. Jeg er sikker på, at vi bliver klogere.

Endelig støttede I rygeforbud
Af Dan Kornbek Christiansen (K), Medlem af kommunalbestyrelsen

DEBAT. Endelig, fik vi røgfri skoletid, for børn og unge i Glostrup. Et ønske vi konservative ellers har stået meget alene med i kommunalbestyrelsen.
I Glostrup siger vi, at vi er en “Sund by i bevægelse”, men nogle gange synes jeg, at det er “et skridt frem og to tilbage” eller at det går lidt for langsomt, og der er for meget “drilleri” i kommunalbestyrelsen.
I oktober, sidste år, fremsatte jeg på vegne af Det Konservative Folkeparti et forslag i Kultur- og Fritidsudvalget og i Børne- og Skoleudvalget om, at Glostrup Kommune snarest muligt skulle indfører røgfri skoletid for børn og unge under 18 år. Men hverken Socialdemokratiet, Venstre, DF, SF eller Enhedslisten ville dengang støtte vores forslag, der alene havde til hensigt at give vores børn og unge et sundere, bedre og længere liv.
Forskning og nationale opgørelser viser, at rygning er en “dræber”. Hver dag begynder 40 børn og unge under 18 år at ryge i Danmark. Omregnet svarer det til at hver 6. dag begynder en ung under 18 år at ryge i Glostrup. Hvis de andre partier havde valgt at støttet os konservative sidste år, så kunne vi måske have forhindret at over 60 børn og unge var starte med at ryge.
29 procent – eller knap hver tredje – mellem 11 og 17 år, der ryger, forventes at dø på grund af rygning, hvis de fortsat pulser videre som voksne.
Derfor forstår jeg heller ikke, hvorfor der skulle der gå et år og hvorfor skulle over 60 Børn og unge begynde at ryge, førend de andre politikere støttede op om “røgfri skoletid”, som er en af de konservative mærkesager, men bedre sent end aldrig.

Rygeforbud på kommunens arealer
Af Henrik Lund, Formand for SF Glostrup

DEBAT. På kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober blev der talt om rygepolitik under temaet ”røgfri skoletid”. Jeg synes, at debatten blandt kommunalpolitikerne virker skræmt, ingen tør rigtigt tage ansvar for at ændre noget, og det hele ender med varm luft.
Det er selvfølgelig helt frit for den enkelte, om man vil ryge eller ej, men i SF mener vi, at det ikke skal være helt frit at vælge hvor og hvornår. SF mener, at fremtidens offentlige arbejdspladser – og dermed også Glostrups – skal være fuldt røgfrie, og vi mener desuden, at der skal være et generelt rygeforbud på Glostrup kommunes offentligt tilgængelige områder.
Vi så gerne, at kommunalbestyrelsen i stedet for en ’både og’ og ’hverken eller’ holdning, skar igennem og vedtog, at så længe man får løn og er under instruktionsbeføjelser, så er det ikke tilladt at ryge. Så er der ren r.. at trutte i.
Nogle mener, at det vil skræmme ansatte og potentielle nye medarbejder væk. Jeg tror tværtimod, at det kan være med til at fastholde og tiltrække nye medarbejdere, da netop rygning til stadighed er genstand for diskussioner om, hvem der laver mest og holder flest pauser etc. Det vil blive lukket med et enkelt snuptag – rygeforbud i arbejdstiden.
Signalværdien ved sådan en beslutning er også stor; og kommunen vil med en sådan rygepolitik vise især de unge, at rygning hører fortiden til.
Sidst – men ikke mindst – vil nogen sikkert spørge: Hvem skal håndhæve forbuddet, og hvad skal konsekvensen af overtrædelse være. Til dette er svaret, at det overlades til administrationen og medarbejderudvalgene at tage de drøftelser; politikerne skal udstikke rammerne, ledelsen og medarbejderne skal udfylde dem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top